Welkom bij het overzicht van succesvolle Exact gebruikers

Misschien staat u straks ook hier?

Bekijk onze oplossingen »   Of neem contact op

Naoberkrediet
Je kunt als kredietunie niet zonder zo’n oplossing, dat is als een auto zonder motor.
Naoberkrediet is eind 2012 opgericht door een aantal mensen in de Achterhoek. Zij zagen dat de banken steeds minder kredieten verstrekten aan het mkb en wilden hier iets aan doen. Daarom richtten zij een kredietunie op, een coöperatieve vereniging waar geld bij elkaar wordt gebracht vanuit ondernemers. Dit geld wordt in een fonds ondergebracht en vanuit dit fonds worden kredieten verstrekt aan bedrijven die bij de banken nul op het rekest krijgen. Naoberkrediet verstrekt daarbij uitsluitend kredieten aan bedrijven in de Achterhoek, omdat de organisatie graag wil weten wie de kredietnemers precies zijn. De mensen achter Naoberkrediet hebben een uitgebreid netwerk in de regio en weten daarom snel wat voor vlees ze in de kuip hebben. Niet voor niets is ook voor de naam ‘naober’ gekozen, dit is het woord voor buurman in het Achterhoeks. Er bestaat in de regio ook zoiets als ‘naoberplicht’: je hebt de plicht om te zorgen dat het je buurman goed gaat. De grote gedachte achter de kredietunie is ook dat als bedrijvigheid en werkgelegenheid teruglopen, dit ten koste gaat van de leefbaarheid van de streek. Dat wil Naober helpen voorkomen door kredieten te verstrekken aan ondernemers. Om het complexe proces rondom die kredietverstrekking efficiënt te laten verlopen, ging Naoberkrediet op zoek naar een oplossing.

De behoefte

Naoberkrediet had behoefte aan een oplossing om het complexe proces rondom kredietverstrekking efficiënt te laten verlopen.

De oplossing

De workflow-functionaliteit van Exact Synergy helpt Naoberkrediet om grip te houden op de processen rondom kredietverstrekking en de status van alle aanvragen.

De voordelen

  • Grip op het proces vanuit de kredietverstrekker
  • Transparantie naar de kredietnemer
  • Nauwkeurig vastleggen van dossiers

Details

Meer informatie

Partner