Nieuws

Exact terug op groei licentieomzet in tweede kwartaal 2010

Delft, 22 Juli 2010

Exact rapporteert een EBITDA-marge voor eenmalige kosten van 20.3 %

Exact Holding N.V. (Exact) maakt de resultaten voor H1 2010 bekend

Financiële en operationele hoogtepunten
 • In lijn met de verwachting van management begonnen de effecten van de wereldwijde neergang in het tweede kwartaal van H1 2001 af te nemen, met licentieomzet die in het tweede kwartaal weer begon te groeien in vergelijking met het voorgaande jaar.
 • Totale omzet bedroeg € 111,7 miljoen (H1 2009: € 117,6 miljoen), een daling van 5,0%. Op een organische1) basis daalde de totale omzet (H1 2009 organisch: € 117,1 miljoen) met 4,6%. De omzetdaling in het eerste kwartaal op een organische basis bedroeg 7,1%.
 • Licentieomzet bedroeg € 25,5 miljoen (H1 2009: € 26,0 miljoen), een daling van 2,2% Op een organische basis daalde de licentieomzet (H1 2009 organisch: € 26,1 miljoen) met 2,6%. Gedurende het tweede kwartaal liet 95% van de activiteiten licentieomzet groei zien en deze trend zal zich naar verwachting in de komende kwartalen voortzetten.
 • Maintenance omzet daalde met 1,3% tot € 67,0 miljoen (H1 2009: € 67,9 miljoen). Op een organische basis daalde de maintenance omzet (H1 2009 organisch: € 68,2 miljoen) met 1,7%. Anders dan in voorgaande jaren was er geen prijsindexering van de maintenance-contracten. Verder werd de maintenance-base in Nederland negatief beïnvloed door faillissementen en bedrijven die ophielden te bestaan in het MKB-segment.
 • Serviceomzet bedroeg € 19,3 miljoen (H1 2009: € 23,7 miljoen) een daling van 18,8%. Op een organische basis daalde de serviceomzet (H1 2009 organisch: € 22,8 miljoen) met 15,6%. Serviceomzet is gedurende de laatste vier kwartalen bijna gestabiliseerd en zullen naar verwachting, met een vertraging, de ontwikkeling in de licentieomzet volgen.
 • Als gevolg van een toegenomen zorgvuldigheid veroorzaakt door de economische neergang is de voorziening voor dubieuze debiteuren verhoogd naar € 10,3 miljoen (H1 2009: € 8,0 miljoen), wat heeft geleid tot een kostenpost voor dubieuze debiteuren in het eerste half jaar van € 3,2 miljoen (H1 2009: € 2,7 miljoen).
 • De totale operationele kosten exclusief de kosten van afschrijvingenen en activeringen, maar inclusief eenmalige herstructureringskosten van € 0,9 miljoen, bedroegen € 89,9 miljoen (H1 2009: € 93,9 miljoen), een daling van 4,3%.
 • EBITDA bedroeg € 21,9 miljoen (H1 2009: € 23,7 miljoen), wat een EBITDA-marge van 19,6% betekent (H1 2009: 20,1%). Exclusief de eenmalige herstructureringskosten, bedroeg EBITDA € 22,7 miljoen, een daling van € 1,0 miljoen vergeleken met H1 2009, wat een EBITDA-marge exclusief eenmalige herstructureringskosten betekent van 20,3% (H1 2009: 20,1%).
 • EBIT bedroeg € 16,3 miljoen (H1 2009: € 19,5 miljoen), wat een EBIT-marge betekent van 14,6% (H1 2009: 16,6%). EBIT exclusief eenmalige herstructureringskosten en een eenmalige afwaardering van het bedrijfsvliegtuig bedroeg € 18,2 miljoen, wat een EBIT-marge exclusief eenmalige kosten betekent van 16,3% (H1 2009: 16,6%).
 • Het nettoresultaat bedroeg € 11,9 miljoen (H1 2009: € 15,0 miljoen), wat een daling betekent van 21,0%, met name als gevolg van de eenmalige herstructureringskosten en de eenmalige afwaardering van het bedrijfsvliegtuig.
 • De operationele kasstroom daalde met 1,7% tot € 27,3 miljoen (H1 2009: € 27,7 miljoen). De relatief kleine daling in operationele kasstroom is een bewijs voor de aanhoudend sterke omzetting van winst in cash.
 • Met een netto kaspositie van € 49,8 miljoen per 30 juni 2010 (30 juni 2009: € 43,3 miljoen), houdt Exact een zeer sterke en schuldenvrije balans.
 • De winst per aandeel bedroeg € 0,52 (H1 2009: € 0,66), een daling van 21,2%. De winst per aandeel exclusief eenmalige kosten bedroeg € 0,60) per aandeel.
 • Een interimdividend van € 0,52 per aandeel, wat overeenkomt met een uitkering van 100% van het nettoresultaat, wordt uitbetaald op vrijdag 13 augustus 2010 aan de houders van gewone aandelen op 28 juli 2010 aan het eind van de handelsdag. De aandelen worden ex-dividend genoteerd op 26 juli 2010.
 • Exact Online blijft sterke groei vertonen. Het totaal aantal Exact Online abonnementen groeide met 48% tot meer dan 15.000, met als gevolg dat meer dan 37.000 administraties met Exact Online worden gevoerd.
 • Exact verhuisde naar haar nieuwe hoofdkantoor in Delft.
 • Op 1 juli 2010 heeft de Raad van Commissarissen de benoeming van de heer Martijn Janmaat als kandidaat CEO, als opvolger van Raj Patel, bekend gemaakt. De heer Janmaat zal worden voorgedragen voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 augustus 2010.

