Nieuws

Onbegrip vertroebelt relatie ondernemers en accountants

Delft, 28 juni 2012 – Meer dan de helft van de ondernemers vindt zijn accountant niet erg betrokken; de accountant voelt de ontwikkelingen van het bedrijf en zijn klanten niet goed aan. Dat staat in schril contrast met de mening van accountants zelf. Bijna zeventig procent gelooft vanuit de klantbehoefte te werken en klanten en relaties juist wel goed aan te voelen. De tegenstelling is aan het licht gekomen tijdens Master Editions, een evenement waarbij ondernemers en (toekomstig) accountants met elkaar in discussie gaan over de manier waarop beide groepen samenwerken.

 

De controverse tussen ondernemers en accountants komt ook tot uiting in de visie op de bedrijfsvoering van ondernemers: bijna zestig procent van de accountants benoemt strategie, innovatie en financieel management als de belangrijkste ingrediënten voor succesvol ondernemen. Minder dan veertig procent van de ondernemers pakt het daadwerkelijk zo aan. Ook als het gaat om de uitvoerende werkzaamheden van de accountant bestaat er verschil in inzicht. Waar bijna veertig procent van de accountants aangeeft er veelvuldig voor te zorgen dat de vennootschapsbelasting terugkomt en kosten fiscaal zo gunstig mogelijk worden ingebracht, onderschrijft slechts twintig procent van de ondernemers dat dit frequent gebeurt.

 

Hein Brockhoff, managing director Exact Benelux: “De discussies en tegenstellingen tonen aan dat een gezonde dialoog tussen ondernemers en accountants absoluut noodzakelijk is. Een van de meest gehoorde opmerkingen uit de hoek van de ondernemers is dat de accountant vaak over te weinig specifieke sectorkennis beschikt om de cijfers in het juiste perspectief te plaatsen en echt advies op maat te geven. Dat vereist natuurlijk een andere aanpak en het is aan de ondernemers om accountants de ruimte te geven om daadwerkelijk te kunnen veranderen en specialiseren. Alleen door goed samen te werken komt iedereen verder.”

Master Editions      
Master Editions is een concept van softwarebedrijf Exact. Tijdens het evenement wordt de dialoog opgestart tussen ondernemers, accountants en studenten. De mening van de aanwezigen wordt getoetst aan de hand van diverse stellingen die zijn opgesteld door een expertpanel.

In het Media Plaza te Utrecht zijn op 26 juni 2012 ruim 125 ondernemers, accountants en studenten met elkaar in gesprek gegaan. Het expertpanel bestond uit Remy Schoenzetter, student Finance aan de Universiteit van Tilburg; Louis Schijve, eigenaar Incontrol Simulation Software; en Pieter de Kok, partner bij Coney en aanjager van Tuacc. Wellicht de meest opmerkelijke uitspraak van de dag is afkomstig uit de studentenhoek. Daaruit viel af te leiden dat onderwijsinstellingen in Nederland afwachtende accountants afleveren die - als ze daar zelf geen moeite voor hebben gedaan - geen idee hebben van de specifieke wensen van een ondernemer.

------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte SaaS- en on premise-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2011 bedroeg € 215,6 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

Meer informatie:

Media Relations

Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema
T: 31 (0)15 711 5462 or 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

Exact Holding N.V.
Postbus 5066
2600 GB Delft

Tel: 31 (0)15 711 5000
Fax: 31 (0)15 711 5010

www.exact.com

NL Select your country