Nieuws

Wisselwerking ondernemer en accountant doorslaggevend voor bedrijfsvoering

Delft, 31 oktober 2011 – Bijna een kwart van de mkb-ondernemers geeft aan weleens een verkeerde beslissing te hebben genomen omdat ze niet juist of onvolledig waren geïnformeerd door hun accountant. Dat blijkt uit onderzoek onder 550 ondernemers en accountants dat is uitgevoerd in opdracht van Exact. De in het onderzoek betrokken accountants onderschrijven met een vergelijkbaar percentage de mening van de ondernemers.

“De accountant is voor ondernemers binnen het mkb de belangrijkste raadgever. Hij is op de hoogte van de financiële stand van zaken van het bedrijf en op gebied van bijvoorbeeld wet- en regelgeving beschikt een accountant over meer kennis dan een ondernemer”, aldus Erick Bos, business line manager accountancy bij Exact. “Het is bij advisering wel van belang dat een accountant uit kan gaan van de actuele stand van zaken bij een bedrijf en niet afhankelijk is van informatie die op onregelmatige wijze doorkomt en mogelijk verouderd of zelfs incorrect is. Samenwerking tussen accountant en ondernemer via een online oplossing maakt dat mogelijk. Bovendien hebben ondernemers en accountants dan meer en nauwer contact; een wens die in het onderzoek bij beiden bestaat.”

De toekomst van de boekhouding ligt volgens het onderzoek volledig in een online omgeving, waarbij de accountant steeds meer een adviesrol in gaat vullen. Ruim negentig procent van de ondervraagde ondernemers onderschrijft dit. De gehoorde accountants zijn iets minder stellig, maar door beide groepen wordt toch een vergelijkbaar beeld geschetst.
          
Het samenstellen van administraties verloopt steeds efficiënter, waarbij de opkomst van online boekhouden voor een verdere versnelling van dit proces zorgt. Wil een accountant in de toekomst meerwaarde leveren aan zijn klanten, dan is dat alleen mogelijk door een actieve, adviserende rol op te pakken. Met name op het gebied van financiële wet- en regelgeving hebben ondernemers behoefte aan ondersteuning. Deze tendens blijkt ook uit het geloof in vaste tarieven voor bijvoorbeeld jaarrekeningen, aangiftes en het verwerken van salarissen. Driekwart van de ondervraagde accountants is hier voorstander van. Bij de ondernemers ligt de wens hiervoor hoger, op ruim negentig procent.
        
Bos: “Het gebruik van online oplossingen stelt accountants in staat de roep om efficiency binnen de sector te beantwoorden. Automatische herkenning van gescande facturen en integratie met internetbankieren zijn slechts twee voorbeelden van ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de administratie snel up-to-date is, terwijl het aantal handmatige handelingen drastisch wordt verlaagd. Hierdoor houdt een accountant tijd over om een rol van betekenis te kunnen spelen op andere gebieden.”
       
Het onderzoek is uitgevoerd in de aanloop naar de Exact Accountancydag die op dinsdag 1 november wordt georganiseerd in het Evoluon te Eindhoven. Samenwerking tussen accountants en ondernemers is het centrale thema van de dag.

------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte SaaS- en on premise-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2010 bedroeg € 228,2 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

Meer informatie:

Media Relations
Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema
T: 31 (0)15 711 5462 or 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

NL Select your country