Inschrijven nieuwsbrief

 1. Aanhef
  Invalid Input
 2. Achternaam
 3. E-mail
 4. floor
  Invalid Input

FAQ's

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over 1 van onze producten of over de software licentie voucher? Kijk hieronder of deze al beantwoord is. Staat uw vraag er niet tussen? Log dan in op de Customer Portal.


Zoek in online help

Veelgestelde vragen over Exact Globe

Hoe doe ik een eindejaarsverwerking in Exact Globe?

Hoe doe ik een eindejaarsverwerking in Exact Globe?

Welke stappen dienen doorlopen te worden voor de eindejaarsverwerking van de financiële administratie? Er zijn zeven stappen die doorlopen kunnen worden. Deze stappen zijn:

 • Afdrukken van de historische openstaande postenlijst
 • Aanmaken van een nieuw boekjaar
 • Instellen van een nieuw standaardboekjaar
 • Verwerken van het resultaat
 • Afsluiten van de perioden per dagboek
 • Wijzigen van de boekstuknummers
 • Nieuwe reeks voor de 'Onze referentie' aanmaken

Extra informatie op de Customer Portal

Het einde van het jaar heeft binnen Exact Globe consequenties op verschillende gebieden. Voor de verschillende functionele gebieden zijn de consequenties beschreven in helpdocumenten. De documenten geven aan welke stappen doorlopen dienen te worden om het jaar correct af te kunnen sluiten. Deze informatie is beschikbaar via de Customer Portal, voor klanten met een onderhoudsovereenkomst.

Lees hier de volledige instructie voor jaarafsluiting. Hiervoor is het noodzakelijk om in te loggen op de Customer Portal. Heeft u geen toegang maar zou dit wel wensen? Bel 015 - 711 51 00

Hoe installeer ik Exact Globe?

Hoe installeer ik Exact Globe?

Voordat u kunt werken met Exact Globe dient eerst de software geïnstalleerd te worden. Naast Exact Globe dient u tevens Microsoft SQL Server te installeren voor het beheren van uw administraties. In dit document vindt u een overzicht van de verschillende installaties.

Lees de volledige instructie

Hoe doe ik een update van Exact Globe via het internet?

Hoe doe ik een update van Exact Globe via het internet?

Voor de update via het internet is het noodzakelijk dat u over een internetaansluiting beschikt. U dient zelf zorg
te dragen voor een correcte verbinding via eventuele firewalls en proxy servers.

Er zijn een tweetal Exact Globe installaties mogelijk:

Exact Globe is op een netwerk geïnstalleerd, waar vandaan op de werkstations een werkstationinstallatie is uitgevoerd.

Exact Globe is op een stand-alone PC geïnstalleerd.

Voor alle duidelijkheid vermelden wij hier expliciet dat het tijdens het downloaden van de update geen andere informatie wordt uitgewisseld, anders dan de informatie die nodig is om te bepalen welke bestanden geïnstalleerd worden.

Lees de volledige instructie

Hoe maak ik een nieuwe (demo-) administratie?

Hoe maak ik een nieuwe (demo-) administratie?

U kunt in Exact Globe meerdere administraties voeren. U heeft bijvoorbeeld een administratie voor uw BV, één voor uw persoonlijke administratie en een demo-administratie waarmee u de werking van de software kunt verkennen zonder de eigen administratie te beïnvloeden. Om een administratie te kunnen gebruiken, moet deze eerst aangemaakt worden.

Lees de volledige instructie

Back-up: Aanmaken, Teruglezen en Accountantsback-up, welke stappen zijn er?

Back-up: Aanmaken, Teruglezen en Accountantsback-up, welke stappen zijn er?

In Exact Globe is het mogelijk om een back-up te maken of terug te lezen. Met deze functie kan elke klant via een eenvoudige wizard een back-up aanmaken en teruglezen. Naast de bewaarfunctie van de back-up kunt u met deze functionaliteit ook uw back-up uitwisselen met uw accountant.

