Nieuws

Toekomstige samenwerking discussiepunt voor ondernemers en accountants

 

~ Onderzoek Exact legt afwijkend verwachtingspatroon bloot ~

Delft, 17 oktober 2011 – Bijna tachtig procent van de ondernemers gelooft volledig op de hoogte te zijn van de financiële situatie van de onderneming. Slechts tien procent van de accountants heeft het idee dat dit echt zo is. Dit blijkt uit onderzoek van Exact dat in september 2011 is uitgevoerd onder 550 ondernemers en accountants in Nederland. In lijn met het bovenstaande verschil van inzicht ligt de behoefte aan meer financiële controle. Twee derde van de ondernemers is van mening dat er reeds genoeg controle is, terwijl negentig procent van de ondervraagde accountants vindt dat klanten niet altijd voldoende grip hebben op de financiële gang van zaken.
  
De adviesrol van de accountant hoeft zich op het gebied van financiële vraagstukken niet verder uit te breiden vindt ruim vijftig procent van de groep ondervraagde ondernemers. Veel liever ontvangen zij meer advies over wet- en regelgeving. De accountants vinden dat klanten wel meer advies rond financiële vraagstukken nodig hebben (ruim negentig procent geeft dit aan). Andere onderwerpen waarvan de accountant verwacht dat klanten er advies over willen ontvangen zijn automatisering van de boekhouding en strategisch beleid. 
  
Invloed crisis
Ook bij vragen die ingaan op de invloed van de crisis lopen de meningen van ondernemers en accountants uit elkaar. Meer dan twee derde van de accountants geeft aan dat ze scherper zijn geworden op de cijfers van hun klanten, dit wordt door slechts één derde van de ondernemers zo ervaren. Andersom is er meer consensus; bij de vraag of de klant door de crisis kritischer is geworden richting accountant beantwoordt ongeveer twee derde van beide groepen bevestigend.
 
Die kritischere houding wordt niet vertaald in het aantal contactmomenten dat bestaat tussen ondernemer en accountant. Ruim negentig procent van de accountants geeft aan dat regelmatig overleg noodzakelijk is voor het houden van financieel overzicht. Slechts iets meer dan de helft van de ondernemers is het met hen eens. De rest gelooft niet dat regelmatig contact hier een voorwaarde voor is.
 
Het onderzoek is uitgevoerd ter voorbereiding op de Exact Accountancydag 2011 die op 1 november wordt gehouden in het Evoluon te Eindhoven. Het centrale thema van deze dag is samenwerken. Meer informatie over de Exact Accountancydag 2011 is te vinden op http://accountancydag.exact.nl/

 

------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte SaaS- en on premise-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2010 bedroeg € 228,2 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

Meer informatie:

Media Relations
Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema
T: 31 (0)15 711 5462 or 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

NL Select your country