Nieuws

Productiebedrijven verwachten grote impact van technologie op business

MKB Cloud Barometer: innovatie in top drie van uitdagingen

Delft, 7 mei 2015 - Smart Industry staat hoog op de agenda. Minister Kamp gaf recentelijk nog aan dat om de concurrentiepositie te versterken, Europa hier meer werk van zou moeten maken. Dat smart industry van belang is, blijkt ook uit de MKB Cloud Barometer 2015* van Exact en KPN. Ruim 70 procent van de Nederlandse mkb-productiebedrijven verwacht een grote impact van technologische ontwikkelingen op hun markt en de bijbehorende concurrentie. Dit percentage ligt hoger dan bij welke ondervraagde branche ook in Nederland.

Om personeel op technische ontwikkelingen voor te bereiden, zouden productiebedrijven meer moeten investeren in het faciliteren van interne opleidingen en trainingen

Sebastiaan de Jong, Business Director Cloud Solutions bij Exact herkent dit beeld: “Wij zien dat veel productiebedrijven worstelen met alle technologische ontwikkelingen die op de branche afkomen. Denk hierbij aan intensievere samenwerking in de keten en digitalisering van bedrijfsprocessen. Om personeel hier op voor te bereiden, zouden productiebedrijven meer moeten investeren in het faciliteren van interne opleidingen en trainingen. Niet alleen bindt een bedrijf op deze manier personeel aan zich, het is makkelijker om juist de specifieke kennis over te dragen die van belang is voor hun bedrijf.”

Meer veranderingen dan alleen technologische ontwikkelingen

Naast innoveren en het vinden van goed opgeleid technisch personeel, ziet 45 procent van de ondervraagde productiebedrijven inzicht in kosten en voorraadbeheer als hun grootste bedrijfsopgaven. Het gebrek aan inzicht maakt het lastig om een goede verkoopprijs vast te stellen en de inkoopsprijs laag te houden. Meer dan de helft van de ondervraagden ziet dit als een uitdaging. Ruim 10 procent van alle contracten eindigt dan ook met een negatief eindsaldo als gevolg van een verkeerde inschatting van de kosten. Veranderende klantbehoeften vragen daarnaast om een andere manier van werken door mkb-productiebedrijven. Bijna 60 procent geeft aan meer, maar kleinere orders te ontvangen. De levertijd van deze bestellingen is bovendien korter geworden. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 4 klanten wegloopt wanneer levering van een bestelling te lang duurt.

“Sneller schakelen en anticiperen is een must”, aldus De Jong. “Het hebben van realtime inzicht in de bedrijfssituatie is daarom cruciaal voor deze bedrijven. Niet alleen in hoe hun financiën er voorstaan, minstens zo belangrijk is inzicht in projectmanagement, CRM, logistiek, voorraadbeheer en planning. Zo is de bedrijfsvoering zodanig in te richten, dat bedrijven aan de veranderende klantvraag blijven voldoen.”

NL Select your country