Accountants hebben een extra optie bij het teruglezen van een back-up, waarmee zij klantendatabases terug kunnen lezen. De accountant kan dit wanneer hij over de module E-Accountancy Standaard in zijn licentie beschikt. Deze module is niet apart te koop, maar krijgt de accountant automatisch bij het afsluiten van een accountantsregeling. Als u al een accountantsregeling heeft, kan uw licentie worden aangepast. Neem daartoe contact op met de afdeling Customer Support van Exact.

Tevens kunnen accountants van een administratie de eigen licentie vervangen door de licentie van de klant. Op deze manier is het mogelijk om een ingerichte administratie aan te bieden aan uw klanten.

Lees hier de volledige instructie

Hoe werkt het Balancing principe in het memoriaal?

Hoe werkt het Balancing principe in het memoriaal?

In Exact Globe is traceerbaarheid een belangrijk aspect van de financiële administratie. Om hiervoor te zorgen, moet er in het memoriaal worden geboekt via het Balancing principe (het "evenwichtsconcept"). Uiteraard dienen in uw boekhouding de debet- en creditbedragen in evenwicht te zijn. Om het gebruiksgemak en de flexibiliteit van uw administratie te verhogen, heeft Exact Globe nog een aantal grootheden die in evenwicht dienen te zijn, namelijk: de onze referentie en de datum. Zijn deze grootheden niet in evenwicht, dan kan de boeking niet afgesloten worden.

Lees hier de volledige instructie

Hoe analyseer ik verschillen tussen de saldilijst en de grootboekkaart?

Hoe analyseer ik verschillen tussen de saldilijst en de grootboekkaart?

Regelmatig komt het voor dat er verschillen worden ontdekt tussen de crediteuren saldilijst in menu [Financieel, Crediteuren, Saldilijst] en de crediteurenkaart in menu [Financieel, Crediteuren, Kaart]. In dit document worden een aantal aandachtspunten besproken bij het analyseren van deze verschillen, uiteraard gelden deze punten ook op dezelfde manier voor debiteuren.

Lees hier de volledige instructie

Waarom automatisch boekingen aan onbekende debiteur of crediteur?

Waarom automatisch boekingen aan onbekende debiteur of crediteur?

Exact Globe is veel meer dan alleen een boekhoudpakket. Gebruikers hebben met Exact Globe real-time inzicht in de financiële huishouding van hun organisatie. Er wordt met het pakket geoffreerd, gepland, geproduceerd, verloond, gefactureerd etcetera. En omdat iedereen binnen de organisatie werkt met één gegevensbron is er maar één 'waarheid'. Het management kan besluiten nemen op basis van rapportages die naar wens kunnen worden samengesteld. Alle informatie is gekoppeld, alles is traceerbaar, alle informatie kan vanaf meerdere kanten worden benaderd.

Dat wetende is het interessant te kijken naar het gebruik van 'de onbekende debiteur'. Veel gebruikers van Exact Globe vragen zich namelijk af waarom er bij een directe kosten- of omzetboeking in het kas- of bankboek een boeking wordt gemaakt die is gekoppeld aan de onbekende debiteur of crediteur. Soms worden deze boekingen zelfs betiteld als 'spookboekingen' of 'nul-boekingen', daarmee suggererend dat het een fout in de programmatuur zou zijn. Maar niets is minder waar. Maar is het nu echt nodig, dat gebruik van de onbekende debiteur / crediteur?

Het antwoord is 'ja', maar eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn. Exact Globe kan u laten zien waar uw geld precies naartoe is gegaan en waar precies uw omzet vandaan is gekomen. U kunt in één oogopslag zien hoe de geldstromen lopen en zodoende 100% controle hebben over inkomsten en uitgaven. Daartoe staan u allerlei overzichts- en rapportagemogelijkheden ter beschikking waarmee u alle financiële transacties van begin tot eind kunt traceren. Voorwaarde daarvoor is echter wel dat er koppelingen worden gelegd, koppelingen die veelal automatisch door Exact Globe worden gegenereerd. Maar bij handmatige boekingen ligt dat wat lastiger: de programmatuur kan op dat moment namelijk de herkomst van de transactie niet herleiden en eist van u een koppeling met een debiteur of crediteur.

