Nieuws

Rekenregels 2013 verwerkt in Exact Online Salaris

Delft, 14 december 2012 - Werkgevers kunnen met Exact Online Salaris nu reeds de salarissen voor 2013 verwerken. Alle wettelijke wijzigingen, waaronder de Wet Uniform Loonbegrip, de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling, zijn beschikbaar in de salarissoftware.

“Op het moment dat de rekenregels bekend zijn geworden, zijn deze zo snel mogelijk verwerkt in Exact Online Salaris”, zegt Erick Bos, manager product marketing, Exact. “Hierdoor kunnen klanten die geen cao hebben nu al aan de slag met de verloningen voor januari. Dat is voor veel organisaties erg prettig omdat ze het in januari al druk genoeg hebben met het sluiten van de boeken en het starten van het nieuwe jaar.”

Wet Uniform Loonbegrip

De Wet Uniform Loonbegrip moet de administratieve lasten van werkgevers verminderen en de loonstrook leesbaarder maken. Op de loonstrook komt voortaan slechts één heffingsgrondslag terug in plaats van het loon voor sociale verzekeringen en het fiscaal loon.

Werkkostenregeling

Werkgevers mogen in 2013 zelf bepalen of ze de werkkostenregeling toepassen. De vrije ruimte in de werkkostenregeling voor 2013 wordt verhoogd naar 1,5%. Dit is het percentage van het totale fiscale loon dat de werkgever mag gebruiken voor onbelaste onkostenvergoeding en verstrekkingen aan de medewerkers. Met de salarissoftware van Exact is de beschikbare ruimte altijd inzichtelijk en kan de te verrekenen eindheffing direct worden verantwoord in de loonaangifte vanwege de integratie met de financiële administratie.

Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd

Per 1 januari 2013 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd met 1 maand verhoogd tot 65 jaar plus één maand. De verzekeringsplicht en de premieplicht voor de werknemersverzekeringen duren hierdoor een maand langer. Als een werkgever de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) moet betalen, loopt dit ook een maand langer door. In Exact Online Salaris wordt dit automatisch aangepast als een medewerker de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte cloud- en on premise-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2011 bedroeg € 215,6 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

Meer informatie:

Media Relations

Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema 
T: 31 (0)15 711 5462 of 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

NL Select your country