Nieuws

Exact terug naar totale omzetgroei in tweede helft 2010

Exact terug naar totale omzetgroei in tweede helft 2010

Delft, 17 februari 2011

Exact rapporteert aanhoudend sterke EBITDA marge van 23,0%

Exact Holding N.V. (Exact) publiceert financiële resultaten over 2010

Financiële hoogtepunten

 • Totale omzet daalde over het gehele jaar met 1,9% naar € 228,2 miljoen (2009: € 232,5 miljoen). Na een daling van de totale omzet van € 5,9 miljoen in het eerste half jaar, keerde Exact terug naar een totale omzetstijging van € 1,6 miljoen in de tweede helft van 2010. Alle omzetlijnen (licenties, maintenance en services) hebben bijgedragen tot de omzetgroei in de tweede helft van 2010.
 • Licentieomzet steeg licht naar € 55,0 miljoen (2009: € 54,6 miljoen). Hoewel de licentieomzet in het eerste kwartaal van 2010 een daling vertoonde, vertoonden de overige kwartalen van 2010 een laag ééncijferige licentieomzetgroei.
 • Totale operationele kosten (exclusief afschrijvingen en amortisatie) verminderden met € 2,4 miljoen tot € 175,8 miljoen (2009: € 178,2 miljoen), wat een daling van 1,3% betekent, die voornamelijk veroorzaakt wordt door een daling van personeelskosten.
 • EBITDA marge bleef sterk op 23,0% (2009: 23,4%). EBITDA bedroeg € 52,4 miljoen (2009: € 54,3 miljoen), wat een daling van 3,6% betekent. Na een EBITDA vermindering van € 1,8 miljoen in de eerste helft van 2010, kwam de EBITDA in de tweede helft van 2010 uit op bijna hetzelfde niveau als in de tweede helft van 2009 met een daling van € 0,1 miljoen.
 • Afschrijvingen en amortisatie stegen met 23,5% tot € 10,6 miljoen (2009: € 8,6 miljoen). De stijging werd veroorzaakt door een eenmalige afschrijving van het bedrijfsvliegtuig en immateriële activa in Spanje en Nederland. Als gevolg daarvan daalde de EBIT met € 4,0 miljoen naar € 41,8 miljoen (2009: € 45,7 miljoen).
 • Het nettoresultaat bedroeg € 33,1 miljoen (2009: € 33,6 miljoen), een daling van € 0,5 miljoen. Dit vertegenwoordigt slechts 12,0% van de gerapporteerde daling in EBIT. Deze positieve afwijking werd veroorzaakt door een eenmalig effect van een € 2,1 miljoen boekwinst op de desinvestering van Siigo in oktober 2010 evenals door een verbetering van de gemiddelde belastingdruk.
 • De gemiddelde belastingdruk verbeterde naar 22,9% (2009: 25,5%), wat ondermeer werd veroorzaakt door de succesvolle toepassing van de Innovatiebox in Nederland.
 • De operationele kasstroom daalde met 2,5% naar € 48,5 miljoen (2009: € 49,8 miljoen), wat een stabiele omzetting van winst in kasstroom betekent van 145% (2009: 147%).
 • De netto kaspositie steeg naar € 58,1 miljoen per 31 december 2010 (31 december 2009: € 48,9 miljoen); de ontwikkeling werd voornamelijk veroorzaakt door een verbetering van het gemiddeld aantal debiteurendagen (van 63 dagen in 2009 naar 48 dagen in 2010) alsmede als gevolg van de opbrengst van de desinvestering van Siigo. Exact’s balans blijft sterk en schuldenvrij.
 • WPA bedroeg € 1,45 (2009: € 1,47), wat een daling betekent van 1,4%. Na een daling in de eerste helft van 2010 van € 0,66 naar € 0,52, verbeterde de WPA in de tweede helft van 2010 van € 0,81 naar € 0,93.
 • Een slotdividend van € 0,93 per aandeel zal worden voorgesteld in aanvulling op het interimdividend van € 0,52 per aandeel wat op 13 augustus 2010 is uitbetaald. Het totaal dividend voor 2010 bedraagt daarmee € 1,45 per aandeel, wat een 100% uitbetaling van het nettoresultaat betekent, in overeenstemming met het dividendbeleid.

Strategische en operationele hoogtepunten

 • In de tweede helft van 2010 is een strategische review uitgevoerd met als doel het herstellen van de organische groei en om Exact in een meer marktgedreven organisatie om te vormen. Naar de toekomst zal de focus liggen op het ontwikkelen en vermarkten van proposities voor geselecteerde marktsegmenten (“verticals”). Het Exact Online (SaaS) product zal worden gesplitst in drie verschillende proposities welke, na gebleken succes in de Benelux, internationaal kunnen worden ingezet. Om de effectiviteit te verbeteren en om de problemen van (het gebrek aan) kritische massa aan te pakken, wordt de route naar de markt (“route to market”) van Exact’s internationale netwerk van vestigingen gerationaliseerd. De eerste stappen in de rationalisering zijn in het eerste kwartaal van 2011 aangekondigd en uitgevoerd in Azië.
 • Doordat er eigenlijk geen prijsindexstijgingen hebben plaatsgevonden, bleef de algehele maintenance omzet bijna gelijk ten opzichte van 2009 (van € 134,5 miljoen over 2009 naar € 134,0 miljoen over 2010). Maintenance omzet bedroeg 58,7% van de totale omzet in 2010 (2009: 57,9%).
 • De algehele daling van de omzet in 2010 werd veroorzaakt door een daling van de serviceomzet van € 43,4 miljoen in 2009 naar € 39,3 miljoen in 2010. Naar het einde van 2010 stabiliseerde de serviceomzet zich ten opzichte van 2009.
 • Exact Online blijft een sterke groei vertonen. Het totale aantal commerciële administraties dat in Exact Online wordt gevoerd, bedroeg eind 2010 meer dan 53.000 (2009: 37.000), een stijging van 43%.
 • Op 20 oktober 2010 heeft Exact zijn 70% belang in zijn in Colombia gevestigde deelneming Siigo verkocht aan zijn medeaandeelhouder. De omzet van Siigo in 2010 bedroeg € 8,0 miljoen.
 • Na in juli 2010 al met een overdracht te zijn begonnen, is Martijn Janmaat op 23 augustus 2010 officieel als CEO van Exact en opvolger van Raj Patel benoemd. Op respectievelijk 12 november 2010 en 3 december 2010, kondigde Exact de benoemingen van Chris Jansen en Vincent Harmsen aan als managing directors van de Benelux en EMEA/APAC en leden van de Executive Committee.
 • Exact’s Raad van Commissarissen heeft Thierry Schaap als kandidaat voor de Raad van Commissarissen genomineerd. Thierry Schaap wordt officieel voorgesteld voor benoeming als lid van Exact’s Raad van Commissarissen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 mei 2011.


Vooruitzichten
Op basis van het verbeterde zakelijke klimaat in de tweede helft van 2010 en de gestegen focus op organische omzetgroei, verwacht Exact dat de omzet op een gelijke basis een laag een cijferige groei zal vertonen in 2011. Exact verwacht het herstructureringsprogramma van EMEA en APAC gedurende 2011 af te ronden, met als doel deze regio’s vervolgens terug te brengen naar omzetgroei. Exact zal in 2011 doorgaan met aanvullende investeringen in zowel R&D als in de commerciële route naar de markt (“route to market”) om omzetgroei te stimuleren. Ondanks de herstructureringskosten en de aanvullende investeringen in R&D en de commerciële route naar de markt (“route to market”), streeft Exact in 2011 naar het behoud van tenminste het EBITDA niveau van 2010 in absolute bedragen.

Financiële Resultaten


Martijn Janmaat, CEO Exact Holding N.V.:
“Wij zijn blij in de loop van 2010 een geleidelijke verbetering van Exact’s resultaten te zien. Nadat Exact in het tweede kwartaal terugkeerde naar licentieomzetgroei en naar totale omzetgroei in zowel het derde als het vierde kwartaal van 2010, zien we nu de onderliggende trend voor het bedrijf gestaag verbeteren. Met de hernieuwde strategische focus gericht op organische groei en de daarmee samenhangende plannen die in de uitvoeringsfase zijn gekomen, ben ik ervan overtuigd dat Exact in staat zal zijn de positieve omzet trend verder te verzilveren. Het voortdurende succes van Exact Online in de Benelux, de stevige licentiegroei die in de Americas en in Nederland is gerealiseerd alsook het verbeterde zakelijke momentum bij Longview zijn allemaal positieve indicatoren die het voortduren van deze omzetontwikkeling ondersteunen. Onze zakelijke activiteiten in zowel EMEA als APAC zullen naar verwachting vanaf het derde kwartaal van 2011 profiteren van meer focus op onze grensoverschrijdende ERP oplossing, maar zullen onvermijdelijk door een herstructurering moeten gaan in de eerste helft van 2011 om het juiste fundament te leggen. Als organisatie blijven wij strategisch en financieel gezond en op basis van onze sterke marktpositie, operationele fitheid en gereedheid, ben ik ervan overtuigd dat we goede operationele resultaten zullen zien naar de toekomst toe.”

Omzet
Totale omzet verminderde met 1,9% van € 232,5 miljoen in 2009 naar € 228,2 miljoen in 2010. Volgend op een daling van € 5,9 miljoen in de eerste helft van 2010, kwam Exact terug op een omzetgroei van € 1,6 miljoen in de tweede helft van 2010. Alle omzetlijnen (dit zijn licenties, maintenance en services) droegen bij aan de omzetgroei in de tweede helft van 2010. Organische omzet daalde met 2,6% naar € 228,2 miljoen (2009: € 234,3 miljoen).

Licentieomzet steeg met 0,7% naar € 55,0 miljoen (2009: € 54,6 miljoen). Organische licentieomzet steeg met 0,9% (2009: € 54,5 miljoen). Het verbeterde licentieomzet momentum is niet gelijk verdeeld over de diverse regio’s: Longview ( 32,7%), Americas ( 6,6%) en Nederland ( 3,3%) leidden hierin. Voortdurende uitbreiding van functionaliteit en toevoeging van nieuwe modules aan het productaanbod zullen de groei in licentieomzet verder aanwakkeren en de gemiddelde omzet per klant verhogen.

Aan de andere kant was het licentieomzet momentum in EMEA en APAC teleurstellend met jaar-op-jaar dalingen van respectievelijk 7,8% en 27,4%. Analyse heeft geleerd dat de historische propositie in beide regio’s te generiek was en de middelen te dun verspreid waren over een veelheid van dochterondernemingen. Als gevolg vertoonde Exact’s aanbod te weinig concurrerend vermogen en werd het gehinderd door gebrek aan schaal en daaraan gerelateerde beperkingen. Dit wordt naar de toekomst aangepakt door een verbeterde focus op grensoverschrijdende ERP evenals door een significante vermindering (maar kwalitatieve versterking) van het Exact netwerk van dochterondernemingen wereldwijd.

Maintenance omzet daalde met 0,4% naar € 134,0 miljoen (2009: € 134,5 miljoen). De afwezigheid van een prijsindex gedreven prijsstijging was de voornaamste drijfveer voor de verandering in de trend ten opzichte van voorgaande jaren. De jaar-op-jaar ontwikkeling werd negatief beïnvloed door de desinvesteringen in Nederland in 2009 en in Colombia in 2010, maar anderzijds geholpen door de gunstigere wisselkoersen in 2010. Organische maintenance omzet daalde met 1,7% (2009: € 136,2 miljoen).

Serviceomzet daalde met 9,5% naar € 39,3 miljoen (2009: € 43,4 miljoen) en was de belangrijkste drijfveer achter de algehele omzetdaling in 2010. Normaal gesproken volgt de serviceomzet de licentieomzettrend met een vertraging van 6-9 maanden wat ook bevestigd werd met de serviceomzet in het vierde kwartaal van 2010, die 5,6% was gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal in 2009. Verder droegen het toegenomen belang van de Exact Online activiteiten in de Benelux evenals de toegenomen voorzichtigheid van klanten met betrekking tot services bij aan de zwakke serviceomzet. Organische serviceomzet verminderde met 9,9% (2009: € 43,5 miljoen).

EBITDA en EBIT
In de eerste helft van 2010 heeft Exact nog geprofiteerd van het volledige jaareffect van de kostenbeheersingprogramma’s welke zijn uitgevoerd in 2009 (voornamelijk in de Americas). Op jaarbasis zijn de operationele kosten (exclusief afschrijving en amortisatie) € 2,4 miljoen lager dan in 2009, waarbij € 4,1 miljoen lagere operationele kosten werden gerealiseerd in de eerste helft van 2010 gevolgd door € 1,7 miljoen hogere operationele kosten in de tweede helft van 2010. Net zoals in 2009, werden operationele kosten beïnvloed door eenmalige activiteiten; in 2009 was een totaal van € 2,7 miljoen gecategoriseerd als eenmalige activiteiten (€ 1,3 miljoen herstructureringskosten en € 1,4 miljoen voor herlancering van het merk) met een zelfde bedrag gelabeld als eenmalige activiteiten in 2010 (€ 1,3 miljoen herstructureringskosten, € 1,0 miljoen voor de strategische review en € 0,4 miljoen voor kosten voor de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor). Als gevolg van de omzetdaling van € 4,3 miljoen en de lagere operationele kosten van € 2,4 miljoen, daalde de EBITDA met € 2,0 miljoen van € 54,3 miljoen in 2009 naar € 52,4 miljoen in 2010. De daaraan gerelateerde EBITDA marge bleef redelijk constant (23,0% in 2010 versus 23,4% in 2009).

Het aantal medewerkers daalde met 15,0% in 2010 naar 1.867 fte (2009: 2.208 fte). De daling werd voornamelijk veroorzaakt door de desinvestering van Siigo, exclusief Siigo zou de daling 1% zijn geweest in 2010. Voornamelijk als gevolg van het effect op jaarbasis van het herstructureringsprogramma dat in 2009 in de Americas is uitgevoerd, zijn de gerelateerde personeelskosten gedaald van € 112,0 miljoen in 2009 naar € 109,8 miljoen in 2010.

Corporate kosten inclusief kosten voor research en development voor de corporate productlijnen (exclusief afschrijving en amortisatie) bedroegen € 27,7 miljoen (FY 2009: € 24,0 miljoen). De stijging werd voornamelijk veroorzaakt door een verhoging van de R&D kosten.

R&D kosten stegen ongeveer 9% ten opzichte van 2009, waarmee Exact’s toewijding aan innovatie en ontwikkeling van zijn producten wordt benadrukt. De belangrijkste focus gebieden voor R&D uitgaven bleven Exact Online en Longview’s CPM en Tax producten. Als percentage van de totale omzet stegen de R&D uitgaven tot 10,3% (2009: 9,3%).

Afschrijving en amortisatie stegen van € 8,6 miljoen in 2009 naar € 10,6 miljoen in 2010. De stijging werd bijna geheel veroorzaakt door eenmalige activiteiten met betrekking tot het bedrijfsvliegtuig (€ 1,1 miljoen afschrijving als gevolg van de beslissing om te verkopen) evenals een afschrijving van een aantal immateriële activa (software: € 0,4 miljoen) en een klantenbestand (Spanje: € 0,3 miljoen). Als gevolg daalde EBIT met € 4,0 miljoen van € 45,7 miljoen in 2009 naar € 41,8 miljoen in 2010, de EBIT marge daalde van 19,7% in 2009 naar 18,3% in 2010.

Rente en belasting
De totale financiële inkomsten en kosten stegen met € 1,8 miljoen naar € 1,5 miljoen (2009: € -0,3 miljoen). De belangrijkste drijfveer was de realisatie van een boekwinst van € 2,1 miljoen met betrekking tot de desinvestering van Siigo. Verder steeg de ontvangen netto rente-inkomsten van € 0,2 miljoen in 2009 naar € 0,4 miljoen in 2010. Negatieve wisselkoersresultaten en enkele andere financieel gerelateerde activiteiten droegen bij aan het resterende verschil van € -0,5 miljoen. De gemiddelde belastingdruk daalde van 25,5% naar 22,9%, voornamelijk als gevolg van succesvolle toepassing van de Innovatiebox in Nederland.

Balans en cashflow
De netto kaspositie steeg naar € 58,1 miljoen per 31 december 2010 (31 december 2009: € 48,9 miljoen). De balans bleef sterk en schuldenvrij.

De voortdurende sterke focus op het incasseren van openstaande bedragen resulteerde in een daling van het gemiddeld aantal debiteurendagen naar 48 (2009: 63). De operationele kasstroom daalde met 2,5% naar € 48,5 miljoen (2009: € 49,8 miljoen), wat een stabiele omzetting van winst in kasstroom betekent van 145% (2009: 147%). Werkkapitaal vertoonde een verbetering van € 6,4 miljoen voornamelijk veroorzaakt door lagere debiteurenpositie.

Nettoresultaat en winst per aandeel
Het nettoresultaat dat voor uitkering aan aandeelhouders beschikbaar is, bedroeg € 33,1 miljoen (2009: € 33,6 miljoen), wat een daling van 1,5% inhoudt als gevolg van een lager EBIT. Winst per aandeel (WPA) daalde met een gelijk percentage naar € 1,45 (2009: € 1,47), de positieve impact van de desinvestering van Siigo was ongeveer € 0,09 per aandeel.

Op basis van de aanhoudende sterke kasstroom wordt een slotdividenduitkering van € 0,93 per aandeel voorgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 mei 2011, in aanvulling op het interimdividend van € 0,52 per aandeel wat is uitbetaald op 13 augustus 2010. Het totale dividend bedraagt daarmee € 1,45 per aandeel, wat in overeenstemming is met het dividendbeleid van een 100% uitbetaling van het nettoresultaat in ieder jaar waarin de onderneming geen materiële acquisitie verricht.

Operationele resultaten in de regio’s

De bijdrage van de regio’s aan het resultaat van 2010, samen met een aantal operationele hoogtepunten, worden hieronder weergegeven. De corporate kosten inclusief de R&D kosten voor de corporate productlijnen en de holdingkosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s (2010: € 27,7 miljoen, 2009: € 24,0 miljoen).

Netherlands
Hoewel de Nederlandse economie op zich niet materieel verbeterde in 2010, werd desondanks een verbetering zichtbaar in de bereidheid van klanten en prospects om de aankoop van Exact producten te overwegen. De strategische review, uitgevoerd in de tweede helft van 2010, leidde tot een toegenomen focus op een beperkt aantal geselecteerde marktsegmenten (“verticals”) (zijnde manufacturing, groothandel/distributie en zakelijke dienstverlening), een ontwikkeling die in nauwe samenwerking wordt uigevoerd met Exact’s belangrijkste resellers in de Nederlandse markt. Met deze belangrijkste Nederlandse resellers, heeft Exact een nieuw contract getekend voor de komende 5 jaar. In het lagere segment van de markt en in de accountancy sector bleef Exact Online sterke groei vertonen.

Financiële en operationele hoogtepunten

 • Totale omzet daalde met 4,9% naar € 91,5 miljoen (2009: € 96,2 miljoen). De daling werd significant beïnvloed door het effect op jaarbasis van desinvesteringen van All Solutions en Easy Access in 2009. Op organische basis daalde de omzet met 0,8% (FY 2009: € 92,2 miljoen), deze daling werd aangevoerd door zowel maintenance als serviceomzet, licentieomzet echter liet een aantrekkelijke jaar-op-jaar organische groei zien van 9,4%.
 • De EBITDA marge van de Nederlandse operatie verbeterde verder van 52,7% in 2009 naar 54,2% in 2010 waarbij de absolute EBITDA steeg naar € 49,6 miljoen (2009: € 48,9 miljoen).
 • Exact Online blijft sterke groei vertonen in Nederland. Het aantal administraties gevoerd in Exact Online in Nederland steeg met 44% naar 48.300 (2009: 33.500). Naar de toekomst focust Exact zich op drie verschillende proposities, Exact Online Easy (de huidige propositie), Exact Online SME en Exact Online voor accountants. Nieuwe functionaliteit is ontwikkeld voor de Exact Online SME propositie op gebieden zoals logistiek en urenregistratie (“time & billing”).
 • De Exact Online pilot in Turkije, om ervaring op te doen met het betreden van een compleet nieuwe markt, is stop gezet aan het einde van 2010. Exact focust zich eerst op het verder uitbreiden van Exact Online in Nederland en België alvorens internationale markten te betreden.
 • Initiatieven gericht op het migreren van klanten, voornamelijk in het lagere segment van de markt naar Exact Online, heeft geresulteerd in meer dan 8.000 administraties die gemigreerd zijn sinds de lancering van Exact Online in 2005.
 • Toegenomen focus op contacten met klanten heeft geresulteerd in meer dan 450 workshops met meer dan 3.000 deelnemers in 2010.
 • In lijn met de strategie is het Grote Beer merk in 2010 van de markt genomen.
 • Belangrijke nieuwe contracten: Rijksmuseum, KWF Kankerbestrijding, Sandd, STMG Hulp bij het Huishouden (Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland), Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Deloitte en Ellen4Bizz.

EMEA
Zoals hiervoor vermeld, hebben analyses aangetoond dat de historische proposities van Exact in EMEA te generiek zijn en dat de middelen te dun verspreid zijn over een veelheid van dochterondernemingen. Dit wordt naar de toekomst toe aangepakt door een verbeterde focus op grensoverschrijdende ERP evenals door een significante vermindering (maar kwalitatieve versterking) van het Exact netwerk van dochterondernemingen wereldwijd. De noodzaak te veranderen werd ook bewezen door de resultaten over 2010 met een algehele omzetdaling van € 57,0 miljoen in 2009 naar € 54.0 miljoen in 2010. De zogenoemde “headquarter rich countries” (zijnde Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk), die de kern zijn van de toekomstige grensoverschrijdende ERP propositie, bleven een acceptabele prestatie vertonen met een laag ééncijferige jaar-op-jaar omzetgroei. De lokale business en de kleinere vestigingen ervaarden aan de andere kant een omzetdaling.

Financiële en operationele hoogtepunten FY 2010

 • Totale omzet daalde met 5,1% naar € 54,0 miljoen (2009: € 57,0 miljoen) veroorzaakt door een daling in alle drie de omzetlijnen. Op organische basis is daalde de omzet met 6,3% (2009: € 57,7 miljoen).
 • Licentieomzet bleef zwak gedurende het jaar wat resulteerde in een jaar-op-jaar omzetdaling van 7,8%. Hoewel de tweede helft van 2010 een beter licentieomzet momentum vertoonde dan de eerste helft van 2010, is een nettodaling ook zichtbaar in de tweede helft van 2010.
 • Maintenance omzet bleef stabiel, op jaarbasis werd slechts een marginale daling van -0,1% geboekt. Stabilisatie van de maintenance omzet werd geholpen door gunstige wisselkoersen, op organische basis zou de daling 1,4% zijn geweest.
 • Serviceomzet verbeterde geleidelijk gedurende het jaar, maar eindigde niettemin op -15,2% op jaarbasis. Serviceomzet volgt licentieomzet normaal gesproken meteen vertraging van 6 - 9 maanden.
 • Operationele kosten in 2010 vertoonde een lichte stijging ten opzichte van 2009 (€ 43,1 miljoen ten opzichte van € 42,5 miljoen), onder andere veroorzaakt door bijna € 0,5 miljoen hogere voorzieningen voor afschrijvingen op debiteuren.
 • Als gevolg van het bovenstaande is de EBITDA gedaald tot € 10,9 miljoen (2009: € 14,4 miljoen).
 • Exact Online blijft sterke groei vertonen in België. Het aantal administraties gevoerd in Exact Online in België is gestegen met 33,0% naar 4.800 (2009: 3.600).
 • Belangrijke nieuwe contracten: Forem Galicia, Electric House Establishment, Smulders Group Holdco B.V., Komori Corporation en VitaDirect Tomasz Kozlowski.

