Breid je ProQuro software uit

Haal het maximale uit je software door deze uit te breiden met ProQuro specifieke tools voor bijvoorbeeld spend analyse en webshop plus.

Breid je ProQuro software uit

Leveranciersmanagement

Voor een professionele aanpak van je leveranciersmanagement biedt ProQuro de oplossing in samenwerking met VendorLink online leveranciersmanagementsoftware. Hiermee ondersteun je het complete proces van bewaken, beoordelen en bijsturen van de prestaties van leveranciers en het managen van de relatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Creëer eenvoudig een dashboard gebaseerd op prestaties, contractafspraken en risico’s.

Vendor Rating en Vendor Management zijn de onmisbare oplossingen binnen je organisatie om een compleet beeld van je leveranciers te krijgen. Met de volledige integratie met ProQuro is op elke gewenst moment informatie te ontsluiten naar de dashboards van VendorLink.

Spend Analyse

Door de samenwerking tussen Exact en VendorLink wordt je leveranciersdata en inkoop uitgaven vanuit jouw Exact administratie realtime in heldere dashboards en overzichten gepresenteerd. Het handmatig maken van inkoopanalyses in Excel op ‘oude’ inkoopdata is daarmee verleden tijd. De VendorLink rapportages geven actueel inzicht in je belangrijkste leveranciers en daarmee besparingsmogelijkheden voor je inkoop afdeling.

Het combineren van de leverancier informatie uit Exact en feedback vanuit de interne organisatie geeft nieuwe inzichten in leveranciersprestaties, contract compliance en rechtmatigheid van inkoop. Hierdoor word je in staat gesteld om de juiste beslissingen te nemen, maximaal te profiteren van strategisch inkopen en knelpunten uit je proces te verwijderen. VendorLink biedt specifieke inkoopanalyses zoals hiernaast beschreven.

Rechtmatigheid analyse

Rechtmatigheid, ofwel het voldoen aan wet en regelgeving. Met de rechtmatigheidsanalyse kan eenvoudig worden geanalyseerd of er is voldaan aan bijv. Europese-, nationale aanbestedingsregels.

Contract compliance

Krijg inzicht in de uitgaven die onder een contract vallen. De data is te verrijken vanuit je financiële systeem of vanuit ProQuro Contractmanagement. De contract compliance wordt gerapporteerd op inkooppakket niveau maar ook op kostenplaats en kostenplaatsgroep niveau zodat per bedrijfsonderdeel inzichtelijk is hoe hoog de compliancy is.

ABC analyse / Kraljic analyse

De ABC en Kraljic analyse zijn belangrijke analyses die een gefundeerd beeld geven van de uitgaven en waar de voordelen en efficiency te behalen zijn.

Factuur efficiency

Factuur efficiency analyses bieden inzicht op bedrijf- en kostenplaats niveau bij welke leverancier/inkooppakketten het factureringsproces inefficiënt verloopt.

Scan- en herkensoftware (OCR en OCC software)

In nauwe samenwerking met Simac Document Solutions bieden wij de OCR oplossing OpenText Dokustar aan. Binnengekomen inkoopfacturen worden na het scannen met de OCR software herkend, omgezet in een digitaal XML bericht en geïmporteerd binnen ProQuro Invoicing. Met deze oplossing zijn besparingen tot 80% in de doorlooptijd en tot 50% in de kosten haalbaar.

De factuur wordt gescand en de gegevens worden herkend. Na het scannen en herkennen start een geautomatiseerd factuurverwerkingsproces. In geval van afwijkingen t.o.v. de order wordt de factuur digitaal beschikbaar gesteld aan de budgethouder voor digitale goedkeuring via de workflow. Daarna vindt er een koppeling plaats met het financiële systeem t.b.v. de betaalbaarstelling. Op deze wijze wordt de factuurregistratie automatisch uitgevoerd. Dit bespaart tijd en verbetert de controle op de invoer.

De OCR software, OpenText, is op naadloze wijze geïntegreerd met Proquro Invoicing. De OCR software scant en herkent de binnengekomen facturen, zonder tussenkomst van extra schermen voor de Proquro Invoicing gebruiker.

Als aanvullende oplossing bieden wij ook de OCC oplossing. Met OCC krijgt u een verifier functie. Dit betekent dat u de factuur direct kunt trainen als een veld of referentie van een factuur niet goed is herkent. Op deze manier kunt u nog sneller en effectiever de facturen verwerken.

NL Select your country