Exact Hour Entry App

Niemand vindt het registreren van uren echt leuk. Het is echter noodzakelijk voor het op tijd en correct factureren van je klanten. Met de Exact Hour Entry App is het registreren van uren nog nooit zo gemakkelijk geweest.

Windows Phone

Voordelen

  • Eenvoudig registreren van uren
  • Heldere dag- en weekoverzichten
  • Inzicht in geplande activiteiten en capaciteitsplanning

Vaak wordt tijdsregistratie uitgesteld tot het allerlaatste moment. Mensen moeten een beroep doen op hun geheugen, notities of e-mails om te achterhalen waar ze nu precies aan hebben gewerkt de laatste dagen, weken of zelfs maanden. Met de Exact Hour Entry App wordt de invoer van je uren een stuk laagdrempeliger. Met een app is het veel handiger om uren meteen te registeren op het project.


Voor de app is Exact Synergy PSA release 254 of hoger benodigd.