De muis links laten liggen

Exact Globe is net als Exact (Globe) voor Windows een Windows-georienteerde applicatie. Dit in tegenstelling tot Exact (Globe) voor Dos.

Hierdoor bent u als gebruiker eerder aangewezen op het gebruik van de muis in plaats van het toetsenbord. Echter, na jaren te hebben gewerkt in Exact (Globe) voor Dos, vindt u het misschien prettiger om met het toetsenbord te werken in Exact Globe in plaats van met de muis. U vindt hieronder een opsomming van toetsen en toetscombinaties welke u tijdens het boekingsproces kunt gebruiken, zodat u niet steeds aangewezen bent op de muis.

Werken met sneltoetsen
 Allereerst kunt u dit document raadplegen dat uitleg geeft over het gebruik van de zogenoemde hotkeys. Hotkeys maken het mogelijk om menupaden aan te spreken met de toetsen op uw toetsenbord in plaats van met de muis.

Wanneer u een memoriaalboeking wilt gaan invoeren kunt u gebruik maken van de volgende toetscombinatie: </>,<F>,<B>,<G>. Deze letters staan voor . Wanneer u in dit menupad een nieuwe boeking aan wilt gaan maken, kunt u kiezen voor de volgende toetscombinatie: <Alt> <i>. U ziet namelijk onder de ‘i’ van het woord ‘Nieuw’ een streepje staan. Wanneer u de <Alt>-toets gebruikt in combinatie met de onderstreepte letter, zal de betreffende button geactiveerd worden.

Ook in de memoriaalboeking ziet u onderin het scherm buttons, welke op deze manier benaderd kunnen worden. Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe debiteur aan wil maken, dan kiest u voor de toetscombinatie: <Alt> <d> omdat de ‘d’ van het woord ‘Nieuwe debiteur’ onderstreept is.
Ook de knoppen in de werkbalk (te weten Bestand, Bewerken, Beeld en Help) zijn op deze manier te benaderen.

Boekingen
Niet alleen de buttons zijn door middel van toetscombinaties te benaderen; ook tijdens het maken van de boekingsregels kunt u bepaalde toetsen gebruiken om zo min mogelijk gebruik te maken van de muis. Een aantal voorbeelden zijn:

<Tab> Veld vooruit
<Shift> <Tab> Veld terug
<Esc> De geselecteerde regel leegmaken. Wanneer u de regel helemaal wilt verwijderen dan dient u boven in het scherm middels het icoon 'Regel verwijderen' de regel te verwijderen. 
<F1> Help 
<F2>of <F5> Zoeken. Wanneer het een bedrag-veld betreft dan wordt de rekenmachine getoond en wanneer het een datumveld betreft dan wordt de kalender getoond
<F3> Terug naar hoofdmenu 
<Alt> <F4> Scherm afsluiten

Selectieschermen
Ook in selectieschermen zoals kunt u met het toetsenbord alle opties doorlopen, zonder de muis te hoeven gebruiken. 

<Spatie> Checkbox aan/uitzetten. Bijvoorbeeld de optie ‘Onverwerkt’
<Pijltjestoets links/rechts> Radiobuttons selecteren. Bijvoorbeeld de optie ‘Kolom’
<Pijltjestoets omhoog/omlaag> Optie in ‘pulldown-menu’ selecteren. Bijvoorbeeld de optie ‘Lay-out’

In grote selectieschermen zoals kunt u met uw muis scrollen. Dit kan ook met het toetsenbord, namelijk met de volgende toetsen:

<Page Up> Omhoog scrollen                        
<Page Down> Omlaag scrollen 
<Home> In 1 keer naar het begin van het scherm
<End>  In 1 keer naar het einde van het scherm

Windows sneltoetsen
Verder zijn er natuurlijk nog de toetscombinaties welke ook in Windows gehanteerd worden zoals:

<Ctrl> <c> Kopiëren                                       
<Ctrl> <v> Plakken
<Ctrl> <x> Knippen
<Ctrl> <y> Het ongedaan maken terugdraaien
<Ctrl> <z> Ongedaan maken
Picture credits

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel