EDI Gateway

Exact heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met certified en development partner Optimizers. In de overeenkomst is vastgelegd dat de EDI Gateway van Optimizers voortaan wereldwijd verkrijgbaar is via Exact.

EDI Gateway is de opvolger voor de modules SE5333 E-EDI Factuur, SE5331 E-EDI Order, SE5332 E-EDI Pakbon. De Exact EDI modules gaan in maintenance mode. Dit betekent niet dat Exact stopt met het ondersteunen van de E-EDI modules, wel zal er niet meer verder ontwikkelt worden op deze modules.

Onze huidige EDI oplossing voldeed niet meer aan alle wensen en eisen van de huidige markt. Exact heeft de keuze gemaakt om niet zelf de oplossing te bouwen, om het feit dat er al mooie oplossingen in de markt beschikbaar waren. Na verkennend marktonderzoek heeft Exact samen met Optimizers een samenwerkingsverband afgesloten. Om te zorgen voor een optimale uitwisseling hebben er in Exact Globe Next de nodige product aanpassingen plaatsgevonden. Dit is verder toegelicht in deze release note.

EDI Gateway
EDI Gateway is een flexibele oplossing voor electronic data interchange (EDI), een standaard voor de uitwisseling van bedrijfsdocumenten om ketensamenwerking te optimaliseren. Met EDI Gateway kunnen onder andere orders, voorraadberichten, productgegevens, pakbonnen en facturen elektronisch worden uitgewisseld. Dit maakt het mogelijk om artikelen zonder papier te registreren, wachttijden bij distributiecentra te verlagen en ontvangsten van goederen sneller en beter af te handelen.

Berichtypes
Met EDI Gateway heeft u de beschikking over een uitgebreid aantal inkomende en uitgaande berichtentypes. De beschikbare inkomende berichttypes zijn:


 • ORDER

 • INVOIC

 • INVRPT

 • PRODAT

 • RECADV

 • OSTRPT


De beschikbare uitgaande berichttypes zijn:

 • APERAK

 • DESADV

 • INSDES

 • ORDER

 • INVOIC


Meer weten?
Via deze website kunt u meer informatie over de oplossing vinden. Daarnaast is er op 26 maart de Exact demodag in Delft. Hier kunt u een demonstratie zien van de oplossing.

 

Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel