Leesbaarheid Exact facturen verbeterd

Factureren met Exact Online gaat soepel, snel en professioneel. Alleen de facturen die Exact naar accountants- en administratiekantoren stuurde, konden beter. Dat is nu gebeurd.Opschalen


Het huis van de schilder. Dat is misschien de beste omschrijving van de facturen die accountants van Exact ontvingen. Het mooie van cloudsoftware is dat je maandelijks kunt op- en neerschalen in het aantal gebruikers, administraties en modules. Accountants- en administratiekantoren maken hier veelvuldig gebruik van. Logisch, want ze willen hun klanten op maat bedienen.

Gepuzzel


Op de factuur transformeerde deze flexibiliteit in verwarring. Rekenkundig gezien klopte alles maar de facturen waren nauwelijks leesbaar. Welke medewerker heeft wanneer een nieuwe gebruiker, module of administratie aangeschaft of beëindigd? Dat was zoeken naar een speld in een hooiberg. Het doorbelasten van kosten bijvoorbeeld vergde veel gepuzzel. Het is dan niet zo vreemd dat hierover klachten waren. We hebben goed naar de opmerkingen geluisterd en onze facturen onder de loep genomen. In goed overleg met een twintigtal kantoren zijn er verbeteringen doorgevoerd wat betreft de leesbaarheid van de factuur.

Wat is er verbeterd?  • Een factuurregel per artikel

  • Specificatie van alle mutaties  (inclusief de kantoorgebruiker die de mutatie heeft doorgevoerd). Je kan de specificatie opvragen in Mijn Exact Online en deze desgewenst opslaan in Excel-formaat

  • Veelgestelde vragen over de facturering zijn opgesteld. Die vind je op de website


Heb je vragen, opmerkingen of verbetersuggesties wat betreft de facturen die je van Exact ontvangt? Mail me gerust: Martin.van.Vliet@Exact.com
Deel dit artikel

Reageer op dit artikel