Vooruitzichten

In het licht van het aanhoudend onzekere economische en ondernemingsklimaat, geeft Exact geen specifieke vooruitzichten voor 2010.

Exact verwacht dat de effecten van de wereldwijde economische neergang hun bodem in de eerste helft van 2010 hebben bereikt en verwacht dat het herstel van de economie geleidelijk over de komende 18 tot 24 maanden zal plaatsvinden. Op basis van de verwachte verbetering van het ondernemingsklimaat in de tweede helft van 2010, verwacht Exact dat de licentieomzet ten opzichte van 2009 groei zal blijven vertonen, wat tot operationele leverage zal leiden.

Exact’s ambities en plannen voor de rest van 2010 zijn gericht op omzet ontwikkeling en het behalen van operationele leverage. Echter, totdat een verbetering van de huidige economische situatie zich vertaalt in een structurele algehele omzet groei, blijven bescherming van EBITDA en kasstroom hoog op de agenda van het management

Financieel Resultaat

Kerncijfers

(in € duizend)

      Op organische basis
           

 

H1 2010

H1 2009

Verschil

H1 2009

Verschil

Licentieomzet

25.450

26.017

(2,2%)

26.120

(2,6%)

Maintenance omzet

67.008

67.861

(1,3%)

68.188

(1,7%)

Serviceomzet

19.281

23.734

(18,8%)

22.835

(15,6%)

Totale omzet

111.739

117.612

(5,0%)

117.143

(4,6%)

EBITDA

21.866

23.683

(7,7%)

23.749

(7,9%)

EBITDA marge (in %)

19,6%

20,1%

(0,5 pnt)

20,3%

(0,7 pnt)

EBIT

16.269

19.478

(16,5%)

19.504

(16,6%)

EBIT marge (in %)

14,6%

16,6%

(2,0 pnt)

16,7%

(2,1 pnt)

Nettoresultaat na belasting

11.856

14.999

(21,0%)

15.514

(23,6%)

Netto winstmarge (in %)

10,6%

12,8%

(2,2 pnt)

13,2%

(2,6 pnt)

Verwaterd WPA* (in €)

0,52

0,66

(21,2%)

n.a.

n.a.

Verwaterde cashflow per aandeel (in €)

1,20

1,22

(1.6%)

n.a.

n.a.

*Op basis van een gemiddeld verwaterd aantal uitstaande aandelen  (2010: 22,82 miljoen; 2009: 22,81 miljoen)

Max Timmer, CFO Exact Holding N.V.

“In lijn met onze verwachtingen laten de resultaten over H1 2010 eerste en voorzichtige tekenen van economisch herstel zien in de meeste landen waar Exact actief is. Als een gevolg daarvan en na 6 achtereenvolgende kwartalen van licentieomzetdaling, is Exact in het tweede kwartaal terug op licentieomzetgroei. Nu er nog geen algehele organische stijging van de omzet plaatsvindt in de eerste helft van 2010, heeft Exact met succes de uitvoering van de focus op EBITDA en kasstroommanagement voortgezet. Het kantelpunt van totale omzetgroei op een organische basis wordt naar verwachting spoedig bereikt.

Naar de toekomst en op basis van het verbeterde licentieomzet-momentum, zal Exact daarom meer en meer gaan focussen op het behalen van winstgevende omzetgroei.”

Omzet

Totale omzet in de eerste helft van het jaar bedroeg € 111,7 miljoen (H1 2009: € 117,6 miljoen), een daling van 5,0%. Op een organische basis daalde de totale omzet (H1 2009 organisch: € 117,1 miljoen) met 4,6%, terwijl de omzetdaling op een organische basis in het eerste kwartaal 7,1% bedroeg.

Hoewel de licentieomzet een verbetering en groei in het tweede kwartaal liet zien ten opzichte van het eerste kwartaal, bedroeg de algehele licentieomzet in de eerste helft van het jaar € 25,5 miljoen (H1 2009: € 26,0 miljoen), een daling van 2,2%.

Maintenance-omzet daalde met 1,3% tot € 67,0 miljoen (H1 2009: € 67,9 miljoen) voornamelijk door een lagere maintenance-base in Nederland door faillissementen en bedrijven die zijn ophouden te bestaan.

Serviceomzet bedroeg € 19,3 miljoen (H1 2009: € 23,7 miljoen), een daling van 18,8% in lijn met de verwachting van management. In het tweede kwartaal verbeterde de serviceomzet, in lijn met de verbeterde licentieomzet.

EBITDA en EBIT

In de eerste helft van 2010 hebben we nog geprofiteerd van de kostenmaatregelen die wij vroeg in 2009 hadden genomen, voornamelijk in de Americas regio. Onze totale operationele kosten exclusief de kosten van afschrijvingen en activeringen waren € 4,1 miljoen lager dan in dezelfde periode in 2009 en bedroegen € 89,9 miljoen (H1 2009: € 93,9 miljoen) een daling van 4,3%.

Het economische klimaat maakte ons voorzichtiger in het voorzien van openstaande debiteuren. Als gevolg hebben we een bedrag van € 10,3 miljoen voorzien voor onze openstaande debiteuren per 30 juni 2010 (30 juni 2009: € 8,0 miljoen), wat leidde tot een kostenpost voor dubieuze debiteuren

in het eerste half jaar van € 3,2 miljoen (H1 2009: € 2,7 miljoen). De operationele kosten bevatten verder een eenmalige herstructureringslast van € 0,9 miljoen. Daar bovenop heeft Exact besloten het bedrijfsvliegtuig te koop te zetten, wat een boekverlies van € 1,0 miljoen tot gevolg heeft. Het totaal bedrag aan eenmalige kosten in het eerste half jaar van 201 bedroeg € 1,9 miljoen.

De daling van de operationele kosten exclusief de kosten van afschrijvingen en activering van € 4,1 miljoen kon de omzetdaling van € 5,9 miljoen niet geheel compenseren. Dit resulteerde in een EBITDA van € 21,9 miljoen (H1 2009: € 23,7 miljoen), een daling van 7,7%. De EBITDA-marge bedroeg 19,6% (H1 2009: 20,1%). Exclusief de eenmalige herstructureringskosten begroeg de EBITDA € 22,7 miljoen (H1 2009: € 23,7 miljoen) een daling van € 1,0 miljoen. De EBITDA-marge exclusief de eenmalige herstructureringskosten bedroeg 20,3% (H1 2009: 20,1%).

De totale personeelskosten bedroegen € 54,8 miljoen (H1 2009: € 58,7 miljoen), een daling van 6,7%. Het totaal aantal medewerkers (in FTE) per 30 juni 2010 bedroeg 2.184 (30 juni 2009: 2.349), een daling van 7,0%.

De corporate kosten inclusief de kosten van research en development (“R&D”) voor de “corporate” productlijnen en de holdingkosten, exclusief de kosten van afschrijvingen en activering, bedroegen € 14,1 miljoen (H1 2009: € 11,9 miljoen). De R&D-kosten in H1 2010 bedroegen € 11,3 miljoen (H1 2009: 10,5 miljoen), een stijging van € 0,8 miljoen. De R&D-kosten als percentage van de omzet in H1 2010 bedroeg 10,1% (H1 2009: 9,0%).

Rente en Belastingen

De totale financiële baten bedroegen € 0,2 miljoen, een daling van € 0,1 miljoen (H1 2009: € 0,3 miljoen).

De gemiddelde belastingdruk steeg tot 27,8% (H1 2009: 24,3%). Het hogere percentage werd voornamelijk veroorzaakt door een hoger belastbaar inkomen en een daarmee verbandhoudend hogere gemiddelde belastingdruk in de Verenigde Staten.  

Balans en Cashflow

Exact behoudt een sterke balans. Na betaling van € 18,5 miljoen als slot dividend voor 2009, bedraagt de cash positie € 49,8 miljoen per 30 juni 2010.

Het gemiddeld aantal debiteurendagen bleef stabiel op 62 (H1 2009: 62).

De operationele kasstroom bedroeg € 27,3 miljoen (H1 2009: € 27,7 miljoen), een daling van 1,7%. De relatief kleine daling in operationele kasstroom is een bewijs voor de aanhoudend sterke omzetting van winst in cash.

Nettoresultaat en dividend

Het nettoresultaat bedroeg € 11,9 miljoen (H1 2009: € 15,0 miljoen), wat een daling betekent van 21,0%, voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige kosten. Als gevolg daarvan daalde de winst per aandeel tot € 0,52 (H1 2009: € 0.66). De winst per aandeel exclusief de eenmalige lasten bedroeg € 0,60).

Exact keert een interim cash dividend uit van € 0,52 per aandeel. Dit is in lijn met het dividend beleid van een 100% uitbetaling van het nettoresultaat in ieder jaar waarin de onderneming geen materiële acquisitie verricht. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op vrijdag 13 augustus 2010 aan houders van aandelen op 28 juli 2010, eind van de handelsdag. De aandelen worden vanaf 26 juli 2010 ex-dividend genoteerd. 

Interim Financial Report

Het “Interim Financial Report for the half year ended June 30, 2010”, dat gepland stond voor publicatie op 26 augustus 2010, is vandaag op de website van Exact (www.exact.com) gepubliceerd.

Operationele Resultaten in Regio’s

De bijdrage van de regio’s aan het resultaat van H1 2009, samen met een aantal operationele hoogtepunten, worden hieronder weergegeven. De corporate kosten inclusief de R&D kosten voor de “corporate productlijnen” en de holdingkosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regios.

Netherlands

(in € duizend)

H1 2010

H1 2009

Verschil

H1 2009 organisch

Verschil

Totale omzet

44.720

48.896

(8,5%)

46.149

(3,1%)

EBITDA

23.284

23.710

(1,8%)

23.676

(1,7%)

EBITDA marge (in %)

52,1%

48,5%

3,6 pnt

51,3%

0,8 pnt

Corporate kosten zijn niet inbegrepen in EBITDA van de regio’s.

Operationele hoogtepunten H1 2010:

 • De groei van de licentieomzet op organische basis, zoals in het eerste kwartaal werd gemeld, zette zich in het tweede kwartaal voort, met een totale toename van 8,2% in de eerste helft van 2010.
 • Zwakke serviceomzet en een lichte daling van de maintenance-omzet resulteerde in een totale organische omzetdaling van 3,1% in het eerste half jaar.
 • Gedurende het eerste half jaar van 2010  introduceerden we een nieuw en herzien model voor onze belangrijkste business partners. De essentie van dit model is gebaseerd op de gedachte dat Exact de onderkant van de MKB-markt (0-12 medewerkers) direct met Exact Online zal bedienen en dat onze business partners zich zullen richten op het hogere deel van het middensegment waarbij de focus ligt op voorgedefinieerde marktsegmenten, industrieën of regios. Onze business partners zullen deze markten bedienen met Exact Globe en Exact Synergy.
 • Om dit te bereiken zijn in H1 2010 twee grote stappen gezet: klanten met minder dan 20 medewerkers zijn door Exact overgenomen van de meeste partners, om de migratie van deze klanten naar Exact Online in beweging te zetten. De tweede stap was het introduceren van een nieuw partnerbeloningsmodel. Het nieuwe beloningsmodel stimuleert partners de licentie-omzetgroei verder te verhogen, zich te specialiseren en door een kleinere installed base in hun specialisatie gebied te bedienen, het verloop in hun klantenbestand te verminderen.
 • Doorlopende initiatieven om maintenance-omzet te verhogen en verloop in de maintenance-base te verlagen binnen het huidige klantenbestand hebben geresulteerd in zo’n 120 klantenworkshops en een verhoogde focus op marketing met betrekking tot klantenevenementen en zichtbaarheid in de markt.
 • Exact Online handhaafde zijn positie in de SaaS-markt met een sterke groei in vergelijking tot H1 2009 van bijna 45% in Nederland, met nu meer dan 13.500 abonnementen en 34.000 administraties. Meer dan 2.600 accountants en administratiekantoren in Nederland gebruiken Exact Online.
 • De salarisfunctionaliteit Exact Online is commercieel gelanceerd en we zijn van plan om meer functionaliteiten te introduceren in de tweede helft van dit jaar, wat tegen het einde van het jaar zal resulteren in een full suite SaaS-aanbod voor ondernemingen met 0 tot 20 medewerkers.
 • In mei 2010 werd Exact Online in Turkije gelanceerd, als eerste international markt buiten de Benelux. Hoewel veelbelovend zijn de eerste resultaten onvoldoende om initiele conclusies te trekken.
 • Belangrijke contracten: Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, Openbare Bibliotheek Eindhoven, Open Universiteit Nederland, Suit Supply B.V., Senz Umbrellas B.V, De Librije B.V., Weight Watchers.