Americas (exclusief Longview)
De resultaten van Americas verbeterde aanzienlijk in 2010 als gevolg van een nieuw licentiemomentum gecombineerd met het volledige jaareffect van het herstructureringsprogramma in 2009. Over het geheel steeg de omzet met 3,0% naar € 53,7 miljoen (2009: € 52,1 miljoen). EBITDA steeg met 40,5% naar € 15,2 miljoen (2009: € 10,8 miljoen), waarmee Americas terugkwam op een EBITDA marge tussen de 25%-30%.

Financiële en operationele hoogtepunten FY2010

 • Totale omzet steeg met 3,0% naar € 53,7 miljoen (2009: € 52,1 miljoen). Gunstige wisselkoersen hebben een belangrijke rol gespeeld in de omzetstijging, zoals blijkt uit de groei in organische omzet van -1,2%.
 • Verbeterd momentum voor met name JobBoss en nieuwe Globe klanten waren de belangrijkste drijfveer achter de 6,6% licentieomzet stijging ten opzichte van 2009.
 • Ondanks hogere kosten van medische verzekeringspremies, gestegen verkoopkosten en (on)gunstige wisselkoersen, daalden de operationele kosten significant naar € 38,5 miljoen (2009: € 41,3 miljoen). Dit werd veroorzaakt door het volledige jaareffect van het herstructureringsprogramma uitgevoerd in de zomer van 2009.
 • Als gevolg hiervan zijn zowel de EBITDA (van € 10,8 miljoen naar € 15,2 miljoen) als de EBITDA marge (van 20,7% to 28,3%) aanzienlijk gestegen.
 • Nieuwe contracten met Amerikaanse resellers zijn ondertekend, waarbij hen wordt toegestaan ook nieuwe Globe en Synergy klanten te werven en te ondersteunen.
 • Belangrijke nieuwe contracten: CENTROSOLAR America Inc., Weiss Instruments, Ventura Aerospace, Dylan Manufacturing, Superior Machining & Fabrication, Desemco en KLW Nameplate.

APAC
Net zoals bij EMEA, is ook de APAC regio niet volgens verwachting teruggekomen na de zwakke omzet in 2009. Zelfs meer dan EMEA, heeft de APAC regio last gehad van (gebrek aan) schaal en gebrek aan voldoende commerciële executiekracht ten opzichte van de concurrentie. Dit is terug te zien in de omzetontwikkeling in 2010 met een algehele omzetdaling 2,8% naar € 10,1 miljoen (2009: € 10,4 miljoen).

Financiële en operationele hoogtepunten FY 2010

 • Totale omzet daalde naar € 10,1 miljoen (2009: € 10,4 miljoen). Organische omzet daalde met 13,8% (2009: € 11,8 miljoen).
 • Met name licentieomzet was zwak in 2010 en vertoonde een daling van 27,4% ten opziche van 2009. Maintenance omzet bleef sterk en vertoonde een stijging van 19,0%, gedeeltelijk veroorzaakt door gunstige wisselkoersen.
 • Operationele kosten in FY 2010 vertoonden een lichte stijging in vergelijking met 2009 (€ 9,7 miljoen tegenover € 9,2 miljoen).
 • Als gevolg van bovenstaande daalde de EBITDA naar € 0,4 miljoen (2009: € 1,3 miljoen).
 • De eerste stappen in het herstructureringsproces van APAC zijn begin 2011 gezet met de aankondiging van sluiting van kantoren op de Filippijnen, in Indonesië, Thailand, Vietnam en Hong Kong. Verder wordt het kantoor in Singapore teruggebracht naar een consultancy kantoor. Naar de toekomst zal Exact de regio bedienen vanuit China (focus op Greater China), Maleisië (focus op Zuidoost Azië), Japan en Australië, waarbij zowel China als Maleisië opereren als zogenaamde hub-landen, kwalitatief en kwantitatief verbeterde kantoren die een veelheid aan landen bedienen. De sluiting van de Filippijnen, Indonesië, Vietnam en Hong Kong zijn gepland om afgerond te zijn aan het eind van het eerste kwartaal van 2011 en Thailand volgt aan het einde van het tweede kwartaal.
 • Belangrijke nieuwe contracten: Kooga, EDM Media Group, SolarTotal Operations Europe B.V en Tokai Holdings.

