De verkoopvoorwaarden samen afdrukken met de factuur of orderbevestiging

Wanneer u een factuur of orderbevestiging verstuurt kan het wenselijk zijn om extra informatie mee te sturen met de factuur of orderbevestiging. Hierbij kunt u denken aan de verkoopvoorwaarden.

In Exact Globe kunt u dit doen door gebruik te maken van een verzamellay-out. Een verzamellay-out betreft een set van lay-outs die gezamenlijk worden afgedrukt. Op deze manier kunt u de reguliere lay-out van de orderbevestiging of factuur afdrukken samen met een lay-out met de verkoopvoorwaarden.

De instellingen aanpassen


In de orderinstellingen kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van verzamellay-outs voor pakbonnen, orderbevestigingen, RMA order bevestigingen, servicebonnen, offertes en retouren debiteur. Hiervoor vinkt u in de sectie Leveringen de optie Gebruik verzamellay-out aan.

In de factuurinstellingen kunt u via de instelling Gebruik verzamellay-out in de sectie Afdrukken aangeven of u gebruik wilt maken van verzamellay-outs voor facturen.

De verzamellay-outs definiëren


Wanneer u deze instelling(en) heeft aangevinkt, beschikt u over extra menupaden voor het aanmaken van de verzamellay-outs. Voor de orderbevestigingen betreft dit en voor de facturen betreft dit .

vz1nl

In de verzamellay-out kunt u de lay-outs koppelen. In bovenstaand voorbeeld is de reguliere factuurlay-out ‘NLEXACT1’ gekoppeld, en een extra lay-out ‘VW-NL’. Dit betreft een lay-out die de verkoopvoorwaarden bevat. De lay-outs die u hier koppelt kunt u als lay-out aanmaken in de documentinstellingen in Exact Globe. Voor meer informatie, zie Lay-outs onderhouden.

Facturen afdrukken


Bij het afdrukken van de facturen beschikt u vervolgens over het veld Verzamellay-out.

vz2nl

Hier kunt u de gewenste verzamellay-out selecteren. Bij het afdrukken worden vervolgens beide lay-outs die u in de verzamellay-out heeft gekoppeld afgedrukt.

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel