Nieuws

Onderzoek: ondernemers zijn trouw aan huidige accountant

Delft, 15 december 2014 - Ondanks recente discussies over accountantskantoren, is het vertrouwen van ondernemers in hun accountant blijvend hoog. Dat blijkt uit onderzoek van Exact bij zowel accountants als ondernemers in het mkb. Slechts 4 procent van de ondernemers is ontevreden met de huidige accountant en ruim driekwart zegt het komende jaar zeker niet te switchen naar een ander. De grootste bedreiging lijkt het kostenplaatje: in ruil voor lagere kosten is één derde van de mkb’ers (alsnog) bereid van accountant te wisselen.

De accountant wordt vooral als belangrijke raadpleger gezien bij het opstellen van het bedrijfsplan, meer nog dan de zakelijke partners en/of mede-eigenaren. Het gaat dan met name om financiële prognoses (85 procent). Dit advies werpt zijn vruchten af: mkb’ers met een jaarplan vertonen meer groei dan bedrijven zonder jaarplan. Toch vraagt ruim de helft van de ondernemers niet om advies bij het opstellen van hun jaarplan, terwijl zij daar vaak wel behoefte aan hebben.

Van boekhouder naar adviseur

Hoewel boekhouden vooralsnog de op één na grootste inkomstenbron van accountants is, ziet ruim 70 procent al een verminderde vraag hiernaar en verwacht bijna 80 procent een omzetdaling op dat gebied. Accountants zien bedrijfsadvies als grootste groeimarkt (65 procent). Vrijwel alle ondervraagde accountants denken dat klanten meer behoefte hebben aan advies over financiële of fiscale vraagstukken. Deze veranderende rol lijkt ten koste te gaan van de traditionele boekhouding.

ICT belangrijkste aandachtspunt

Volgens de accountants is er daarom op meerdere gebieden nog werk aan de winkel. Als grootste verbeterpunt wordt door ruim de helft ICT genoemd, gevolgd door data-analyse. De accountants maken over het algemeen nog gebruik van traditionele programma’s. Slechts een derde van de accountants maakt momenteel gebruik van boekhoudsoftware uit de cloud, terwijl het merendeel van de bedrijfsresultaten nog steeds in Excel wordt vastgelegd.

Sebastiaan de Jong, Business Director Cloud Solutions bij Exact: “Hoewel ondernemers over het algemeen tevreden met hun accountant zijn, blijken kosten erg belangrijk. Voor accountants is het dus belangrijk dat zij zich durven onderscheiden en goed letten op efficiency. Cloud-oplossingen kunnen hier een grote bijdrage aan leveren. Door het automatiseren van de administratie en klanten inzicht te geven in de processen, kunnen accountants proactief advies geven. Zo kunnen ze klanten in de toekomst niet alleen binnenboord houden, maar zelfs nog meer persoonlijke aandacht geven. Daardoor valt de stap van boekhouder naar business coach beter te maken.”

Download de MKB Cloud Barometer samenvatting

Over de onderzoeken

Dit bericht is gebaseerd op twee onderzoeken, die aan ondernemers- en accountantszijde zijn afgenomen. De MKB Cloud Barometer 2014 is een initiatief van Exact en KPN en is uitgevoerd door onafhankelijk IT onderzoeksbureau Pb7. In totaal is het onderzoek onder 649 respondenten uit het mkb afgenomen. De respondenten zijn voornamelijk eigenaar en/of directeur van bedrijven met 1 tot en met 50 medewerkers. Het onderzoek naar de veranderende rol van de accountant is een initiatief van Exact en Accountancy Nieuws. In totaal is het onderzoek onder 288 respondenten werkzaam bij accountancy- en administratiekantoren in Nederland afgenomen.

NL Select your country