Nieuws

Exact rapporteert toename van EBITDA-marge en kasstroom over 2009

Delft, 11 Februari 2010 - Exact Holding N.V. (Exact) maakt de resultaten over 2009 bekend.

Vroegtijdige voorbereiding op de wereldwijde economische neergang en behoudend kostenbeheer verzachten de invloed op de winstgevendheid

Financiële hoogtepunten:

 • De wereldwijde economische crisis had een negatieve invloed op de omzet in alle regio’s, wat een daling betekent van de totale omzet van 10,9% tot € 232,5 miljoen (2008: € 261,0 miljoen). Dit werd veroorzaakt door een daling van de licentie- en serviceomzet, die deels werd gecompenseerd door een stijging van de maintenance omzet.
 • De totale operationele kosten zijn verminderd met € 24,8 miljoen tot € 186,8 miljoen (2008: € 211,6 miljoen) wat een daling betekent van 11,7% die voornamelijk werd bereikt door een daling van de personeelskosten.
 • De EBITDA-marge steeg tot 23,4% (2008: 22,3%) doordat vroegtijdig ingezette kostenbesparingen circa 85% van de omzetdaling compenseerden. EBITDA bedroeg € 54,3 miljoen (2008: € 58,2 miljoen), wat een daling betekent van 6,6%.
 • Het nettoresultaat bedroeg € 33,6 miljoen (2008: € 36,4 miljoen), wat een daling betekent van 7,7% als gevolg van een lager operationeel resultaat.
 • Ondanks het negatieve economische klimaat steeg de operationele kasstroom met 5,6% tot € 49,8 miljoen (2008: € 47,1 miljoen), hetgeen een omzetting van winst in kasstroom betekent van 147% (2008: 128%)
 • De netto kaspositie steeg tot € 48,9 miljoen per 31 december 2009 (31 december 2008: € 44,7 miljoen). De balans blijft zeer sterk en haast schuldenvrij.
 • De winst per aandeel bedroeg € 1,47 (2008: € 1,54), wat een daling van 4,5% betekent.
 • Een slotdividend van € 0,81 per aandeel zal worden voorgesteld in aanvulling op het interimdividend van € 0,66 per aandeel dat op 7 augustus 2009 is uitbetaald. Het totaal dividend voor 2009 bedraagt daarmee € 1,47 per aandeel, wat een 100% uitbetaling van het nettoresultaat betekent, in overeenstemming met het dividendbeleid.

Strategische en operationele hoogtepunten:

 • Als gevolg van de maatregelen die in 2008 zijn genomen om de kostenstructuur van de onderneming aan de huidige economische omstandigheden aan te passen alsmede de doorlopende kostenbeheersingsprogramma’s, zijn de operationele kosten verminderd met 11,7%, wat met name bereikt is door een vermindering van de personeelskosten. Het totaal aantal medewerkers exclusief overnames en desinvesteringen is in 2009 verder gedaald met 7% tot ongeveer 2.200. Daarmee verbonden eenmalige herstructureringskosten bedroegen € 1,3 miljoen.
 • Verkoop aan nieuwe klanten bleef zwak gedurende het jaar en de hersteltrend in het derde kwartaal zette zich in het vierde kwartaal niet voort, wat leidde tot een daling van de licentieomzet van 26,5% voor het gehele jaar 2009 en als gevolg daarvan tot een daling van de serviceomzet van 24,0%. Verkoop aan bestaande klanten bleef robuust en was goed voor ongeveer 80% van de licentieomzet.
 • Als gevolg van een stabiel aantal contractsvernieuwingen en een per januari 2009 doorgevoerde prijsindexering, steeg de maintenance omzet met 3,8% tot € 134,5 miljoen (2008: € 129,6 miljoen).
 • Als een strategische investering naar de toekomst, heeft Exact in combinatie met zijn 25ste verjaardag, in het vierde kwartaal van 2009 wereldwijd met succes een nieuwe merkidentiteit uitgerold, met daarbij behorende eenmalige kosten van € 1,4 miljoen.
 • De vraag van grotere internationale ondernemingen naar de oplossingen van Exact als een alternatief voor zogenaamde tier 1 oplossingen is toegenomen en heeft geleid tot een aantal significante contracten, zoals DEKRA Claims and Expert Services International N.V.
 • Exact Online blijft sterke groei vertonen. Het totaal aantal Exact Online abonnementen steeg met meer dan 40% tot 12.500, wat er toe leidt dat meer dan 30.000 administraties in Exact Online worden gevoerd.
 • Exact kondigde op 28 december 2009 de benoeming van Max Timmer als CFO per 1 januari 2010 aan. Hij zal door de Raad van Commissarissen worden voorgedragen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2010 voor benoeming als lid van de Raad van Bestuur.
 • Belangrijke nieuwe contracten: Robeco, KLM Jetcenter, Gulf Cryo, Bugaboo International B.V., GCH Retail, Sanyo HQ Device Vietnam Co. Ltd., United Standard, United States Postal Services (USPS), AEGON companies, Meridian.

Vooruitzichten

Exact gelooft dat de effecten van de wereldwijde economische teruggang hun bodem hebben bereikt aan het eind van 2009, maar verwacht dat de wereldwijde economie slechts geleidelijk zal herstellen in de komende 24 maanden. Anticiperend daarop en in lijn met de verwachte geleidelijke verbetering van de marktomstandigheden voor zakelijke software oplossingen, zullen we verstandig blijven investeren in de belangrijkste strategische gebieden om winstgevende groei te bereiken in geselecteerde strategische marktsegmenten. Dit zijn internationale ondernemingen die succesvol bediend worden met Exact’s “parenting strategie”, de wereldwijde professionele dienstverleningssector en de onderkant van de MKB-markt in Nederland en België met een focus op oplossingen gebaseerd op Exact Online. Echter, onze belangrijkste focus blijft EBITDA en kasstromen totdat een verbetering van de huidige economische situatie zichtbaar wordt in een structurele omzetgroei. In het licht van het aanhoudend onzekere economische en ondernemingsklimaat, geeft Exact geen specifiek vooruitzicht voor 2010.

Financieel resultaat

Kerncijfers

(in € duizend)   2009 2008 Verschil
Licentieomzet   54,600 74,257 (26.5%)
Maintenance omzet   134,539 129,630 3.8%
Serviceomzet   43,376 57,086 (24.0%)
Totale omzet   232,516 260,973 (10.9%)
Totale operationele kosten 1)   178,166 202,770 (12.1%)
EBITDA   54,350 58,203 (6.6%)
EBITDA marge (in %)   23.4% 22.3% 1.1 pts
EBIT   45,729 49,373 (7.4%)
EBIT marge (in %)   19.7% 18.9% 0.8 pts
Operationele kasstroom   49,751 47,127 5.6%
Nettoresultaat na belasting   33,841 36,825 (8.1%)
Netto winst marge (in %)   14.6% 14.1% 0.5 pts
Verwaterd WPA 2) (in €)   1.47 1.54 (4.5%)
Verwaterde cashflow per aandeel 2) (in €)   2.18 2.00 9.0%

1) Exclusief amortisatie en afschrijvingen
2) Op basis van een gemiddeld verwaterd aantal uitstaande aandelen (2009: 22,816 miljoen; 2008: 23,618 miljoen)

Rajesh Patel, CEO Exact Holding N.V.:

“De omzetontwikkelingen in 2009 waren, hoewel verwacht, over de gehele linie teleurstellend, terwijl EBITDA en kasstroom, die als kerndoelen waren geformuleerd, goed waren. We hebben ons goed en vroegtijdig voorbereid op de wereldwijde economische teruggang en onze uitvoering van het lijn brengen van de kostenstructuur van de onderneming met de omzet, was op tijd en nauwgezet. De meeste van deze maatregelen zijn al in 2008 ingezet en werden effectief in 2009. Ons grote klantenbestand maakt een sterke kasstroom en cross-selling mogelijk, zoals gedurende het jaar is gebleken.

Substantieel verlaagde operationele kosten in 2009 hebben ons in staat gesteld om geleidelijk te investeren in de belangrijkste strategische gebieden zoals ons merk, Exact Online, Longview en onze “parenting strategie”, in afwachting van een geleidelijke verbetering van de economie in 2010 en daarna. Deze duidelijke keuzes blijven de gebieden waar wij, hoewel voorzichtig, zullen blijven investeren in 2010.

Als organisatie blijven wij strategisch en financieel gezond en op basis van onze operationele fitheid en gereedheidheb ik er vertrouwen in dat wij een stijgende omzet zullen zien, indien de economie opveert.”

Omzet

De wereldwijde economische neergang had een negatieve invloed op de omzet in alle regio’s, resulterend in een daling van de totale omzet met 10,9% tot € 232,5 miljoen (2008: € 261,0 miljoen) veroorzaakt door een daling van de licentie- en de serviceomzet. De totale organische omzet daalde met 11,3% tot € 230,0 miljoen (2008: € 259,3 miljoen). Dit is exclusief een positief wisselkoerseffect van € 0,5 miljoen en een bijdrage door de overname van Orisoft Technology van € 2,0 miljoen. Licentieomzet daalde met 26,5% naar € 54,6 miljoen (2008: € 74,3 miljoen). Organische licentieomzet daalde met 27,1% tot € 53,9 miljoen (2008: € 74,0 miljoen).

 • De licentieomzetdaling is voornamelijk veroorzaakt door een substantieel zwakkere markt voor nieuwe klanten gedurende het jaar, omdat bedrijven investeringen in nieuwe software bleven uitstellen. Bovendien zijn verkooptrajecten bij nieuwe klanten in 2009 gemiddeld tweemaal zo lang als in de pre-crisis tijd.
 • Met uitzondering van de Americas regio, vertoonde de add-on licentieverkopen aan bestaande klanten minder invloed en bleven robuust gedurende het gehele jaar. Dit is te zien in het feit dat de add-on licentieverkopen meer dan 80% van de totale licentieomzet omvatten, wat de vroegtijdige verlegging van de focus van nieuwe klanten op bestaande klanten bevestigt.
 • Hoewel de licentieomzet in het tweede en derde kwartaal wees op een stabilisering van de  neerwaartse trend, is deze trend in het vierde kwartaal niet voortgezet. Niettemin was het vierde kwartaal in absolute getallen het sterkste kwartaal van het jaar.

Maintenance omzet steeg met 3,8% tot € 134,5 miljoen (2008: € 129,6 miljoen) als gevolg van zowel een prijsindexverhoging per januari 2009 als een stabiel aantal contractsvernieuwingen, ondanks een toename in faillissementen. Organische maintenance omzet steeg met 3,3% tot € 133,8 miljoen (2008: € 129,5 miljoen).

Serviceomzet daalde met 24,0% tot € 43,4 miljoen (2008: € 57,1 miljoen). De aanmerkelijk lagere aanwas van nieuwe klanten sinds het laatste kwartaal van 2008 resulteerde in een daling van de implementatiediensten. Het toegenomen kostenbewustzijn bij klanten had verder een substantiële invloed op de trainingomzet. Organische serviceomzet daalde met 24,3% tot € 42,3 miljoen (2008: € 55,8 miljoen).

EBITDA en EBIT

Een vroegtijdige aanpassing van de kostenstructuur van de onderneming aan de marktomstandigheden in 2008 en voortdurende kostenbeheersingsprogramma’s, resulteerden in een vermindering van de totale operationele kosten met € 24,8 miljoen tot € 186,8 miljoen (2008: € 211,6 miljoen), wat een daling van 11,7% betekent, voornamelijk bereikt door een daling in de personeelskosten. Deze kostenbesparingen hebben ongeveer 85% van de totale omzetdaling gecompenseerd en hebben de significante invloed van de wereldwijde economische teruggang op de winstgevendheid verzacht. Daardoor steeg de EBITDA-marge tot 23,4% (2008: 22,3%) en bedroeg de EBITDA € 54,3 miljoen (2008: € 58,2 miljoen), wat een daling betekent van 6,6%. EBIT bedroeg € 45,7 miljoen (2008: € 49,4 miljoen), wat een EBIT-marge van 19,7% (2008: 18,9%) betekent.

Het organisch aantal werknemers is verder gedaald met 7% in aanvulling op de reductie van 10% in 2008. Dit heeft geleid tot een daling van de organische personeelskosten van 13,7% in vergelijking met 2008. Organische marketingkosten zijn verder verminderd met 12,0% als gevolg van een vermindering van sponsoring en marketingactiviteiten gericht op nieuwe klanten. Verder is de marketingfocus verlegd van nieuwe klanten naar bestaande klanten binnen de huidige budgetten. Voortdurende kostenbeheersingsprogramma’s hebben tot een vermindering van de overige operationele kosten inclusief omzet gerelateerde kosten geleid met 9,4%, oftewel € 5,1 miljoen.

Eenmalige herstructureringskosten verbonden met de afname van het personeel bedroegen € 1,3 miljoen en de eenmalige investering in de lancering van de nieuwe merkidentiteit bedroeg € 1,4 miljoen. Zonder deze eenmalige kosten van in totaal € 2,7 miljoen bedroeg de EBITDA € 57,0 miljoen (2008: € 58,8 miljoen) wat een EBITDA-marge van 24,5% (2008: 22,5%) betekent.

De corporate kosten, inclusief de kosten voor research en development (“R&D”) voor de “corporate” productlijnen en de holdingkosten, maar exclusief de kosten van afschrijvingen en amortisatie, bedroegen € 24,0 miljoen (2008: € 23,3 miljoen). Dit is inclusief € 1,4 miljoen aan personeelskosten voor medewerkers die als gevolg van de globalisering van operationele ondersteuningsfuncties zoals HR, van regionaal naar corporate niveau zijn overgegaan.

Rente en belasting

De totale financiële baten en lasten daalden met € 1,1 miljoen tot € - 0,3 miljoen (2008: € 0,8 miljoen). Dit was voornamelijk het resultaat van significant lagere rente op kasdeposito’s. De gemiddelde belastingdruk daalde van 26,6% naar 25,5%, voornamelijk het gevolg van verdere gebruikmaking van beschikbare compensabele fiscale verliezen in Duitsland.

Balans en cashflow

De netto kaspositie nam toe tot € 48,9 miljoen per 31 december 2009 (31 december 2008: € 44,7 miljoen) en de balans bleef zeer sterk en nagenoeg schuldenvrij.

Ondanks het negatieve economische klimaat en de negatieve invloed op het betalingsgedrag, bleef het gemiddeld aantal debiteurendagen bijna stabiel op 63 (2008: 62) door een aanhoudende focus op het innen van uitstaande bedragen.  De operationele kasstroom nam met 5,6% toe tot € 49,8 miljoen (2008: € 47,1 miljoen), wat gelijk staat aan 147% (2008: 128%) van het  nettoresultaat. Het werkkapitaal vertoonde een verbetering van € 8,8 miljoen, met name veroorzaakt door lagere debiteuren.

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat bedroeg € 33,6 miljoen (2008: € 36,4 miljoen), wat een daling betekent van 7,7%, als gevolg van een lager operationeel resultaat. De winst per aandeel daalde slechts met 4,5% tot € 1,47 (2008: € 1,54) als gevolg van het lagere gemiddeld aantal uitstaande aandelen in 2009 ten opzichte van 2008. Als gevolg van de aanhoudend sterke operationele kasstroom, steeg de cashflow per aandeel verder met 9,0% tot € 2,18 (2008: € 2,00).

Op basis van de aanhoudend sterke kasstroom en ondanks het negatieve economische klimaat, zal een slot dividenduitkering van € 0,81 per aandeel worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april 2010, in aanvulling op het interimdividend van € 0,66 per aandeel dat op 7 augustus 2009 is uitbetaald. Het totale dividend voor 2009 bedraagt daarmee € 1,47 per aandeel, wat in overeenstemming is met het dividendbeleid van een 100% uitbetaling van het nettoresultaat, in ieder jaar waarin de onderneming geen materiële acquisitie verricht.


Operationele resultaten in de regio’s

De bijdrage van de regio’s aan het resultaat van 2009, samen met een aantal operationele hoogtepunten, worden hieronder weergegeven. De corporate kosten inclusief de R&D kosten voor de “corporate productlijnen” en de holdingkosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s (2009: € 24,0 miljoen, 2008: € 23,3 miljoen).

Netherlands

De wereldwijde economische crisis had een substantiële invloed op de Nederlandse regio in 2009. Verminderde investeringen door ondernemingen in nieuwe software en langere beslissingstrajecten leidden tot een omzetdaling. In lijn met deze moeilijke economische situatie bleef de primaire focus op winstgevendheid, kasstroom en contacten met bestaande klanten en partners. De omvorming van een divisie naar een functionele organisatie die in de tweede helft van 2008 in gang is gezet, samen met de aanhoudende kostenbeheersingen, heeft geleid tot een verdere stijging van de EBITDA-marge tot een record niveau van 50,8% (2008: 43,9%).


(in € duizend)
2009 Verschil 2009
constante wisselkoersen
verschil 2008
Totale omzet 96,246 (10.0%) 96,246 (10.0%) 106,948
EBITDA 48,903 4.0% 48,903 4.0% 47,003
EBITDA marge (in %) 50.8% 6.9 pts. 50.8% 6.9 pts. 43.9%

Corporate kosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s

Financiële en operationele hoogtepunten 2009

 • Totale omzet daalde met 10,0% tot € 96,2 miljoen (2008: € 106,9 miljoen), veroorzaakt door een daling in licentie- en serviceomzet.
 • Als gevolg van een aanhoudend zwakke markt voor nieuwe klanten en een sterke focus op bestaande klanten, werd meer dan 80% van de licentieomzet bij bestaande klanten geboekt.
 • Maintenance omzet steeg met 2,6% als gevolg van een prijsindexverhoging per januari 2009 en een stabiel aantal contractsvernieuwingen, ondanks een stijging van het aantal faillissementen.
 • De omvorming van een divisie naar een functionele organisatie in 2008, in combinatie met aanhoudende kostenbeheersingen hebben geleid tot een record EBITDA-marge in de Nederlandse regio van 50,8% (2008: 43,9%). Als een gevolg hiervan kon de omzetdaling in Exact’s thuismarkt meer dan gecompenseerd worden door structurele kostenbesparingen. De totale EBITDA steeg met 4,0% tot € 48,9 miljoen (2008: € 47,0 miljoen).
 • In lijn met de voortgezette focus op het bestaande klantenbestand zijn diverse initiatieven gelanceerd om klanten nog beter te bedienen en zijn nieuwe diensten geïntroduceerd, zoals Exact Business Process Assessment (BPA).
 • Exact Online blijft een sterke groei vertonen in Nederland. Het totale aantal abonnementen op Exact Online steeg met 40% tot meer dan 11.000, met als gevolg dat meer dan 28.000 administraties met Exact Online worden gevoerd met nieuwe klanten zoals KLM Jetcenter, VakantieXpert en Yarden.
 • Exact Online is verrijkt met meerdere nieuwe functionaliteiten, waaronder een unieke link met het Rabobank Internet Bankieren Professional platform en ondersteuning voor Safari en Firefox browsers. Verder is in het vierde kwartaal een pilotfase gestart voor Exact Online Salaris.
 • Om Exact’s go-to-market model verder te verbeteren, is een specialisatie van Exact business partners in een aantal segmenten of industrieën gelanceerd. In lijn met deze strategie, zijn alle verkoop- en consulting activiteiten van Exact Easy Access, dat zich toelegt op warehouse management en logistiek, per 1 juli 2009 verkocht aan business partner Nobel B.V.
 • Als gevolg van een gebrek aan synergie-effecten werd All License verkocht aan een combinatie van management en private investeerders.
 • Kooijman software, geacquireerd in juni 2005 en gespecialiseerd in oplossingen voor de bouwsector, is volledig geïntegreerd en heeft een naamswijziging in Exact ondergaan.
 • Traditionele sponsoractiviteiten zijn verder verminderd en de marketingfocus is verlegd naar het ondersteunen van ondernemerschapprogramma’s, zoals “Week van de Ondernemer”, “Big Improvement Day” en “Breaking Out”.
 • Belangrijke nieuwe contracten: Robeco, Brandweer Den Haag, Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf.

EMEA

De economische neergang heeft een materiële invloed gehad op alle landen binnen de regio EMEA wat heeft geleid tot een omzetdaling van licenties en services. Volwassen economieën als Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk werden geconfronteerd met sterke daling van het bruto binnenlands product, alsmede dubbelcijferige daling van export en investeringsactiviteiten. Geheel Oost-Europa, met uitzondering van Polen, belandde in een recessie met de bijbehorende ernstige bevriezing van kredieten.
Onder deze omstandigheden verslechterde het investeringsklimaat voor business software aanzienlijk vergeleken met eerdere jaren. De besluitvormingprocessen en aankooptrajecten werden complexer en gemiddeld twee keer zo lang als in de jaren voor de crisis.

Vroegtijdige maatregelen om de kostenstructuur in lijn te brengen met de huidige economische omstandigheden, die al 2008 zijn genomen, in combinatie met behoudendheid ten aanzien van kosten en een focus op winstgevendheid, hebben geleid tot een toegenomen EBITDA-marge van 25,3% (2008: 23,5%).

(in € duizend) 2009 Verschil 2009
constante wisselkoersen
Verschil 2008
Total omzet 56,959 (15.2%) 58,372 (13.1%) 67,193
EBITDA 14,430 (8.4%) 14,845 (5.8%) 15,758
EBITDA marge (in %) 25.3% 1.8 pts 25.4% 1.9 pts 23.5%

De corporate kosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s.

Financiële en operationele hoogtepunten 2009

 • De totale omzet tegen constante wisselkoersen daalde met 13,1% tot € 58,4 miljoen (2008: € 67,2 miljoen), veroorzaakt door een daling van de licentie- en serviceomzet.
 • De “parenting strategie” van Exact, die focust op internationale ondernemingen, blijft de voornaamste aanjager van de licentieomzet met een toegenomen omzetbijdrage van bestaande internationale klanten. Met name de vraag van grotere internationale ondernemingen naar de oplossingen van Exact als een alternatief voor zogenaamde tier 1 oplossingen is toegenomen en heeft geleid tot een aantal significante nieuwe contracten, zoals DEKRA Claims and Expert Services International N.V.
 • Maintenance omzet tegen constante wisselkoersen steeg met 6,0% als gevolg van een prijsindexverhoging per januari 2009 en een stabiel aantal contractsvernieuwingen ondanks een stijging van het aantal faillissementen.
 • Maatregelen die vroegtijdig in 2008 zijn genomen in combinatie met voortdurende kostenbeheersingen hebben geleid tot een stijging van de EBITDA-marge tegen constante wisselkoersen van 25,4% (2008: 23,5%). De kostenbesparingen konden het grootste deel van de omzetdaling compenseren, wat leidde tot een EBITDA tegen constante wisselkoersen van € 14,8 miljoen (2008: € 15,8 miljoen). Dit betekent een daling van 5,8%.
 • In lijn met de aanhoudende focus op het bestaande klantenbestand, zijn diverse initiatieven gelanceerd om de klanten beter te bedienen en zijn nieuwe diensten, zoals Exact Business Process Assessment (BPA) en aanvullende supportaanbiedingen geïntroduceerd.
 • De subregio Midden-Oosten is gereorganiseerd om verdere expansie mogelijk te maken en marktinitiatieven zijn ontplooid in Saoedi-Arabië en Qatar.
 • In België blijft Exact Online een sterke groei vertonen. Het totale aantal abonnementen op Exact Online groeide met meer dan 45% tot meer dan 1.400, met als gevolg dat meer dan 3.000 administraties met Exact Online worden gevoerd.
 • Belangrijke nieuwe contracten: Bugaboo International B.V., Gulf Cryo, Mechel OAO, Colegio Oficial de Medicos de Navarra (MEDENA), Turkapital Holding (a Kuwait Finance House KSC sub).

Americas (exclusief Longview)

Als de regio waar de wereldwijde economische crisis begon, blijft de regio Americas het meest beïnvloed door de economische neergang. Investeringen in nieuwe software bleven dalen, met name in het begin van het jaar, samen met een substantiële afname van add-on verkopen aan het bestaande klantenbestand. Er was een licht herstel in de tweede helft. Hoewel substantiële kostenbesparingen, als gevolg van de vroegtijdige acties in 2008 en aanvullende maatregelen in H1 meer dan teniet gedaan werden door een substantiële omzetdaling, is de EBITDA-marge tegen constante wisselkoersen gestegen tot 21,7% (2008: 21,6%).


(in € duizend)
2009 Verschil 2009
constante wisselkoersen
Verschil 2008
Totale omzet 52,107 (13.3%) 50,734 (15.6%) 60,095
EBITDA 10,809 (16.8%) 11,002 (15.3%) 12,992
EBITDA marge (in %) 20.7% (0.9 pts.) 21.7% 0.1 pts. 21.6%

De corporate kosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s.

Financiële en operationele hoogtepunten 2009

 • Totale omzet daalde met 13,3% tot € 52,1 miljoen (2008: € 60,1 miljoen). Totale omzet tegen constante wisselkoersen daalde met 15,6% tot € 50,7 miljoen (2008: € 60,1 miljoen) veroorzaakt door een daling van licentie- en serviceomzet.
 • Ondanks een negatieve invloed van een substantiële daling van licentieomzet, bleef de maintenance omzet tegen constante wisselkoersen stabiel.
 • Maatregelen die vroegtijdig in 2008 zijn genomen en aanvullende acties in de eerste helft 2009 om de kostenstructuur in lijn te brengen met de economische omstandigheden resulteerden in substantiële kostenbesparingen die de omzetdaling voor het grootste deel kon compenseren. Als resultaat hiervan steeg de EBITDA-marge tegen constante wisselkoersen tot 21,7% (2008: 21,6%). De EBITDA tegen constante wisselkoersen bedroeg € 11,0 miljoen (2008: € 13,0 miljoen). Dit betekent een daling van 15,3%.
 • Nieuwe “product roadmaps” met een sterke nadruk op de “corporate productlijnen” Exact Globe en Exact Synergy, die eind 2008 zijn geïntroduceerd, zijn goed ontvangen door bestaande klanten en hebben een positieve invloed op de contractsvernieuwingen gehad.
 • In lijn met de focus op het bestaande klantenbestand zijn diverse bestaande initiatieven om de bestaande klanten beter te bedienen uitgebreid met een bijzondere focus op de 42 gebruikersgroepen in Noord-Amerika.
 • Nieuwe diensten, zoals Exact Business Process Assessment (BPA), zijn met succes geïntroduceerd en hebben voor een deel de daling van de serviceomzet als een gevolg van de daling in de licentieomzet kunnen compenseren.
 • Belangrijke nieuwe contracten: The Quigley Corporation, Formacoat LLC, United Standard, NAVAIR, USPS, Day Tool & Manufacturing, Inc.

APAC

De regio APAC, die als laatste werd getroffen door de economische neergang, werd ook in alle landen substantieel geraakt door de wereldwijde crisis. Gevoed door de acquisitie van Orisoft Technology, een vooraanstaand HRM softwarebedrijf in Azië, met hoofdkantoor in Maleisië, is de totale omzet gestegen met 16,1%. Ondanks deze omzetstijging, daalde de EBITDA als gevolg van toegenomen voorzieningen voor dubieuze debiteuren.


(in € duizend)
2009 Verschil 2009
constante wisselkoersen
Verschil 2008
Total omzet 10,432 16.1% 10,234 13.9% 8,986
EBITDA 1,281 (14.8%) 1,278 (15.0%) 1,503
EBITDA marge (in %) 12.3% (4.4 pts.) 12.5% (4.2 pts.) 16.7%

De corporate kosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s.

Financiële en operationele hoogtepunten 2009

 • Totale omzet steeg met 16,1% tot € 10,4 miljoen (2008: € 9,0 miljoen), veroorzaakt door de acquisitie van Orisoft Technology. Totale omzet tegen constante wisselkoersen steeg met 13,9%% tot € 10,2 miljoen (2008: € 9,0 miljoen).
 • Op 27 februari 2009 heeft Exact de acquisitie van Orisoft Technology afgerond. Integratie-activiteiten verliepen volgens plan en “cross-sell” mogelijkheden zijn gerealiseerd in lijn met managementverwachtingen. Verder heeft Orisoft het grootste contract in zijn historie afgesloten met de leidende fastfood keten KFC Holdings (Malaysia) Bhd.
 • Orisoft droeg € 2,0 miljoen bij aan de totale omzet. Exclusief deze acquisitie en tegen constante wisselkoersen daalde de omzet met 8,8% tot € 8,2 miljoen (2008: € 9,0 miljoen).
 • Organische maintenance omzet steeg met 4,4% als gevolg van de toename in licentieomzet in 2008, een prijsindexverhoging per januari 2009 en een stabiel aantal contractsvernieuwingen ondanks een stijging van het aantal faillissementen.
 • De “parenting strategie” van Exact, die focust op internationale ondernemingen, blijft de voornaamste aanjager van de licentieomzet met een toegenomen omzetbijdrage van bestaande internationale klanten.
 • Belangrijke nieuwe contracten: Bugaboo (Xiamen) Industrial Co. Ltd., GCH Retail, Sanyo HQ Device Vietnam Co. Ltd.

Longview Solutions

Met name actief in Noord-Amerika, ondervond Longview een zware invloed van de uitdagende economische condities in die regio. De traditionele CPM markt wordt geconfronteerd met een significante teruggang doordat grote multinationals de gevolgen van de economische teruggang aanpakten. Dit leidde meerdere malen tot  uitstel in verkooptrajecten met hoge waarde, wat een invloed had op licentie- en daarmee samenhangende serviceomzet. In het afgelopen jaar heeft Longview zich meer toegelegd op zijn “tax solution”, wat resulteerde in een significante toename in de vraag. De Longview tax solution wordt meestal tegen een lagere gemiddelde verkoopprijs ten opzichte van CPM verkocht en aangeboden als een tijdsgebonden licentie.


(in € duizend)
2009 Verschil 2009
constante wisselkoersen
Verschil 2008
Total omzet 16,772 (5.5%) 16,436 (7.4%) 17,751
EBITDA 2,910 (30.9%) 2,576 (38.8%) 4,210
EBITDA marge (in %) 17.3% (6.4 pts.) 15.7% (8.0 pts.) 23.7%

De corporate kosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s

Financiële en operationele hoogtepunten 2009

 • Totale omzet daalde met 5,5% tot € 16,8 miljoen (2008: € 17,8 miljoen). Totale omzet tegen constante wisselkoersen daalde met 7,4% tot € 16,4 miljoen (2008: € 17,8 miljoen), veroorzaakt door een daling in licentie- en serviceomzet.
 • Licentieomzet in de tweede helft van het jaar steeg ten opzichte van de eerste helft significant als gevolg van het afronden van meerdere grote opdrachten uit de “back log”.
 • Hoewel de kosten zeer strikt werden beheerst, daalde de EBITDA tot € 2,9 miljoen (2008: € 4,2 miljoen), wat een EBITDA-marge van 17,3% (2008: 23,7%) betekent. Dit is voornamelijk het gevolg van voortgezette investeringen in Khalix 7, de nieuwe versie van Longview Solutions CPM suite.
 • Pilotactiviteiten rondom Khalix 7 zijn in de eerste helft van het jaar succesvol afgerond en het product is in de tweede helft van het jaar succesvol gelanceerd.
 • Een aantal Longview klanten heeft hun CPM oplossing in het eerste half jaar uitgebreid, door aanvullende business processen te implementeren, zich voor te bereiden op IFRS gereedheid (Canada) en door Longview’s vooruitstrevende dashboard rapportagecapaciteiten te gebruiken.

Belangrijke nieuwe contracten: AEGON companies, GrafTech, Gaz Metro, Meridian, Pfizer, TUI Travel PLC.

Exact. And it all comes together.

Wij begonnen in 1984 ondernemers te ondersteunen met informatie technologie. Wij zijn gegroeid van een studentenbedrijf tot een wereldwijde leverancier van oplossingen en onze ondernemende wortels herinneren ons er voortdurend aan dat wij er zijn om waarde toe te voegen voor onze klanten. Met ongeveer 2.200 medewerkers in 40 landen, ondersteunen wij meer dan 100.000 lokale en internationale ondernemingen in meer dan 125 landen en bieden wij onze zakelijke software oplossingen aan in meer dan 40 talen. Wij zijn sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam en in 2009 bedroeg onze omzet € 232,5 miljoen.

Het ondersteunen van ondernemers is de kern van wat wij doen. Wij begrijpen hun manier van denken, hoe zij samenwerken binnen het bedrijfsleven en de structuur die zij nodig hebben om resultaten te bereiken. Met deze kennis bieden wij software oplossingen die iedere zakelijke activiteit ondersteunen en die real time inzicht geven in de gehele onderneming. Dit geeft onze klanten de vrijheid om met succes uitdagingen en kansen te grijpen, en daarmee waarde voor hun klanten en uiteindelijk henzelf te creëren.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

Meer informatie

Investor Relations
Jeroen Bruins Slot
Exact Holding N.V.
T: 31 (0)15 711 5075
M: 31 (0)6 2666 3660
E: ir@exact.com
W: www.exact.com

Media Relations
Leoni Janssen
Edelman
T: 31 20 3010980
M: 31 6 24 60 3632
E: leoni.janssen@edelman.com

Exact Holding N.V.
Poortweg 6
2612 PA DELFT
Zuid-Holland
Netherlands

T: 31 15 2613714
F: 31 15 2625461
W: www.exact.com

UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION UNDER IFRS

UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION UNDER IFRS

Basis of preparation and accounting policies

Basis of preparation
The consolidated balance sheet, statement of income, cash flow statement and statement of changes in equity included in this press release do not include all the information and disclosures that will be included in the 2009 IFRS annual accounts.

Accounting policies
The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those followed in the preparation of the annual financial statements for the year ended December 31, 2009. The figures in this press release are based on IFRS standards and are unaudited.

Interim Financial Information

Consolidated balance sheet (unaudited) December 31, 2009 December 31, 2008
(in thousands of €)    
ASSETS    
Non-current assets    
Intangible fixed assets 111,243 115,783
Property, plant and equipment 13,889 14,887
Deferred income tax assets 5,088 4,754
Long term receivables 2,250 0
Derivative financial instruments 0 266
Total non-current assets 132,470 135,690
     
Current assets    
Non-current assets held for sale 327 327
Inventory 314 414
Trade receivables 42,005 49,799
Otherreceivables and prepaid expenses 6,220 7,587
Short-term investments 13,628 25,834
Cash and cash equivalents 35,287 18,910
Total current assets 97,781 102,871
     
     
Total assets 230,251 238,561


Consolidated balance sheet (unaudited) December 31, 2009 December 31, 2008
(in thousands of €)    
EQUITY    
     
Share capital 488 488
Capital surplus 64,758 64,750
Cumulative translation adjustment (4,791) (4,513)
Cash flow hedge reserve (1,629) (2,036)
Retained earnings 44,295 42,789
Net income 33,622 36,446
Shareholders’ equity 136,743 137,924
Minority interest 1,819 1,459
Total equity 138,562 139,383
     
LIABILITIES    
Non-current liabilities    
Earnout provisions and related liabilities 1,185 4,907
Provision for other liabilities and charges 1,752 1,958
Long-term loans 0 635
Deferred tax liabilities 6,150 5,870
Derivative financial instruments 172 1,087
Total non-current liabilities 9,259 14,457
     
Current liabilities    
Deferred revenue 61,668 63,174
Accounts payable and other liabilities 3,823 5,328
Corporate income tax 1,338 297
Other taxes and social securities 6,313 5,940
Accrued liabilities 9,288 9,982
Total current liabilities 82,430 84,721
     
Total liabilities 91,689 99,178
     
Total equity and liabilities 230,251 238,561


Consolidated statement of income (unaudited)   
(in thousands of €) 2009 2008
     
Licenses 54,600 74,257
Maintenance 134,539 129,630
Services 43,376 57,086
Total revenue 232,516 260,973
     
Revenue-related costs 16,656 18,700
Employee benefit expenses 117,757 135,698
Other operating expenses 32,122 35,158
Marketing and sales 11,632 13,214
Total operating expenses before depreciation and amortization 178,166 202,770
     
EBITDA* 54,350 58,203
Depreciation and amortization expense 8,621 8,830
Operating income (EBIT) 45,729 49,373
     
Finance income    
Interest income and other financial income 1,348 2,905
Interest expenses and other financial expenses (1,659) (2,113)
Total finance income (311) 792
     
Income before taxes 45,417 50,165
Income tax expense (11,576) (13,340)
Net income after taxes 33,841 36,825
     
Attributable to:    
Equity holders of Exact 33,622 36,446
Minority interest 219 379

* EBITDA = Earnings before interest, tax, amortization and depreciation   
  2009 2008
Average number of shares outstanding (in thousands) 22,816 23,618
Average number of shares outstanding diluted (in thousands) 22,816 23,618
Earnings per share (in €) 1.47 1.54
Diluted earnings per share (in €) 1.47 1.54


Consolidated Cash FlowStatement (unaudited)  
  2009 2008
(in thousands of €)    
Net income 33,841 36,825
Amortization of intangibles and depreciation of property, plant and equipment 8,621 8,830
Other non-cash items 151 466
Increase/decrease in non current liabilities, excluding earnouts 55 (344)
Increase/decrease in deferred income tax assets (420) 1,690
Increase/decrease in deferred revenue (1,268) 3,616
Increase/decrease in current assets and current liabilities, (excluding income tax) 7,741 (1,347)
Increase/decrease in income taxes payable 1,030 (2,609)
Cash flow provided by operations 49,751 47,127
     
Cash flow used in investing activities    
Acquisition of group companies, net of cash acquired (2,121) (863)
Proceeds from disinvestments in group companies 3,925 86
Capital expenditures on intangible assets (4,258) (2,785)
Capital expenditures on property, plant and equipment (4,418) (2,868)
Proceeds from disposal of property, plant and equipment 256 605
Earnout payments (4,249) (3,569)
Cash flow used in investing activities (10,865) (9,394)
     
Cash flow used in financing activities    
Dividend paid (34,906) (36,529)
Repurchase of shares 0 (25,052)
Repayment long-term loans (35) (744)
Cash flow used in financing activities (34,941) (62,325)
     
Net increase / (decrease) in cash, cash equivalents 3,945 (24,592)
Opening balance cash and cash equivalents 44,744 69,031
Exchange rate differences 226 305
Closing balance cash and cash equivalents 48,915 44,744

Cash and cash equivalents include the following for the purpose of the cash flow statement:

  December 31,2009 December 31,2008
Cash and cash equivalents 35,287 18,910
Short-term investments 13,628 25,834
  48,915 44,744

Consolidated statement of changes in equity (unaudited)

(in thousands of €) Share capital Capital surplus Cash flow hedge reserve Cumulative translation adjustment Retained earnings Share-holders equity Minority interest Total equity
                 
Balances as at January 1, 2008 488 64,750 (2,036) (4,513) 79,235 137,924 1,459 139,383
Settlement of earnout   (48)       (48)   (48)
Cash flow hedges     407     407   407
Currency translation adjustment       (278)   (278)   (278)
Total income and expense for the period recognized directly in equity 0 (48) 407 (278) 0 81 0 81
Net income         33,622 33,622 219 33,841
Total income and expense for the period 0 (48) 407 (278) 33,622 33,703 219 33,922
Dividend related to 2008         (19,847) (19,847)   (19,847)
Interim dividend 2009         (15,059) (15,059)   (15,059)
Movement minority interest related to acquisitions           0 141 141
Long-term incentive plan   56     (34) 22   22
Balances as at December 31, 2008 488 64,758 (1,629) (4,791) 77,917 136,743 1,819 138,562

Currency table (key exchange rates)

  Average 2009 Average 2008
EUR / USD 1.39 1.47
EUR / GBP 0.89 0.79
EUR / MYR 4.92 4.90
EUR / PLN 4.35 3.53
NL Select your country