Nieuws

Prijsdruk verstikt markt voor zakelijke dienstverleners

Delft, 16 mei 2012 - Zakelijke dienstverleners in Nederland verliezen opdrachten aan goedkopere aanbieders; kwaliteit of klantrelatie blijken ondergeschikt in het keuzetraject. Die conclusie kan worden getrokken uit het brancheonderzoek zakelijke dienstverlening dat in opdracht van Exact is uitgevoerd door Heliview Research. Aan het onderzoek hebben 143 algemeen en financieel directeuren meegewerkt van zakelijke dienstverleners met twintig tot tweehonderd medewerkers.

Dalende tarieven zijn een belangrijk gevolg van het prijsgerelateerde selectieproces dat opdrachtgevers hanteren; 64% van de respondenten geeft aan dat prijsdruk een belangrijk tot zeer belangrijk aandachtspunt is voor de komende twee jaar. Om dat op te vangen wordt met name gekeken naar het realiseren van kostenbesparingen (66%), én kijkt ongeveer 60% naar mogelijkheden om nieuwe markten te betreden of nieuwe producten en aanvullende diensten te leveren.

Sebastiaan de Jong, business line director professional services bij Exact: “Dat de druk op uurtarieven toeneemt is in het huidige klimaat niet vreemd. Het feit dat kwaliteit voor opdrachtgevers niet doorslaggevend is, is echter zorgwekkend te noemen. Om de invloed hiervan te minimaliseren is het voor dienstverleners belangrijk om de interne processen in ieder geval goed op orde te hebben. Op die manier kan de kwaliteit van het werk worden gewaarborgd, terwijl de bijbehorende kosten onder controle blijven en marges niet verder onder druk komen te staan. Meebewegen met de markt is gezond, maar als er teveel wordt getornd aan de kwaliteit dan is dat uiteindelijk schadelijk voor de gehele branche.”
 
Brancheonderzoek zakelijke dienstverlening
Het brancheonderzoek van Exact is uitgevoerd om een goed beeld te scheppen van de huidige trends en ontwikkelingen binnen de sector. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwikkelingen op ICT-gebied, maar om het creëren van een totaalplaatje van de branche. Lang niet alle ondernemers kunnen de benodigde tijdsinvestering doen om een juist beeld te scheppen van de wereld om hen heen. Daardoor is het moeilijk om de prestaties van het eigen bedrijf te spiegelen aan de ontwikkelingen binnen de gehele branche. Juist die vergelijking kan belangrijke informatie opleveren om het bedrijf een stap verder te brengen. Met het rapport wil Exact ondernemers helpen die stap te zetten.
    
Een samenvatting van het Brancherapport Zakelijke Dienstverlening is online beschikbaar.

------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte SaaS- en on premise-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2011 bedroeg € 215,6 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

 

Meer informatie:

 

Media Relations

Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema
T: 31 (0)15 711 5462 or 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

NL Select your country