Lees hier de volledige instructie

Op welke wijze kunt u gegevens van meerdere grootboekkaarten exporteren naar Excel?

Op welke wijze kunt u gegevens van meerdere grootboekkaarten exporteren naar excel?

Wanneer u kiest voor het menupad [Financieel, Grootboek, Selecteren/Zoeken] heeft u de mogelijkheid om een selectie van gegevens in het scherm te tonen en te exporteren naar Excel.

Lees hier de volledige instructie.

Waarom krijg ik de melding 'Gebruiker Bestaat niet' bij teruglezen back-up van een klant?

Waarom krijg ik de melding 'Gebruiker Bestaat niet' bij teruglezen back-up van een klant?

De melding 'Gebruiker Bestaat niet' wordt veroorzaakt doordat de gebruiker waaronder ingelogd is onder Windows niet bekend is in de administratie. Wanneer u als accountant een back-up van een klant ontvangt bent u als gebruiker niet bekend in deze administratie. Door gebruik te maken van de optie 'Database van een klant installeren' in het menu [Accountancy, Administraties, Backup maken/teruglezen] van uw standaard administratie wordt u als gebruiker bekend gemaakt in de administratie. Daarnaast wordt ook u licentie actief gemaakt in de administratie van de klant.

Lees hier de volledige instructie


Veelgestelde vragen over Exact Compact

Hoe doe ik de eindejaarsverwerking in Exact Compact?

Hoe doe ik de eindejaarsverwerking in Exact Compact?

In de eerste weken van het nieuwe jaar wordt door veel Exact Compact-klanten jaarlijks de eindejaarsverwerking uitgevoerd. Dit is het moment waarop u het financiële jaar in uw administratie afsluit en voorbereidingen treft voor het boeken in het nieuwe boekjaar.

Stappen eindejaarsverwerking Exact Compact

 • Het controleren van de instellingen voor de eindejaarsverwerking en het controleren van de administratie op inconsistenties.
 • Het definitief verwerken van uw boekingen
 • Het definitief verwerken van uw resultaat
 • Het openen van het nieuwe boekjaar en het sluiten van het oude boekjaar in uw administratie
 • Het aanpassen van instellingen voor het boeken in nieuwe boekjaar

Extra informatie op de Customer Portal

Het einde van het jaar heeft binnen Exact Compact consequenties op verschillende gebieden. Voor de verschillende functionele gebieden zijn de consequenties beschreven in helpdocumenten. De documenten geven aan welke stappen doorlopen dienen te worden om het jaar correct af te kunnen sluiten. Deze informatie is beschikbaar via de Customer Portal, voor klanten met een onderhoudsovereenkomst.

Lees hier de volledige instructie voor jaarafsluiting. Hiervoor is het noodzakelijk om in te loggen op de Customer Portal. Heeft u geen toegang maar zou dit wel wensen? Bel 015 - 711 51 00

Hoe kan ik een deelbetaling of ontvangst inboeken en afletteren?

Hoe kan ik een deelbetaling of ontvangst inboeken en afletteren?

Hoe kan ik een deelbetaling cq. ontvangst van een debiteur of crediteur inboeken en afletteren?

Lees hier de volledige instructie

Welk boekstuknummer gebruikt Exact Compact?

Welk boekstuknummer gebruikt Exact Compact?

Welk boekstuknummer gebruikt Exact Compact bij welk dagboek?

Lees hier de volledige instructie

Welk boekstuknummer gebruikt Exact Compact?

Welk boekstuknummer gebruikt Exact Compact?

