Exact AEC
Verkoop en service

Met de modules C-Verkoopbegeleiding, C-Factuur en C-Service weten uw klanten waar zij aan toe zijn. Afspraken zijn vastgelegd, facturen worden op tijd verstuurd en uw onderhoudsklussen zijn goed georganiseerd.

Voordelen

 • Overzichtelijk en actueel.
 • Alle gegevens in eigen relatiedossier.
 • Inclusief tekeningen, offertes, facturen en correspondentie.
 • Overzicht betrokken medewerkers.
 • Ook via smartphone op te vragen.

Snel factureren

Om succesvol te bouwen wilt u snel factureren. Met de module C-Factuur heeft u overzicht over de facturering van al uw (regie-)werk en termijnbetalingen. U weet zeker dat u factureert zodra het kan, want ook dat doet u met C-Factuur voor een groot deel automatisch. Exact AEC:

 • Registreert alle afspraken voor facturering.
 • Verzendt facturen op de door u gewenste tijd en datum.
 • Factureert correct en op tijd.
 • Slaat alle facturen op bij de betreffende project- en relatiekaart.
 • Laat u zelf de opmaak van uw facturen te bepalen.
 • Kan verzamelnota’s maken en meerdere BTW-codes toepassen op 1 factuur.

Werkt uw financiële administratie met Exact Globe of Exact Compact? Dan kan C-Factuur uw facturen automatisch verwerken tot journaalposten.

Bekijk actuele status woningen

U heeft altijd een actueel beeld van de status van al uw woningen. U weet welke woningen er zijn verkocht. Voor welke opties de koper gekozen heeft. En tot wanneer er nog wijzigingen in mogelijk zijn.

Periodiek onderhoud

Als u klanten periodiek onderhoud aanbiedt, vindt u de gemaakte serviceafspraken in Exact AEC. De software attendeert u op de onderhoudsintervallen. Dat geldt ook wanneer een servicecontract de einddatum nadert. Met de module C-Service kunt u ook periodiek factureren.

Klant kiest opties

Uit Exact AEC draait u een compleet overzicht met alle mogelijke opties en bijhorend kostenplaatje. Dit stuurt u naar uw klant. Daarna bespreekt u de gekozen opties met uw klant. Alle afspraken legt u vast in Exact AEC. Vervolgens factureert u de gekozen opties automatisch. Het systeem berekent direct de financiële consequenties en draait daar een bevestigingsbrief met een puntenlijst voor uit. Om ook de uitvoerders en onderaannemers op de hoogte te brengen, draait u meterkastlijsten uit.

Per klant of kavel heeft u inzicht in de actuele status en weet u wat er gecommuniceerd en gefactureerd is.

Organiseer uw servicewerkzaamheden

Serviceklussen, zoals het verhelpen van klachten en storingen, zijn vaak kortlopend en brengen veel extra werk met zich mee. Met de module C-Service kunt u deze klussen efficiënt organiseren. Het systeem legt alle relevante informatie over uw dienstverlening overzichtelijk vast.

Zo maakt u een einde aan dubbele handelingen en verkeerde planningen. U kent de status van elke storingsmelding en ziet direct de kosten en opbrengsten. Bent u een volgende keer bij deze klant? Dan beschikt u over deze gegevens en kunt u de klus sneller klaren. Maar het prettigst is misschien wel dat u weet dat uw service zo goed is als u belooft.