Longview
Na een relatief zwakke start in het eerste kwartaal van 2010, kwam het omzetmomentum goed terug in de overige kwartalen van 2010, wat leidde tot een algehele omzetstijging tot € 18,8 miljoen (2009: € 16,8 miljoen). Gedurende de laatste twee jaar, heeft Longview zich meer gericht op de tax oplossing, wat heeft geleid tot een aandeel in omzet van tax van ongeveer 15% van de totale omzet. De tax oplossingen van Longview hebben over het algemeen genomen een lagere gemiddelde verkoopprijs vergeleken met CPM orders en worden verkocht als licentie voor bepaalde tijd (“term license”).

Financiële en operationele hoogtepunten FY 2010

 • Op basis van gunstige wisselkoersen is de totale omzet gestegen met 12,2% tot € 18,8 miljoen (2009: € 16,8 miljoen). Organische omzet steeg met 3,3% (2009: € 18,2 miljoen).
 • Zowel licentieomet (32,7% groei) en maintenance omzet (15,1% groei) hebben bijgedragen aan de stijging van de totale omzet. Met vrijwel geen verloop in het klantenbestand continueerde Longview’s maintenance omzet de gestage groei. Serviceomzet steeg met slechts 1,5% ten opzichte van 2009 als gevolg van het afronden van een aantal vrij grote en service intensieve projecten gedurende 2009.
 • De voortdurende investeringen in R&D hebben Longview gepositioneerd voor groei in de komende jaren met het uitbrengen van Longview Tax op het Version 7 platform. Dit platform geeft klanten een verbetrede user interface, analysemogelijkheden, rapportagemethodes en data invoer. Daarbij kunnen alle Longview producten nu gebruik maken van integratie met Microsoft Sharepoint en geavanceerde Microsoft Excel integratie.
 • Andere nieuwe functionaliteiten die zijn uitgebracht in 2010 omvatten FXR, Longview’s oplossing om “financial close management” te voeren en XBRL en voortdurende verbeteringen in prestatie optimalisatie en API’s om data van derde partijen te ondersteunen en applicaties te integreren.
 • Door verbeterd omzetmomentum en gunstige wisselkoersen steeg EBITDA van € 2,9 miljoen in 2009 naar € 4,0 miljoen in 2010.
 • Verdere bevestiging van Longview’s strategische richting werd bewezen door het feit dat Longview als preferred CPM aanbieder met MicroStrategy is aangemerkt en de erkenning van Longview als de nummer 1 aanbieder van CPM oplossingen (op gebied van klanttevredenheid) in Gartner’s CPM klanttevredenheidsonderzoek in oktober 2010.
 • Belangrijke nieuwe contracten: Co-operators Group Limited, Johnson Financial Group, Whataburger, IPG Draft FCB, Dover, Cascades, Baylor University, Gaz Metro, ING Canada, Allergan and Viant.

Exact. And it all comes together.
Exact bedient sinds 1984 ondernemers met informatietechnologie. Uitgegroeid van een studentenonderneming naar een wereldwijde aanbieder van oplossingen houden tegenwoordig meer dan 1.800 medewerkers onze ondernemerszin in stand. Dagelijks helpen onze oplossingen meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven hun onderneming aan te sturen. Exact is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet bedroeg in 2010 € 228,2 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

Meer informatie
Media Relations
Leoni Janssen
Edelman
T: 31 20 301 0980
M: 31 6 2460 3632
E: leoni.janssen@edelman.com

Investor Relations
Jeroen Bruins Slot
Exact Holding N.V.
T: 31 (0)15 711 5711
M: 31 (0)6 2666 3660
E: ir@exact.com
W: www.exact.com

Exact Holding N.V.
P.O. Box 5066
2600 GB Delft
Zuid-Holland
Netherlands

T: 31 15 711 50 00
F: 31 15 711 50 10
W: www.exact.com

NL Select your country