Welk boekstuknummer gebruikt Exact Compact bij welk dagboek?

Lees hier de volledige instructie

Wat betekent 'Dagboek is afgesloten voor deze boekingsperiode.' bij invoeren boeking?

Wat betekent 'Dagboek is afgesloten voor deze boekingsperiode.' bij invoeren boeking?

Het kan voorkomen dat, indien u begint met boeken in een nieuw boekjaar, u de melding 'Dagboek is afgesloten voor deze boekingsperiode.' krijgt. Het gevolg is dat u de boeking niet kan invoeren.

Lees hier de volledige instructie

Wat betekent 'De volgende gegevens zijn ongeldig: Datum' bij invoeren boeking?

Wat betekent 'De volgende gegevens zijn ongeldig: Datum' bij invoeren boeking?

Het kan voorkomen dat, indien u begint met boeken in een nieuw boekjaar, u de melding 'De volgende gegevens zijn ongeldig: Datum' krijgt. Het gevolg is dat u de boeking niet kan invoeren.

Lees hier de volledige instructie

Wat betekent 'Ongeldige waarde. Moet zijn XXXX of YYYY' bij aanmaken van boekjaar?

Wat betekent 'Ongeldige waarde. Moet zijn XXXX of YYYY' bij aanmaken van boekjaar?

Het kan voorkomen dat, wanneer u een nieuw boekjaar wilt aanmaken in Exact Compact, u de melding 'Ongeldige waarde. Moet zijn XXXX of YYYY' krijgt.

Lees hier de volledige instructie

Hoe kan ik een factuur aanmaken met een factuurnummer van een eerder jaar?

Hoe kan ik een factuur aanmaken met een factuurnummer van een eerder jaar?

Het kan voorkomen dat, nadat u een jaar heeft afgesloten en bent begonnen met boeken in het nieuwe jaar, u toch nog facturen van het vorige jaar moet invoeren.

Lees hier de volledige instructie

Wat zie ik nadat het resultaat is verwerkt?

Wat zie ik nadat het resultaat is verwerkt?

U kunt op verschillende manieren controleren dat het resultaat is verwerkt.

Lees hier de volledige instructie

Wat is de regel "Vorig jaar Onverwerkt Winst/Verlies" op de balans?

Wat is de regel "Vorig jaar Onverwerkt Winst/Verlies" op de balans?

Indien u uw balans opvraagt, kan het voorkomen dat er op uw balans een extra regel staat met "Vorig jaar Onverwerkt Winst/Verlies". Dit houdt in dat er in voorgaande jaren nog posten op de Winst en Verliesrekeningen staan, die nog niet meegenomen zijn bij het verwerken van het resultaat.

Lees hier de volledige instructie

Hoe kan ik een boekstuknummer uit een eerder jaar gebruiken?

Hoe kan ik een boekstuknummer uit een eerder jaar gebruiken?

Het kan voorkomen dat, nadat u een jaar heeft afgesloten en bent begonnen met boeken in het nieuwe jaar, u toch nog boekingen uit het vorige jaar moet invoeren.

Lees hier de volledige instructie

Wat te doen als het importeren van een csv-bestand via Import/Export niet lukt?

Wat te doen als het importeren van een csv-bestand via Import/Export niet lukt?

Wat te doen als het importeren van een csv-bestand via Import/Export niet lukt?

Lees hier de volledige instructie

Hoe draai ik een verwerkte betaling terug nadat een CLIEOP03-bestand is geëxporteerd?

Hoe draai ik een verwerkte betaling terug nadat een CLIEOP03-bestand is geëxporteerd?

In dit document wordt beschreven hoe u uw betalingen terug kunt draaien wanneer u niet werkt met de bankinstelling 'Betalingen journaliseren' en 'Betalingen onderweg'.

Lees hier de volledige instructie


Veelgestelde vragen over de Software licentie voucher

Wat is een elc?

Wat is een elc?

