Nieuws

Productiesector verwacht tien procent groei in twee jaar

Delft, 24 mei 2012 - De Nederlandse productiesector lijkt weinig last te hebben van het economisch klimaat in Europa. De afgelopen twee jaar groeide de omzet met ruim zeven procent en voor de komende twee jaar wordt nog eens tien procent groei verwacht. Deze cijfers zijn afkomstig uit het brancheonderzoek productie dat in opdracht van Exact is uitgevoerd door Heliview Research. Aan het onderzoek werkten 212 algemeen en financieel managers mee van productiebedrijven binnen de deelsectoren food, machinebouw en metaal.

Geoptimaliseerde productieprocessen worden genoemd als de belangrijkste redenen achter de groei; 36% van de respondenten noemt daarbij een betere bezetting van de productiecapaciteit en 32% heeft de capaciteit uitgebreid. Om de positieve lijn de komende twee jaar door te zetten blijft procesoptimalisatie belangrijk, maar wordt ook over de landsgrenzen heen gekeken. Bijna 50% geeft aan verder te willen groeien door de bedrijfsactiviteiten te internationaliseren. Ook het aanbieden van aanvullende diensten staat met 45% hoog op de agenda.
 
Djimmy Zeijpveld, business line manager manufacturing bij Exact: “De productiesector is misschien wel de motor van de Nederlandse economie, maar er moet worden opgepast voor te veel optimisme. De marktomstandigheden zijn uitdagend en het is dan ook belangrijk om kritisch naar de eigen organisatie te blijven kijken. Ondanks de groei staat de winstgevendheid van productiebedrijven onder druk, het herstellen van de marges is daarom ook één van de speerpunten voor de sector.” 
 
Brancheonderzoek productie
Het brancheonderzoek van Exact is uitgevoerd om een goed beeld te scheppen van de huidige trends en ontwikkelingen binnen de sector. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwikkelingen op ICT-gebied, maar om het creëren van een totaalplaatje van de branche. Lang niet alle ondernemers kunnen de benodigde tijdsinvestering doen om een juist beeld te scheppen van de wereld om hen heen. Daardoor is het moeilijk om de prestaties van het eigen bedrijf te spiegelen aan de ontwikkelingen binnen de gehele branche. Juist die vergelijking kan belangrijke informatie opleveren om het bedrijf een stap verder te brengen. Met het rapport wil Exact ondernemers helpen die stap te zetten.
 
De samenvatting van het brancherapport productie is online beschikbaar.

------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte SaaS- en on premise-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2011 bedroeg € 215,6 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

 

Meer informatie:

 

Media Relations

Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema
T: 31 (0)15 711 5462 or 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

NL Select your country