EMEA

(in € duizend)

H1 2010

H1 2009

Verschil

H1 2009 organisch

Verschil

Totale omzet

26.476

28.496

(7.1%)

28.890

(8,4%)

EBITDA

4.445

6.765

(34.3%)

6.883

(35,4%)

EBITDA marge (in %)

16,8%

23,7%

(6.9 pnt)

23,8%

(7,0 pnt)

Corporate kosten zijn niet inbegrepen in EBITDA van de regio’s.

Operationele hoogtepunten H1 2010:

 • De licentieomzet in de gehele EMEA-regio, keerde terug naar groei in het tweede kwartaal.
 • Het aantal parenting-contracten is toegenomen in de gehele regio, met name in het tweede kwartaal. Maintenance-omzet in de regio bleef stabiel in het eerste half jaar vergeleken met H1 2009.
 • Een toename van de voorziening voor dubieuze debiteuren resulteerde in een verhoging van de operationele kosten van € 1.4 miljoen (H1 2009: € 1,0 miljoen)
 • Exact Online in België toonde een sterke groei van 50% in het aantal klanten vergeleken met H1 2009. Het aantal Exact Online abonnementen in België is nu meer dan 1.800 waarmee bijna 3.800 administraties in Exact Online worden gevoerd. Het aantal accountants dat gebruik maakt van Exact Online in België is inmiddels meer dan 400.
 • Belangrijke contracten: Top Farms, Sfinks Polska S.A., Atosa.

Americas (excluding Longview)

(in € duizend)

H1 2010

H1 2009

Verschil

H1 2009 organisch

Verschil

Totale omzet

27.216

26.851

1,4%

27.886

(2,4%)

EBITDA

7.524

3.945

90,7%

4.273

76,1%

EBITDA marge (in %)

27,6%

14,7%

12,9 pnt

15,3%

12,3 pnt

Corporate kosten zijn niet inbegrepen in EBITDA van de regio’s.

Operationele hoogtepunten H1 2010:

 • Licentieomzetgroei in zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2010, welke in H1 2010 resulteerde in een groei van 9,9% in vergelijking tot H1 2009. Licentieomzetgroei op organische basis was 2,5% in het eerste half jaar.
 • Verkoop van nieuwe licenties en migraties van Exact Globe in de regio krijgt voet aan de grond.
 • Maintenanceomzet in de regio is in het tweede kwartaal gestabiliseerd door actieve vernieuwing van maintenance-contracten.
 • Het klantenevenement “Engage” was opnieuw succesvol, waarbij 500 betalende klanten aanwezig waren.
 • Belangrijke contracten: EMI Industries, LLC., Turner Medical Inc., IVEK Corporation, Javad EMS.