Een elc is een licentiebestand dat u nodig heeft om een administratie aan te maken in Exact Globe, Exact Compact, Exact Synergy (Enterprise), Exact Globe 2000 en Exact Compact 2000. Het licentiebestand bepaalt de wetgeving, welke modules, talen, hoeveel gebruikers, licentienaam, geldigheidsdatum. Bij het aanmaken van een administratie dient u het elc bestand te selecteren. Het elc bestand wordt dan in de administratie gezet en bepaalt welke functionaliteit voor u beschikbaar is.

Wat is een licentievoucher?

Wat is een licentievoucher?

Het licentievoucher heeft u nodig bij de installatie van de Exact Programmatuur zoals Exact (Globe) voor Dos, Exact (Globe) voor Windows en Exact Compact voor Windows. Het geeft onder meer uw klantnummer en licentienaam weer. Bovendien geeft het een overzicht van de samenstelling van uw licentie (bijvoorbeeld E-Account Senior + Factuur I of Exact Compact Financieel en Exact Compact Factuur).

Wat is het verschil tussen een elc en een licentievoucher?

Wat is het verschil tussen een elc en een licentievoucher?

Een verschil is dat u het licentievoucher handmatig dient in te voeren tijdens de installatie van de software, terwijl u bij een elc slechts het bestand hoeft te selecteren. Daarnaast geldt dat het licentievoucher van toepassing is op de complete installatie van de Exact Software. Alle administraties die u aanmaakt maken gebruik van ditzelfde licentievoucher. Een elc bestand geldt per administratie. Het is dus mogelijk om binnen één installatie met verschillende administraties met verschillende licentiesamenstellingen te werken.

Waar kan ik mijn elc/licentievoucher vinden?

Waar kan ik mijn elc/licentievoucher vinden?

Nadat u bent ingelogd op de Customer Portal, kunt u links in het scherm kiezen voor 'Licenties'. Vervolgens worden uw licenties getoond.

Hoe kan ik mijn licentiebestand downloaden?

Hoe kan ik mijn licentiebestand downloaden?

 • Via de Customer Portal: Nadat u bent ingelogd op de Customer Portal, kunt u links in het scherm kiezen voor 'Licenties'. Vervolgens worden uw contracten getoond. Klik op de link in de kolom 'Contract', van de licentie die u wilt downloaden. Het contract wordt geopend. Klik vervolgens rechtsboven op de link bij 'Document'. Op de nieuwe pagina kunt u onderin het scherm op 'Download' klikken om het licentiebestand te downloaden. Dit bestand kunt u dan op de harde schijf van uw computer opslaan om vervolgens in de administratie toe te voegen.
   
 • Via de Software: Als u over één Exact Globe of Exact Compact licentie beschikt, kunt u dit licentiebestand ook direct vanuit Exact Globe Exact Compact downloaden. Hiervoor opent u het menu [Bestand, Licentie bijwerken] in het scherm dat verschijnt kiest u voor 'Download' waarna u vervolgens uw inlognaam en wachtwoord voor de Customer portal kunt opgeven. De licentie wordt nu gedownload en meteen in de geopende administratie geplaatst.

Hoe kan ik het licentiebestand installeren? / Hoe kan ik het licentiebestand toevoegen in de administratie?

Hoe kan ik het licentiebestand installeren? / Hoe kan ik het licentiebestand toevoegen in de administratie?

Wanneer u het licentiebestand via de software heeft gedownload is niet niet noodzakelijk om dit nog te installeren. Heeft u het licentiebestand via de Customer portal gedownload dan dient u het licentie bestand nog in de administratie(s) toe te voegen. Hiervoor dient u de administratie te openen en opent vervolgens het menu [Bestand, Licentie bijwerken]. In het scherm dat verschijnt kiest u voor 'Selecteren'. U selecteert hier het licentiebestand dat u na het downloaden op uw harde schijf heeft opgeslagen.

 

015 - 711 51 00