Over Exact | Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten van Exact en onze oplossingen. Wilt u op de hoogte blijven van toekomstige nieuwsberichten, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief (e-mail) of RSS feed.

In de praktijk: Joanknecht & Van Zelst

Joanknecht & Van Zelst is een breed georiënteerd accountancykantoor in Eindhoven. Onder hun klanten bevinden zich bedrijven uit diverse sectoren. Met een steeds groter deel van deze klanten wordt online samengewerkt via Joan.nu. Voor deze online samenwerking wordt  voornamelijk gebruik gemaakt van Exact Online. Hoe gaat dat in de praktijk? We spraken met Guido Hardy, accountant/adviseur bij Joanknecht – met name voor klanten uit de zakelijke dienstverlening.

Is er in de afgelopen jaren veel veranderd in je veld?
Hardy: “Vooral op IT gebied is er veel veranderd. Door de invloed van automatisering komt het werkniveau hoger te liggen. Iemand die vroeger bankafschriften inboekte hoeft dat nu niet meer te doen doordat gebruik gemaakt kan worden van automatische bankkoppelingen. Er gebeurt nu meer met cijfers: het is meer dan alleen een rapport, er wordt nu betekenis aan gegeven. Tegenwoordig vindt contact met klanten ook steeds intensiever plaats online, bijvoorbeeld via Whatsapp of Dropbox.”

En hoe zit het met online samenwerking met de klant?
“Als ik nu Exact Online open, weet ik dat de cijfers van bijvoorbeeld Oliver IT  actueel zijn. Een concreet voorbeeld: het is op deze manier mogelijk de betalingstermijn van debiteuren in de gaten te houden of vast te stellen hoe het resultaat zich verhoudt tot de vooraf opgestelde begroting. Bij bijzonderheden wordt tussentijds contact gezocht met de klant.“

Oliver IT gebruikt Exact Online Zakelijke Dienstverlening. Welke andere inzichten brengt dat met zich mee?
“Het is interessant om te weten hoeveel nieuwe projecten er in een bepaalde periode worden aangemaakt, of hoe lang een project duurt – en of dat overeen komt met de voorcalculatie. Maar we zien bijvoorbeeld ook hoeveel medewerkers er worden ingezet op bepaalde projecten. En hoeveel uren en overuren er worden gemaakt. Naast financiële informatie krijg je ook inzicht in niet-financiële informatie. Op deze wijze is het mogelijk een rendementsverbetering te realiseren.”

Wat doe je dan met die informatie?
“Als bijvoorbeeld opvalt dat er op een bepaald project meer uren worden gemaakt dan begroot, kan samen met de klant worden uitgezocht wat de achterliggende oorzaak hiervan is. Of stel je voor dat een bepaalde medewerker minder declarabele uren maakt dan begroot – dan analyseren we samen met de klant hoe dat komt: is hij ziek, op vakantie geweest of is er intern aan een project gewerkt.? Dat soort dingen zijn voor een ondernemer echt van toegevoegde waarde om over te praten, naast de jaarrekening.

Wat is een van de belangrijkste dingen voor een zakelijk dienstverlener?
“De debiteurenpositie. In die branche is het heel belangrijk dat je die scherp in de gaten houdt aangezien alle verkopen op rekening plaatsvinden. Dus we houden online ook bij hoe lang debiteuren open staan en welke het zijn. Daarbij kijken we bijvoorbeeld ook naar hoe lang het duurt voordat gewerkte uren zijn goedgekeurd. Want pas daarna kan de factuur verstuurd worden. Als in dit proces vertragingen optreden, zou dat tot liquiditeitsproblemen kunnen leiden.”

Hoe snel werk je met een klant online samen?
“Bij Oliver IT heeft de implementatie van de basis Exact Online administratie ongeveer een halve dag in beslag genomen. Oliver IT werkt vanaf de oprichting met Exact Online. De implementatie van nieuwe modules neemt relatief meer tijd in beslag. Dit hangt ook samen met de inrichting van de stamgegevens. Gelukkig zijn er wel import-hulpmiddelen die dit makkelijker en sneller maken.”

En hoe gaat het nu bij Oliver IT?
“Exact Online Zakelijke Dienstverlening maakt onderdeel uit van het primaire proces – en dat gaat heel goed; over de urenregistratie-app had geen enkele medewerker vragen, dat viel me echt op. Je ziet duidelijk dat Oliver IT er naar streeft om haar bedrijfsprocessen zoveel mogelijk te automatiseren.”

En werk je zelf ook met de app?
“Ja, steeds vaker. De drempel is heel laag om bijvoorbeeld even te kijken naar de liquiditeitspositie  - zo signaleer je onder meer wanneer er een liquiditeitstekort bij een klant dreigt te ontstaan.”

Wilt u meer weten over Exact Online Zakelijke Dienstverlening? Bezoek een kennissessie of geef u op voor een webinar.