Nieuws

Nog veel kansen voor Haagse ondernemers

Delft, 12 juni 2013 - Bijna één op de vier Haagse ondernemers (23%) geeft aan niet veel bezig te zijn met technologische ontwikkelingen en de mogelijke impact ervan op hun bedrijf. Zij merken dat zij achterlopen op het gebied van digitalisering. Het merendeel van de Haagse ondernemers, bijna 43%, geeft aan zich eens in de zoveel tijd wel te verdiepen in de nieuwste technologische ontwikkelingen maar heeft moeite om de vertaalslag te maken naar hun onderneming. 35% van hen is actief bezig om te kijken hoe technologische ontwikkelingen hun bedrijf kunnen verbeteren. Toch hebben zij daarmee een flinke achterstand op andere grote steden zoals Rotterdam (46%), Utrecht (47%) en Amsterdam (56%).

Een kwart van hen loopt achter op het gebied van digitalisering

Laptop internet = winkel open

Waar 38% van de Rotterdamse ondernemers nog aangaf slechts een pc nodig te hebben om te kunnen werken, lopen Haagse ondernemers op dit vlak achter. Slechts 13% van hen geeft aan dat zijn winkel geopend is met alleen de beschikking over een laptop en internetverbinding. Daarmee is Den Haag hekkensluiter, na Amsterdam (23%) en Utrecht (32%). “Deze verschillen komen wellicht doordat slechts één op de vijf Haagse ondernemers ICT en internet beschouwt als een nieuwe norm, in plaats van een tijdelijke trend,” geeft Huib van der Harst, marketing manager bij Exact aan. “De Haagse ondernemers worden daarin gepasseerd door de andere grote steden.” Uit de enquête blijkt dat in Rotterdam 24% van de ondernemers ICT en internet heeft geaccepteerd als nieuwe norm, gevolgd door Amsterdam met 27%. Utrecht loopt voorop met 37%.

Waarde uit online zakelijk netwerk

Een goede online zichtbaarheid, zowel met een website als met aanwezigheid op sociale media, kan een ondernemer zakelijk gezien veel opleveren. Toch geeft 20% van de ondernemers in Den Haag aan dat zij nauwelijks zichtbaar zijn online. Gelukkig is er een positieve keerzijde. Van de Haagse ondernemers die wel zichtbaar zijn online, geeft bijna driekwart (73%) aan dat zij zakelijke waarde halen uit hun online netwerk. Zij ontmoeten online regelmatig nieuwe mensen die interessant zijn voor hun onderneming. Eén op de tien Haagse ondernemers geeft zelfs aan dat zij bijna niet digitaler kúnnen werken en dat hun online zakelijke netwerk onmisbaar is om hun werk te kunnen doen. Van de grote steden gaan alleen Rotterdamse ondernemers (16%) aan Den Haag voorbij.

Advies op maat?

Exact wil ondernemers stimuleren de kansen van online ondernemen beter te benutten. Mkb’ers die online ondernemen groeien sneller en zijn succesvoller. Ben je ondernemer in het mkb en wil je ook weten waar je staat op de ladder van online ondernemen? Op www.onlineondernemen.nl kan je een stappenplan doorlopen waaruit een advies op maat rolt. Ook is het mogelijk om tijdens de regionale Week van de Ondernemer op 13 juni  aanstaande in World Forum in Den Haag deze scan te doorlopen bij de stand en de ontbijtsessie van Exact.

Over de enquête

De vragen zijn gesteld aan 984 ondernemers in het mkb tijdens de Week van de Ondernemer van 10 tot 12 april 2013 in Utrecht.

------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte cloud- en on-premises-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2012 bedroeg € 217,1 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

Meer informatie:

Media Relations

Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema 
T: 31 (0)15 711 5462 of 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

NL Select your country