Nieuws

Nederlandse accountantskantoren hebben interne automatisering minder op orde dan buitenlandse

Maar meer focus op cloud-oplossingen en online dienstverlening dan andere landen

Delft, 12 november 2015 - Uit onderzoek van Exact, de MKB Cloud Barometer 2015*, blijkt dat Nederlandse accountants- en administratiekantoren veel meer bezig zijn met technologieën als de cloud en het ontwikkelen van online dienstverlening, dan hun internationale vakgenoten. Hun eigen automatisering hebben zij opvallend genoeg juist minder op orde. Aan het onderzoek namen zowel Nederlandse kantoren deel, als kantoren in België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Om meer structuur te bieden aan de administratie van de accountant, zetten wij de komende periode sterk in op het ontwikkelen van systemen die dat vergemakkelijken.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 9 procent van de bevraagde Nederlandse accountants één geïntegreerd systeem heeft voor back-office (administratie) en front-office (verkoop, marketing, ondersteuning) ten opzichte van 32 procent in het buitenland. Daarnaast geeft bijna de helft van de Nederlandse respondenten aan dat hun eigen administratie verdeeld is over meerdere softwaretoepassingen. In de andere landen heeft slechts 19 procent dat. Door meerdere systemen te gebruiken zijn vaak extra administratieve handelingen nodig. Dat leidt tot tijds- en kwaliteitsverlies, aldus de onderzoekers.

Sebastiaan de Jong, Business Director Cloud Solutions bij Exact: “Het verbaast ons dat veel Nederlandse accountants hun interne automatisering minder goed op orde hebben; helemaal aangezien zij wel voorlopen op andere gebieden zoals cloud. Veel accountants werken met losse systemen, waardoor het moeilijk is om gegevens naast elkaar te leggen en laat staan te combineren. Om meer structuur te bieden aan de administratie van de accountant, zetten wij de komende periode sterk in op het ontwikkelen van systemen die dat vergemakkelijken. Denk hierbij aan een CRM voor accountants en een uitbreiding van onze financiële dashboards.”

Naar de cloud

Nederlandse accountants lopen op enkele punten sterk voorop ten opzichte van de andere landen. Ruim een derde (37 procent) van de Nederlandse ondervraagde accountants probeert technologie te gebruiken om zich te onderscheiden van de concurrentie. In de andere landen is dat gemiddeld niet meer dan 5 procent. De beweging om klanten naar cloud-oplossingen te krijgen is ook nergens zo groot als in Nederland. Opvallend genoeg zie je dit nog niet terug in het gebruik van deze oplossingen door klanten. Nederland loopt daarmee gelijk op met de andere landen (15 procent t.o.v. 12 procent gemiddeld).

Ander onderzoek van Exact, naar de rol van de accountant in Nederland**, ondersteunt de bevinding dat Nederlandse accountantskantoren op het gebied van cloud voorop lopen in de markt. In vergelijking met administratiekantoren, maken accountantskantoren voor hun klanten meer gebruik van cloud-oplossingen (85 procent tegenover 68 procent).

De Jong: “Dankzij online oplossingen gaan accountants daadwerkelijk anders samenwerken met een deel van hun klanten, wat zowel voordeel voor de accountant als de klant biedt op het gebied van kosten en toegevoegde waarde. De hoeveelheid klanten waarmee deze online samenwerking ook daadwerkelijk tot stand komt, blijft daar nog wel wat bij achter. Bovendien denken wij dat er veel mogelijkheden zijn om de functionaliteiten uit te breiden, bijvoorbeeld op het vlak van analyse en rapportage. Hier liggen ons inziens nog kansen voor de Nederlandse accountant.”


*MKB Cloud Barometer 2015

De Cloud Barometer 2015 is een internationaal onderzoek naar de rol van cloud computing in het mkb. Het is de opvolger van de MKB Cloud Barometer en werd dit jaar voor het eerst wereldwijd uitgerold. Het onderzoek is uitgevoerd door Pb7 in opdracht van Exact en KPN. In de eerste maanden van 2015 is een survey uitgevoerd onder beslissers, voornamelijk eigenaren, bij 2975 bedrijven met maximaal 50 medewerkers in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De interviews zijn per land evenredig verdeeld over de sectoren productie, groothandel, professionele dienstverlening, accountancy en “overig”. Vervolgens is een weging toegepast om de representativiteit van de steekproef te waarborgen.

**Exact Accountancy-onderzoek 2015

Het onderzoek naar de veranderende rol en de toekomst van de accountant in het MKB is uitgevoerd door Pb7 in opdracht van Exact, onder 353 respondenten.


Over Exact

Daadkrachtige business software, dat is wat Exact maakt. Voor meer dan 200.000 organisaties wereldwijd. Voor ondernemende doeners die hun dromen nog dezelfde dag in daden willen vertalen. Exact heeft diezelfde mentaliteit. Dertig jaar geleden startten zes studenten een bedrijf in een garage, nu zijn we een internationale onderneming met 1.550 collega’s in 15 landen met een omzet van € 188 miljoen in 2014.

Dankzij Exact kunnen bedrijven snel reageren op veranderingen in de markt en kansen grijpen wanneer ze zich voordoen. Onze business software zorgt ervoor dat klanten zich kunnen richten op het volgende doel, de volgende uitdaging. Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.nl.

NL Select your country