Loonjaar 2014: weet jij wat er verandert?

Werkgevers opgelet! Met het nieuwe jaar komen er ook wettelijke wijzigingen aan. En sommigen daarvan hebben invloed op de salarisverwerking.

Natuurlijk is het wel zo prettig als je -als werkgever-  al vroeg kunt beginnen met de verwerking van de salarissen voor 2014. Dan heb je alles lekker op orde in het nieuwe jaar.

Loon en premieheffing


Welke wijzigingen


Maar om welke wijzigingen gaat het eigenlijk precies? Je krijgt te maken met nieuwe rekenregels, wijzigingen met betrekking tot aanlevering van pensioenen en de beëindiging van de afdrachtsverminderingen. Hieronder hebben we ze voor je op een rijtje gezet.

Werkkostenregeling


Als werkgever mag je ook in 2014 nog zelf bepalen of je de werkkostenregeling toepast. De vrije ruimte in de werkkostenregeling voor 2014 is 1,5%. Dit is het percentage van het totale fiscale loon dat je mag gebruiken voor onbelaste onkostenvergoeding en verstrekkingen aan je medewerkers.

Afdrachtsverminderingen


De afdrachtsvermindering voor onderwijs vervalt per 1 januari 2014: die wordt dan vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling wordt per 1-1-2014 automatisch ontkoppeld in Exact Online Salaris.

Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd


Per 1 januari 2014 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd met 1 maand verhoogd tot 65 jaar plus twee maanden. De verzekeringsplicht en de premieplicht voor de werknemersverzekeringen duren hierdoor een maand langer. Voor werkgevers die de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) moeten betalen, loopt dit ook een maand langer door.

Van WGA naar Whk


Per 1 januari 2014 gaat de gedifferentieerde premie WGA op in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Nu alles op orde


Ben jij al begonnen met het doorvoeren van deze wijzigingen? Het is natuurlijk handig om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Thijs Sauër van Exact vindt dat ook: "In januari hebben onze klanten het al druk genoeg met het sluiten van de boeken en het starten van het nieuwe jaar." Daarom is hij blij dat  'zijn' Exact Online Salaris de wijzigingen al heeft verwerkt en getest. Gebruik je Exact Online Salaris? Kijk dan op deze pagina om te lezen hoe de wijzigingen daarin zijn doorgevoerd.
Deel dit artikel

Reageer op dit artikel