Real-HRM koppeling arbodienst

Real-HRM koppeling arbodienst

Koppel uw HRM-systeem direct met uw arbodienst.
4.9/5 rating (11 votes)

Uw medewerkers ziek en beter melden bij uw arbodienst kan eenvoudig met de Real-HRM koppeling arbodienst. Deze verzorgt het aanmelden van medewerkers, mutaties en ziek- en (gedeeltelijke) betermeldingen vanuit Exact Synergy. Alles volgens de SIVI-standaard.

Real-HRM koppeling arbodienst ondersteunt deze koppeling op basis van de SIVI standaard. De Stichting SIVI is het standaardisatie instituut voor de verzekeringsbranche. De Real-HRM koppeling arbodienst zorgt dat de volgende gegevens automatisch naar uw arbodienstsysteem worden gestuurd:

  • Aanmelding nieuwe medewerker
  • Medewerker mutaties
  • Ziekmeldingen
  • (gedeeltelijke) betermelding

De arbodienst verzorgt de verzuimbegeleiding. Met de Real-HRM koppeling arbodienst kan het proces van de Wet Verbetering Poortwachter, met onder andere dossiervorming, documentatie, UWV formulieren en signaleringen op de juiste momenten, ook bij de arbodienst worden ondergebracht.

De Real-HRM koppeling arbodienst werkt voor praktisch alle arbodiensten en is reeds met succes gerealiseerd in combinatie met ArboNed, Arbo Unie en Perspectief.

Details

Voordelen

  • Gecertificeerde koppeling met uw arbodienst vanuit Exact Synergy
  • Op basis van de SIVI standaard
  • Automatisch aanlevering ziekmeldingen
  • Automatisch aanlevering (gedeeltelijk) betermelding
  • Automatisch personeelsmutaties

Partner