Nieuws

Statement FD-artikel 25 september 2017

Het Financieele Dagblad (FD) heeft vandaag een artikel gepubliceerd over het versturen van e-mails door Exact, mede naar aanleiding van een klacht van één van onze klanten. Wij herkennen ons niet in dit artikel. Het is op bepaalde punten tendentieus en nog belangrijker, bevat feitelijke onjuistheden. Wij betreuren dan ook dat het FD is overgegaan tot publicatie, zonder onze herhaaldelijke feedback op de feitelijke onjuistheden te verwerken.

Wat vaststaat, is dat Exact de gebruikers van zijn software berichten (waaronder e-mails) stuurt. Alle berichten die wij onze gebruikers sturen, hebben betrekking op producten of diensten die de klant bij ons afneemt. Er bestaat een verplichting om ontvangers bij ieder bericht de mogelijkheid te bieden zich af te melden voor deze berichten. Alle e-mails van Exact bieden deze mogelijkheid (preference center).

Deze werkwijze voldoet aan de geldende Nederlandse wet- en regelgeving. Zie ook: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/internet/veelgestelde-vragen-over-spam.

Er wordt verder gesuggereerd dat er mogelijk ‘een probleem’ binnen onze software zou bestaan dat de beschreven situatie zou hebben veroorzaakt. Exact heeft zelf ook nooit gesteld dat er een probleem zou bestaan. Afgelopen dagen hebben we aanvullend onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken binnen onze software en geen problemen of omissies gevonden gerelateerd aan de beschreven situatie.

Voor meer informatie verwijzen we naar de onderstaande Q&A. Stuur voor additionele vragen een mail naar pr@exact.com.

 

 1. Klopt het dat jullie alle klanten en medewerkers van mij mailen?
  Dat klopt niet. Exact stuurt gebruikers van haar software berichten (o.a. via e-mail). Altijd wordt de mogelijkheid geboden aan de klant om zich hiervoor af te melden. Alle berichten die wij gebruikers sturen, hebben betrekking op producten of diensten die de klant afneemt.
 2. Welke fout hebben jullie ontdekt in de software?
  Geen. Wij hebben, binnen de context van de casus, het onderzoek naar onze software afgerond en kunnen concluderen dat het nagenoeg onmogelijk is dat de klacht van de klant te wijten is aan een probleem binnen onze software.
 3. Delen jullie gegevens met derden?
  Exact deelt geen data met derde partijen.
 4. Zijn jullie in overtreding van de wet?
  Nee. Exact stuurt de gebruikers van haar software berichten (waaronder e-mails). Alle berichten die we onze gebruikers sturen, hebben betrekking op producten of diensten die de klant bij ons afneemt. Er bestaat een verplichting om ontvangers bij ieder bericht de mogelijkheid te bieden zich af te melden voor deze berichten. Alle e-mails van Exact bieden deze mogelijkheid. Deze werkwijze voldoet aan de geldende Nederlandse wet- en regelgeving.
NL Select your country