APAC

(in € duizend)

H1 2010

H1 2009

Verschil

H1 2009 organisch

Verschil

Totale omzet

4.852

5.312

(8,7%)

5.767

(15,9%)

EBITDA

(251)

504

149,8%

528

(147,5%)

EBITDA marge (in %)

(5,2%)

9,5%

(14,7 pnt)

9,2%

(14,4 pnt)

Corporate kosten zijn niet inbegrepen in EBITDA van de regio’s.

 Operationele hoogtepunten H1 2010:

 • Tijdens het eerste kwartaal van 2010 is de APAC regio onder de managementstructuur van de Exact EMEA regio geplaatst. Het doel achter deze verandering is om ons beter te kunnen voorbereiden op de economische opleving en onze parenting-strategie op een meer uniforme wijze over de gehele wereld ten uitvoer te brengen. Terwijl de economie geleidelijk verbetert zien we meer Europese ondernemingen die in Azië beginnen te investeren en op grond van deze ontwikkeling, bereiden wij ons voor om deze ondernemingen wereldwijd te bedienen.
 • Het resultaat in het tweede kwartaal was significant beter dan in het eerste kwartaal van 2010, waarbij de licentieomzet met een factor 3 toenam.
 • Een toename van de voorziening voor dubieuze debiteuren resulteerde in een verhoging van de operationele kosten van € 0,9 miljoen (H1 2009: € 0,6 miljoen).
 • Belangrijke contracten: NaviAsia SCSG China, Miyazu (Malaysia) Sdn Bhd, MK Centennial Maritime B.V.

Longview Solutions

(in € duizend)

H1 2010

H1 2009

Verschil

H1 2009 organisch

Verschil

Totale omzet

8.475

8,057

5,2%

8.451

0,3%

EBITDA

966

673

43,5%

484

99,6%

EBITDA marge (in %)

11,4%

8.4%

3,0 pnt

5,7%

5,7 pnt

Corporate kosten zijn niet inbegrepen in EBITDA van de regio’s.

Operationele hoogtepunten H1 2010:

 • Significante groei in licentieomzet van 29,1% in het eerste half jaar van 2010 welke veroorzaakt werd door een aantal grote CPM en Tax deals.
 • Aanhoudende sterke vraag naar Longview Tax-oplossingen.
 • Een goede pipeline voor services voor het tweede half jaar als gevolg van licentiegroei in het eerste half jaar.
 • Continuering van de R&D investeringen in Longview CPM en Tax.
 • Longview blijft markt aandeel winnen met verscheidene nieuwe klanten, waaronder ANSYS en iPass. In de eerste helft van 2010 hebben verschillende Longview klanten het gebruikl van hun Longview product uitbegreid, waaronder Roswell Park Cancer Center.

Exact. And it all comes together.

Wij begonnen in 1984 ondernemers te ondersteunen met informatie technologie. Wij zijn gegroeid van een studentenbedrijf tot een wereldwijde leverancier van oplossingen en onze ondernemende wortels herinneren ons er voortdurend aan dat wij er zijn om waarde toe te voegen voor onze klanten. Met ongeveer 2.200 medewerkers in 40 landen, ondersteunen wij meer dan 100.000 lokale en internationale ondernemingen in meer dan 125 landen en bieden wij onze zakelijke software oplossingen aan in meer dan 40 talen. Wij zijn sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam en in 2009 bedroeg onze omzet € 232,5 miljoen.

Het ondersteunen van ondernemers is de kern van wat wij doen. Wij begrijpen hun manier van denken, hoe zij samenwerken binnen het bedrijfsleven en de structuur die zij nodig hebben om resultaten te bereiken. Met deze kennis bieden wij software oplossingen die iedere zakelijke activiteit ondersteunen en die real time inzicht geven in de gehele onderneming. Dit geeft onze klanten de vrijheid om met succes uitdagingen en kansen te grijpen, en daarmee waarde voor hun klanten en uiteindelijk henzelf te creëren.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

Meer informatie

Media Relations
Leoni Janssen
Edelman
T: 31 20 3010980
M: 31 6 24 60 3632
E: leoni.janssen@edelman.com

Investor Relations
Jeroen Bruins Slot
Exact Holding N.V.
T: 31 (0)15 711 5075
M: 31 (0)6 2666 3660
E: ir@exact.com
W: www.exact.com

Exact Holding N.V.
P.O. Box 5066
2600 GB Delft
Zuid-Holland
Netherlands

T: 31 15 711 50 00
F: 31 15 711 50 10
W: www.exact.com

NL Select your country