Nieuws

NotuBiz groeit door met Exact

Delft, 7 augustus 2013 - NotuBiz, marktleider in het digitaal inzichtelijk maken van politieke informatie, heeft Exact geselecteerd om de groei van het bedrijf te ondersteunen. Het bedrijf richt zich op volksvertegenwoordigers, bestuurders en ondersteunende functionarissen en levert software om onder andere raadsinformatie online beschikbaar te maken. Door met Exact te gaan werken verwacht NotuBiz meer werk te kunnen verzetten met eenzelfde aantal mensen omdat medewerkers zich meer kunnen focussen op vakinhoudelijke dan administratieve zaken.

Marinus Lamper, manager Operations bij NotuBiz: “We groeien hard omdat er van overheidsinstellingen wordt verwacht dat er efficiënt en transparant wordt gewerkt. In die behoefte kunnen wij voorzien, terwijl we tegelijkertijd een breder draagvlak voor politiek creëren en politici een podium geven om zich te profileren. Wij maken politieke besluitvorming toegankelijker en beslissingen beter vindbaar. Je kunt zeggen dat we de publieke tribune naar de huiskamer brengen.” 

Door de groei van NotuBiz is de webgebaseerde applicatie die het bedrijf had laten bouwen niet meer toereikend voor de interne processen. Bepaalde standaardfunctionaliteit zoals de administratieve verwerking van support-calls en CRM is daarin niet voldoende beschikbaar. Als gevolg daarvan wordt er gewerkt met deeloplossingen voor diverse processen waardoor er niet altijd centrale informatievoorziening is en het invoeren van gegevens soms dubbel werk oplevert. Om klaar te zijn voor de toekomst en de processen te standaardiseren heeft NotuBiz gekozen voor de geïntegreerde oplossing van Exact voor zakelijke dienstverleners.

Lamper is goed te spreken over de werkwijze van Exact: “Vanaf het eerste contact is er goed meegedacht en is de tijd genomen om te laten zien hoe we onze processen zouden kunnen automatiseren met de software van Exact. Vervolgens hebben de mogelijkheden van de geïntegreerde oplossing in combinatie met de prijs-kwaliteitverhouding en de keuzevrijheid binnen het implementatietraject uiteindelijk de doorslag gegeven. 

Met Exact verbeteren we onder andere de vindbaarheid van informatie binnen de organisatie, leggen we de gegevens van klanten centraal vast en wordt rechtenbeheer eenvoudiger. Door een efficiëntere vastlegging van data hopen we uiteindelijk ook kosten te besparen.” 

------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte cloud- en on-premises-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder accountancy, productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2012 bedroeg € 217,1 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

Meer informatie:

Media Relations

Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema 
T: 31 (0)15 711 5462 of 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

NL Select your country