Welkom bij het overzicht van succesvolle Exact gebruikers

Misschien staat u straks ook hier?

Bekijk onze oplossingen »   Of neem contact op

VO Haaglanden
Onze stichting heeft vooral een controlerende en rapporterende functie. Exact past dan ook goed bij onze organisatie.
De Stichting VO Haaglanden is een samenwerkingsstichting van openbaar en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. Sinds 1 januari 2003 is de Stichting VO Haaglanden het bevoegd gezag van 9 openbare en algemeen bijzonder scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. De stichting acht het haar verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een stelsel van onderwijsvoorzieningen dat alle jonge mensen in samenwerking met de ouders ondersteuning biedt die past bij hun aanleg en ambitie.

Oude situatie

De financiële administratie bij VO Haaglanden kent een decentrale organisatie. Alle scholen houden zelf hun eigen administratie bij en zijn zelf verantwoordelijk voor het invoeren van hun gegevens. VO Haaglanden was op zoek naar een oplossing met laagdrempelige toegang tot gegevens. De informatie moest uiteraard wel goed beveiligd zijn. Door processen goed op elkaar aan te sluiten wilde men tijdsbesparing realiseren.

De oplossing

Met Exact Financials Enterprise kunnen de gebruikers op de scholen nu snel en eenvoudig informatie invoeren en raadplegen via internet. De rectoren van de diverse scholen hebben eenvoudig een inkijk in het systeem. Er is daarbij een koppeling gemaakt met leerlingvolgsysteem Magister, waardoor de gegevens van 11.000 leerlingen niet meer handmatig hoeven te worden overgenomen.

De voordelen

  • Tijd- en plaatsonafhankelijk
  • Gebruiker krijgt alleen relevante informatie voorgeschoteld
  • Slechts eenmaal invoeren of wijzigen stamgegevens
  • Niet meer handmatig overnemen van gegevens