Verslag Exact Master Editions 2014: Innovatie door nieuwe business modellen

Onder de naam Master Editions organiseert Exact jaarlijks het evenement voor ondernemers en accountants, waarbij die toekomstige samenwerking wordt besproken en alle partijen hun visie kenbaar kunnen maken. Na twee succesvolle edities organiseerde Exact dit jaar een geheel vernieuwde Master Editions, die in het teken van innovatie stond. 

verslag-master-editions

Deze derde editie van de Exact Master Editions vond dinsdag 13 mei 2014 plaats bij De Landgoederij in Bunnik en had een nieuwe opzet. Na eerdere succesvolle edities waarbij accountants en ondernemers met elkaar  discussieerden over de veranderende rol van de accountants, was het nu tijd voor actie. Ondernemers en accountants gaan aan de slag met nieuwe business modellen onder leiding van Patrick van der Pijl van Business Model Inc.

Business as usual is dead


Volgens Patrick van der Pijl is innovatie pure noodzaak. In de huidige markt is stilstand nog erger dan achteruitgang. Nieuwe technologieën, de cloud en de kredietcrisis hebben de spelregels van het zakendoen voorgoed veranderd. Klanten stellen andere eisen en bedrijven moeten daar op anticiperen. Business as usual is dead.

Concrete waarde creëren


Ook aan accountants gaan deze ontwikkelingen niet voorbij. De vraag is dus hoe accountants in een dynamische omgeving waarde blijven creëren voor hun (potentiële) klanten. Om deze, en andere businessvragen te beantwoorden, is alleen plannen maken onvoldoende. Dat vraagt om concrete business modellen. Daarom introduceert Van der Pijl het Business Model Canvas. De innovatietool van de Zwitser Alexander Osterwalder bouwt een business model op uit negen logische bouwstenen. Als voorbeeld toont hij een traditioneel model voor een accountantskantoor dat jaarrekeningen opmaakt en aanvullende diensten levert.

Waar heeft een klant hoofdpijn van?


De houdbaarheid van dit model is echter beperkt. Daarom daagt Van Der Pijl de aanwezige accountants en ondernemers samen nieuwe business modellen te ontwikkelen.  Daarbij is de wens van de klant natuurlijk het vertrekpunt. In 15 groepen kiezen deelnemers een klantsegment en gaan ze op zoek naar waar de pijn van deze klanten zit en waar ze blij van worden. De insteek van de groepen is heel verschillend. Zo kiest een groep voor een real life case. De internetondernemer aan tafel krijgt hoofdpijn van verliesgevende projecten. Hij wil op elk moment inzicht in de resultaten van lopende projecten. Dus geen kwartaalrapportages.

Kansen grijpen


Dit voorbeeld onderstreept volgens Van der Pijl hoe belangrijk het is om het gesprek met klanten aan te gaan. Pas dan weet een accountant wat een klant echt wil. Bovendien blijkt vaak dat ook ondernemers het lastig vinden om hun pijn precies te duiden. Dat is een regelrechte kans voor de accountant die het keurslijf doorbreekt en hier advies en diensten op afstemt.

Geen eenheidsworst


De tweede stap op weg naar een nieuw model is de waardepropositie, ofwel wat wil je klanten leveren? Uit de reacties in de zaal blijkt dat het lastig is om het onderscheidend vermogen van accountants tastbaar te maken, omdat dit per klant kan verschillen. Een deelnemer haakt in en zegt dat het veel belangrijker is dat klanten de toegevoegde waarde van hun accountant zelf ervaren en delen via social media. Deze ambassadeurs zijn bepalend voor het onderscheidend vermogen en leveren onherroepelijk extra business op.

Kernactiviteiten


Tot slot stelt Van der Pijl de vraag wat accountants kunnen veranderen om beter in te spelen op de behoeften van ondernemer. De groepen komen terug met interne wijzigingen zoals standaardisatie van processen of het opleiden van proactieve professionals. Maar ook partners spelen hierbij een rol. Als voorbeeld noemt iemand de inzet van dashboard-tools die ondernemers real-time stuurinformatie aanbieden. De accountant kan dit niet alleen als dienst aanbieden, maar ook verbanden leggen en proactief adviseren. Zo wordt echt waarde voor klanten gecreëerd.

Hoe ziet het business model er in de toekomst uit?


De markt is sterk veranderd. Waar we in het verleden nog veel handmatig papieren in- en verkoop facturen administreerden, gaat tegenwoordig bijna alles digitaal. Net als in andere industrieën zoals muziek, uitgeverij, zorg wordt ook deze industrie steeds meer gedigitaliseerd. Hierdoor zal de behoefte van de klant veranderen en hiermee de rol en het werk van de accountant.

Zo zien we de volgende business of bedrijfsmodellen:


  • Het traditionele model waarbij jaarrekening en administratie op uurbasis wordt afgerekend;

  • Het advies model waar via uurbasis of abonnement een advies wordt gegeven;

  • Het online model waar uitsluitend alle adminstratie en communicatie online verloopt via de cloud en een gemakkelijke gebruikers interface;

  • Het expert model waarbij een bijv. specialisatie wordt aangeboden zoals internationale administatie en fiscaal advies voor de kleine multinationals;

  • De totaal oplossing waarbij de administratie online gebeurd en de accountant alle zorgen uit handen neemt voor een vast bedrag.


Het is aan de accountant om voor zichzelf te begrijpen welke opties voor hem interessant zijn. Wat is zijn ambitie? Wat willen zijn klanten? Waar liggen de kwaliteiten van het kantoor? Een van de deelnemers gaf aan twee jaar geleden de stap te hebben gezet naar volledig online en hierdoor zag hij zijn omzet met 30% toenemen.

Het gezamenlijk brainstormen over nieuwe waardeproposities heeft de deelnemers voldoende inspiratie opgeleverd om hun huidige strategie eens kritisch onder de loep te nemen. Iedereen is ervan overtuigd dat de wereld verandert en dat dit nieuwe spelregels van het zakendoen met zich meebrengt. Van der Pijl benadrukt nog eens dat het draait om in gesprek te blijven met klanten. Dat is het fundament van elk succesvol business model, zowel voor accountants als ondernemers!

 

Bekijk het visuele verslag van de Master Editions 2014

 

De Master Editions werd afgesloten met een oproep om accountants en administratiekantoren aan te melden of te nomineren voor de Cloud Accountant Award. Het is voor accountants en administrateurs dé kans om te laten zien hoe voortvarend zij werken met klanten en nieuwe technologie hierbij gebruiken. Accountantskantoren uit heel Nederland kunnen meedoen. Exact reikt voor het tweede jaar op rij de Exact Cloud Accountant Award uit. Dit jaar vindt de uitreiking plaats tijdens Exact Live ‘14 op 5 november in de Jaarbeurs Utrecht.  Meer weten? kijk op www.cloudaward.nl.

 

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel