Nieuws

Exact rapporteert resultaten over 2012:

 

Klaar voor de toekomst na afronden organisatorische koerswijziging

Delft, 20 februari 2013

 

Belangrijke financiële hoogtepunten

 

  • Stijging in totaal gerapporteerde omzet van 0,7% tot € 217,1 miljoen van € 215,6 miljoen; operationele omzet daalde met 2,1%;
  • Cloud Solutions versnelt verder met 47,2% omzetstijging gedreven door de succesvolle introducties van de verticale proposities voor Productie, Handel en Uren & Facturen;
  • Gerapporteerde EBITDA daalde met € 8,1 miljoen; EBITDA werd negatief beïnvloed door een totaal van eenmalige kosten van € 8,6 miljoen (waarvan € 7,0 miljoen voor de herstructurering) voor het volledige jaar 2012; de cijfers voor 2011 bevatten een kostenpost van € 3,1 miljoen. EBITDA-marge op operationele basis aangepast voor eenmalige kosten was 23,4% (FY 2011: 24,4%);
  • De herstructurering levert naar verwachting € 8,0 miljoen aan jaarlijkse besparingen op; deze worden geherinvesteerd in R&D om versnelde groei te ondersteunen. De nettowinst bevat eenmalige belastingposten van € 2,8 miljoen, bestaande uit kosten voortkomend uit een nieuwe analyse van de latente belastingpositie in relatie tot de innovatiebox, voorzieningen voor onzekere belastingposities in diverse jurisdicties en belastingeffecten op de eenmalige kosten;
  • De winst per aandeel (WPA) kwam uit op € 0,82 (FY2011: € 0,65), een stijging van 25,9% ten opzichte van vorig jaar. Exact stelt een totaaldividend voor van € 1,00. Een interim-dividend van € 0,44 werd uitgekeerd in augustus 2012.

 

 

Andere hoogtepunten

 

  • Nieuwe Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen aangesteld om Exact te leiden in zijn volgende fase van ontwikkeling; aanstellingen van Managing Director Cloud Solutions, Hartmut Wagner, en Managing Director Business Solutions, Marinus ter Laak die worden voorgedragen ter benoeming als lid van de Raad van Bestuur tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 mei 2013;
  • Organisatorische wijziging afgerond, nieuwe business unit-structuur staat en is volledig operationeel;
  • Toegenomen investeringen in R&D gaan leiden tot innovatie-boost en een aansprekende nieuwe product roadmap voor alle drie de business units;
  • Meer dan 3.500 klanten en prospects, accountants en partners waren aanwezig op Exact Live in Ahoy en onderstreepten onze toewijding aan verhoogde klantfocus en customer intimacy;
  • Niet-kernactiviteit Orisoft werd gedesinvesteerd op 9 oktober 2012 voor € 1,2 miljoen via een management buy-out.
Operationale verandering houdt rekening met de impact van wisselkoersen door de resultaten van het voorgaande jaar te vertalen naar de huidige wisselkoersen.

 

 

Erik van der Meijden, CEO Exact Holding: “Afgelopen jaar is een jaar van versnelde verandering geweest voor Exact. In juli hebben we onze nieuwe strategie aangekondigd: ‘Groei door focus, innovatie en eenvoud’. Dit was het startpunt voor een grote verandering, niet alleen in de manier waarop we zaken doen, maar ook organisatorisch. We hebben de herstructurering als onderdeel van de nieuwe organisatorische opzet voltooid en we zijn ervan overtuigd dat we met de nieuwe business unit-structuur in een sterke positie staan om het potentieel in onze markten te benutten.

We opereren in moeilijk blijvende marktomstandigheden. We hebben klanten in alle markten investeringsbeslissingen zien uitstellen, wat tot druk heeft geleid op onze omzet. We hebben eenmalige kosten moeten nemen, gedeeltelijk gerelateerd aan de herstructurering. Dit heeft geleid tot een daling van ons resultaat in vergelijking met vorig jaar. Tegelijkertijd zagen we aanhoudend sterke groei voor Exact Online, wat de snelle adoptie van cloudoplossingen onderstreept.

We hebben onze kostenstructuur aangepast, wat zal leiden tot significante besparingen die worden geherinvesteerd in onze toekomstige groei, zodat we de komende jaren voordeel hebben van deze transformatie.

Voor onze on-premises oplossingen gaan we focussen op nieuwe, grotere klanten en we versterken ons verkoopkanaal in de grootste Europese landen. Voor bestaande klanten focussen we op het verlagen van het verloop door middel van customer intimacy-programma’s.

We staan op het punt om onze cloudgebaseerde oplossingen internationaal uit te rollen, en we hebben een ambitieuze en sterke nieuwe product roadmap voor de komende jaren. Onze nieuwe structuur helpt ons om de veranderende dynamiek in de softwarewereld ten volle te benutten.”

 

Strategie

De softwaremarkt verandert snel. De adoptie van cloud-gebaseerde oplossingen groeit hard. Internet, social media en smartphones zijn niet meer weg te denken en zakelijke gebruikers zijn gewend geraakt aan software met een mate van gebruiksvriendelijkheid die voorheen alleen op de consumentenmarkt beschikbaar was.

Exact’s nieuwe organisatiestructuur stelt het bedrijf in staat om snel en efficiënt te reageren op deze veranderingen. We kunnen innovatiever en flexibeler zijn met  onze bestaande on-premises business als sterke basis. De organisatie is ingericht rond drie business units: Business Solutions, Cloud Solutions en Specialized Solutions. Vanaf 2013 rapporteren we de resultaten in lijn met deze nieuwe structuur.

De nieuwe strategie en organisatiestructuur vragen om andere kennis en vaardigheden. Als gevolg daarvan is 150 FTE weggesneden uit het werknemersbestand van Exact. De jaarlijkse besparingen van € 8,0 miljoen worden geherinvesteerd in het bedrijf wat leidt tot een stijging van R&D-uitgaven tot 14% in 2013 en 15% in opvolgende jaren. Hiermee wordt een hoger innovatieniveau gefaciliteerd wat belangrijk is voor het behouden en uitbreiden van ons marktleiderschap. Om deze doelstelling te ondersteunen, worden dit jaar naar verwachting 140 professionals aangenomen, passend bij het nieuwe profiel van onze business.

De nieuwe strategie heeft ook gezorgd voor veranderingen in de Raad van Bestuur. In december 2012 is Marinus ter Laak bij Exact aangesteld als Managing Director Business Solutions. Hartmut Wagner, de nieuwe Managing Director Cloud Solutions, is aangesteld in januari 2013. Zij worden voorgedragen ter benoeming als lid van de Raad van Bestuur tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 mei 2013. Samen met CEO, Erik van der Meijden en CFO, Onno Krap vormen zij dan de nieuwe Raad van Bestuur.

Kansen zijn er voldoende in de markten waarin we opereren. Onze brede portfolio biedt een geweldig potentieel voor cross-selling waardoor we meer business kunnen halen uit onze klantenbase. De meeste van onze producten sluiten perfect aan bij de behoeften van grotere organisaties, waardoor we toegang hebben tot hogere marktsegmenten. Daarnaast zien we internationale mogelijkheden, met name met de snelle adoptie van cloud-gebaseerde oplossingen.

 

Operationele review per business unit

Cloud Solutions

Cloud Solutions groeide met 47,2% tot € 14,2 miljoen in 2012, wat onze duidelijke positie als Benelux-marktleider in cloud-gebaseerde oplossingen voor het mkb benadrukt. Groei in maandelijks terugkerende omzet (MRR) kwam uit op 43,5% en op 31 december 2012 kwam de maandelijks terugkerende omzet uit op € 16,7 miljoen per jaar (31 december 2011: € 11.6 miljoen). Exact Online-oplossingen adresseren de specifieke uitdagingen binnen sectoren als productie, zakelijke dienstverlening, groothandel en distributie, en accountancy. Klanten hebben toegang tot de dienst en hun data vanaf iedere locatie wereldwijd. De additionele functionaliteit is altijd direct beschikbaar voor alle klanten en het prijsmodel is gebaseerd op maandelijkse abonnementen. Dit biedt klanten maximale flexibiliteit tegen minimale financiële risico’s. Exact ziet informatiebeveiliging als een essentieel onderdeel van zijn aanbod. Externe specialisten monitoren voortdurend onze infrastructuur om maximale informatiebeveiliging zeker te stellen. We bepalen ‘best in industry’-standaarden met onze Exact Online-oplossingen, wat wordt onderschreven door de positieve feedback van klanten die we in 2012 ontvingen voor ons product en de support die we onze klanten bieden.

De cloudmarkt groeit op wereldwijde schaal en ondanks dat ‘cloud readiness’ verschilt per land bestaat er een onderliggende groeitrend in de adoptie en het gebruik van cloudoplossingen. Exact bevindt zich in een uitstekende positie om leider te worden in die markten door oplossingen van hoge kwaliteit te bieden die efficiency verhogen en meerwaarde opleveren voor accountants en mkb-klanten. Er is genoeg ruimte voor verdere marktpenetratie binnen het segment voor kleine bedrijven (tot 20 medewerkers). We versterken onze relatie met accountants als kanaal voor dit segment.

De markt voor bedrijfssoftware voor kleine bedrijven zal geleidelijk bewegen van on-premises- naar cloudoplossingen. Daarnaast zijn de producten en diensten die we bieden met Exact Online steeds beter geschikt voor grotere bedrijven. Door functionaliteit toe te voegen die nodig is bij grotere bedrijven met complexere processen kunnen we ook bedrijven met 100 medewerkers bedienen. Om de groei verder te versnellen rollen we Exact Online uit in controlled release in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten in het tweede kwartaal van 2013 en in Duitsland in het vierde kwartaal van 2013. We introduceren de controlled release in Frankrijk in 2014.

 

Business Solutions

De omzet voor Business Solutions voor het volledige jaar 2012 daalde met 6,8% tot € 120,3 miljoen. Marktomstandigheden bleven lastig, te veel klanten gingen verloren en onze focus op de markt werd beïnvloed door de gevolgen van de reorganisatie. Toch merken we de eerste positieve resultaten van onze nieuwe strategie.

De markt zoekt naar meer flexibiliteit in de vorm van prijs- en leveringsmodellen. We zien ook een stijgende vraag naar sectorspecifieke oplossingen geïntegreerd met krachtige back- en frontoffice functionaliteit.

In 2012 hebben we een aantal nieuwe proposities succesvol geïntroduceerd en onze bestaande proposities uitgebreid met nieuwe functionaliteit. Met de R&D-investeringen in Exact Business Solutions wordt gefocust op een aantal thema’s: user experience, mobility, connectivity en toegevoegde waarde voor specifieke marktsegmenten. Onze development roadmap is sterk marktgedreven, waardoor klanten grote inbreng hebben in de functionaliteit die wordt ontwikkeld.

De business unit richt zich in zijn ontwikkeling op twee richtingen: het versterken van de positie binnen het huidige klantenbestand en het benutten van de leiderschapspositie voor meer tractie bij grotere bedrijven aan de bovenkant van het mkb-segment. De herintroductie van Exact Financials en de breedte van Exact Synergy met zijn mogelijkheden voor bedrijfsbrede integratie stellen ons in staat om in de markt naar boven te bewegen.

 

Specialized Solutions

De business unit Specialized Solutions wordt gevormd door Exact Macola, Exact MAX en Exact JobBOSS (onze productiesoftwarebedrijven in de VS), LongView (corporate performance management en tax) en Exact Lohn (payroll services in Duitsland).

Omzet voor deze business unit is gestegen met 7,4% tot € 82,6 miljoen voor het volledige jaar 2012 (operationele basis: 0,5%).

Onze positie in de markt voor productiesoftware-oplossingen in de VS is erg sterk. Exact JobBOSS heeft een indrukwekkende groei laten zien in 2012, maar Exact Macola en Exact MAX bleven achter, vooral vanwege de herindeling van de organisatie in de VS. Het sluiten van het regionale hoofdkantoor in Boston was hier onderdeel van.

Ons klantenbestand met productiebedrijven in de VS biedt mogelijkheden en tractie voor de introductie van Exact Online Productie in de VS in 2013.

Onze payroll software business in Duitsland, Exact Lohn, presteert goed en laat voortdurende groei zien terwijl het de vruchten begint te plukken van de groeiende markt voor payroll outsourcing in Duitsland.

In navolging op significante investeringen in Longview de afgelopen jaren, zien we tractie met onze nieuwe tax-oplossing en onze corporate performance management (CPM)-oplossingen. De groei bereikte in 2012 nog niet de niveaus waar we op rekenden, maar we zien wel verbeteringen, vooral bij onze tax-oplossing.

Zoals eerder aangekondigd, hebben we Orisoft gedesinvesteerd als niet-kernactiviteit net na het sluiten van het derde kwartaal.

 

Outlook

In juli 2012 heeft Exact zijn ambitie uitgesproken om op termijn de omzetgroei terug te brengen naar een niveau van 4-7% per jaar. We hebben investeringen in R&D en de commerciële route naar de markt ('route to market') geïdentificeerd om de omzetgroei naar het voorziene niveau te brengen. We verwachten dat Exact Online gedurende de komende jaren groeit met 30% tot 50% per jaar met een toenemende klantenbase. Voor Business Solutions en Specialized Solutions richten we ons op een lage eencijferige groei in meer volwassen markten.

We verwachten een blijvende jaarlijkse besparing uit de reorganisatie van € 8,0 miljoen, die we herinvesteren in onze toekomstige groei. We hebben de reorganisatie afgerond en zijn goed gepositioneerd om onze omzet op termijn te verhogen. De groei van Cloud Solutions vraagt om investeringen die over een langere termijn worden terugverdiend vanwege het abonnementsmodel. Ondanks de 30% tot 50% groeiverwachting voor Cloud Solutions zorgt de relatief smalle klantenbase ten opzichte van de algehele klantenbase ervoor dat de impact beperkt blijft op de algehele groei voor de komende jaren.

Voor Business Solutions houden we het klantenverloop nauwgezet in de gaten. Het terugbrengen van verloop is een belangrijk proces waarin we goede stappen zetten. De resultaten hiervan worden zichtbaar over een langere periode.

We verwachten dat het economisch klimaat uitdagend blijft waardoor onze groei in 2013 onder druk staat. We verwachten een EBITDA te behalen op een niveau tussen  € 47 en € 52 miljoen.

 

De voorgaande Nederlandse tekst is een vertaling uit de Engelstalige versie van het persbericht over de jaarcijfers 2012 van Exact. In geval van tegenstrijdigheid is het Engelstalige persbericht leidend, deze versie is gepubliceerd op Exact.com. De financial review en per regio gesegmenteerde informatie die hierna volgen zijn niet vertaald, maar in het Engels overgenomen.

 

 

Financial review

On July 25, 2012, Exact presented the new strategy: “Growth through focus, innovation and simplicity”. To execute our new strategy, we have realigned the organization, turning it around from a geographical organization with a matrix structure into an organization with end-to-end business units. We achieved this by merging the on-premises and hosted part of the Benelux region with the International region and by making Exact Online a separate business unit. The business units Cloud Solutions and Business Solutions have been fully operational since the end of the third quarter.

 

Realignment of the organization

We carried out a restructuring program in 2012. The restructuring expenses amounted to € 7.0 million and are mainly attributable to severance payments (€ 5.5 million), consultancy charges (€ 1.1 million) and leasehold expenses (€ 0.4 million). Following the restructuring, we are now fully aligned with the markets in which we operate, which allow us to target our (potential) customers more effectively and to further increase customer intimacy. The restructuring affected a significant part of the organization and led to a reduction of 150 FTEs. As part of the organizational restructuring, we also closed the regional head office of the former Americas business unit in Boston. Exact Macola, Exact MAX and Exact JobBOSS now report directly to the Board of Managing Directors.

The savings achieved with this operation will enable us to make investments in knowledge and skills in the parts of the organization that will generate further growth. A significant part of the investments will be in Cloud Solutions, but we will also make significant selective investments in other parts of the business. We estimate that the restructuring program will lead to total annualized cost savings of € 8.0 million, mainly in the area of salary expenses, rent and other operating expenses.

 

Divestment Orisoft

In the context of the overall restructuring exercise, we also concluded that Orisoft, one of the companies in the former Specialty Brands business unit, did not fit the strategy of Exact going forward. The company was divested on October 9, 2012, for an amount of € 1.2 million. Prior to the divestment, we recognized a € 2.2 million impairment charge on the assets of Orisoft to the expected sales price, of which € 0.2 million was recognized in operating expenses. In the divestment, the currency translation reserve was reclassified to the profit and loss, which had a positive impact of € 0.7 million.

 

Revenue

Total revenue on a reported basis increased by 0.7% to € 217.1 million (FY 2011:          € 215.6 million). Currency effects had a positive impact of 2.8%, mainly due to a stronger US Dollar. Revenue on an operational basis was 2.1% lower than in 2011. The decline in operational revenue is mainly due to lower license revenue and the effect of the realignment of the internal organization that primarily affected our International region. Exact Online realized sharp growth of 47.2% compared to the previous year. Recurring revenue on an operational basis increased by 2.7% to € 144.5 million in 2012, accounting for 66.5% of total revenue (FY 2011: 63.4%). The increase in recurring revenue was primarily driven by the growth of Exact online. The recurring outsourced payroll services (BPO) at Exact Lohn also contributed to the increase of recurring revenues.

Online revenue on a reported basis increased by 47.2% to € 14.2 million from € 9.7 million (operational basis: 47.2%). The increase was solely driven by the sharp growth booked by Exact Online. Cloud Solutions continues to gain traction in the ERP software market, specifically in the SMB market, where Exact traditionally has a strong position. The Annualized Monthly Recurring Revenue of Exact Online as at December 31, 2012, amounted to € 16.7 million (December 31, 2011: € 11.6 million).

License revenue on a reported basis fell by 13.3% to € 37.0 million from € 42.7 million (operational basis -/- 16.3%). This drop was predominantly due to our International and Benelux region, as well as Longview. Markets are slow in the current economic climate and Exact is faced with a cautious investment climate for ERP software. Our International region was also impacted by the restructuring programs that were executed in 2011 and 2012. Exact JobBOSS and Exact Lohn showed license revenue growth for the full year 2012.

Maintenance revenue (excluding Exact Online) on a reported basis rose by 1.5% to     € 128.7 million from € 126.8 million (operational basis -/- 0.8%). The decline on an operational basis was largely the result of a reduction in the maintenance base in the Benelux region, as well as for Exact Macola. At the same time, maintenance revenue for Longview, Exact JobBOSS, and Exact MAX showed healthy growth, due to low attrition rates and an expanding customer base.

Service revenue on a reported basis increased by 2.0% to € 37.2 million from € 36.4 million (operational basis: -/- 2.4%). The decline on an operational basis was driven by the Benelux (-/- 11.6%) and the International region (-/- 24.3%), as a result of less license deals materializing and the restructuring operations carried out in 2011 and 2012. Exact Lohn and Longview showed strong operational service revenue growth of 34.2% and 21.2% respectively, primarily driven by increased business momentum as a result of growth in BPO activities and the launch of the new tax data product proposition.

 

Summary of one-time charges

Exact’s 2012 results were impacted by one-time charges that had a negative impact of    € 14.1 million on net income (FY 2011: € 20.7 million). We are showing these one-time charges to provide additional insight into the quality of our earnings.

EBITDA and EBIT

Operating expenses (excluding depreciation and amortization) on a reported basis increased by 5.8% to € 175.0 million, from € 165.4 million (operational basis: 2.4%). Operating expenses on an operational basis included one-time charges of    € 8.6 million (€ 7.0 million restructuring expenses and € 1.6 million other charges), compared with € 3.1 million one-time charges in 2011. We successfully completed the restructuring carried out to realign the organization to end-to-end business units in the fourth quarter of 2012. We have already started to see the effects of the restructuring in operating expenses on an operational basis, as these fell by 2.0% in the second half of 2012 compared to the same period in the previous year.

EBITDA on a reported basis fell by 16.2% to € 42.1 million, from € 50.2 million (operational basis: -/- 17.2%), primarily due to the € 8.6 million one-time charges in 2012, compared € 3.1 million in 2011, plus a drop of € 4.7 million in revenue on an operational basis.

Research and development expenses on an operational basis (included in operating expenses) increased by 6.1% to € 26.4 million from € 24.9 million, which represents 12.2% of revenue. The increase was primarily driven by R&D expenses for the development of Exact Online, which were € 2.9 million higher at € 6.9 million.

Depreciation and amortization dropped by 56.3% to € 11.6 million, from € 26.4 million (Operational basis: -/- 56.5%), mainly due to a 2011 one-time charge of € 18.5 million (Longview impairment charge of € 18.4 million), compared with a 2012 one-time charge of € 2.0 million (impairment on disposal of Orisoft).

Reported EBIT increased by 28.3% from € 23.8 million to € 30.6 million. The increase was driven by the € 18.4 million Longview impairment charge in 2011, which was partly offset by a total of € 11.3 million one-time charges recognized in 2012.

 

Finance expenses and tax

Total finance expenses amounted to € 0.8 million (FY 2011: € 0.7 million). Finance expenses included several offsetting one-time charges: a negative impact from a € 1.6 million cash flow hedge that was reclassified to the profit and loss, partly offset by positive currency effects on the divestment of Orisoft for € 0.7 million and the liquidation of certain foreign operations.

The average tax rate increased to 37.3% in 2012, from 35.7% in 2011. In 2012, our tax rate was impacted negatively by several one-time charges mainly due to a reassessment of our deferred tax position in relation to innovation tax facilities, taxation effects from the IP transfer of the Longview software from the Netherlands to Canada, the impairment of Orisoft (not deductible for tax purposes) and provisions for uncertain tax positions in various jurisdictions.

 

Cash flow

The net cash position increased to € 58.2 million as at December 31, 2012 (December 31, 2012: € 53.8 million).

The increase in the cash balance was driven by a positive profit before tax of € 29.8 million and a continued focus on credit collection leading to a € 3.0 million reduction in accounts receivable. Exact made total dividend payments (interim 2012 and final 2011) in the amount of € 29.9 million.

The average days sales outstanding fell to 44.3 days (FY 2011: 45.6 days) and reflect a continued focus on credit collection.

 

Net income, EPS and dividend

Net income attributable to shareholders amounted to € 18.7 million (FY 2011: € 14.8 million). Earnings per share (EPS) consequently amounted to € 0.82 (FY 2011: € 0.65).

In light of Exacts dividend policy but also taken into consideration the strong cash position, the Board of managing Directors intends to propose at the General Meeting of Shareholders on May 22, 2013, a final dividend of € 0.56 per share. Combined with the interim dividend of € 0.44 distributed in August 2012, this brings the annual dividend per share to € 1.00.

The dividend will be payable to holders of ordinary shares at close of business on May 29, 2013. The shares will go ex-dividend on May 24, 2013.

Exact intends to issue dividends at 100% of net income unless the year-end cash position drops below € 40.0 million or in case of significant acquisitions. We foresee significant investments in the coming years in line with our growth ambitions and we will refrain from compensating for non-cash items going forward.

 

APPENDICES:

 

Segmental information

During 2012 the organization was transformed from a geographical organization with a matrix structure into an organization with end-to-end business units. The new business unit structure is operational since the 3rd quarter, but reporting to the Board of Managing Directors in 2012 was still based on the geographical organization and matrix structure. It is our view that for 2012 the operating segments still comprise the International and the Benelux region. As of January 1, 2013, Exact will present its segment reporting in line with the new Business Unit structure containing Cloud and Business Solutions, instead of International and Benelux.

In 2012, the reporting structure for Specialty Brands has been split into Longview, Exact Lohn and Orisoft. Exact Lohn and Orisoft have been grouped into one reportable segment called ‘Other’.

The sum of the EBITDA’s disclosed below does not reconcile to the consolidated EBITDA as an amount of -/- € 11.6 million (2011: -/- € 8.1 million) relates to Corporate activities.

 

Benelux

Total revenue on a reported basis increased by 0.7% to € 97.7 million in 2012, from      € 97.0 million in 2011 (operational basis: 0.7%). The growth in revenue was driven by Exact Online, with the number of commercial administrations increasing to 97,392 and the annualized MRR as at December 31, 2012, amounting to € 16.7 million (December 31, 2011: € 11.6 million). Exact Online revenue for the year 2012 grew by 47.2% to € 14.2 million, mainly driven by the successful market introduction of Exact Online Wholesale & Distribution and Exact Online Time & Billing. These products were introduced in 2011, positioning Exact as a leader in cloud solutions for the SMB market. Exact Online Manufacturing and CRM capabilities for Exact Online were launched in the last quarter of 2012, making Exact Online a unique all-in-one cloud solution for the SMB market.

Reported license revenue declined by 7.1% to € 13.9 million (FY 2011: € 15.0 million), mainly due to softness in the direct channel. Reported maintenance revenue (excluding Exact Online) on an operational basis decreased by 3.0%, primarily as a result of attrition not being offset by enough new license deals. Reported service revenue on an operational basis was 11.6% down, mainly due to the drop in license deals generated by Exact’s direct sales force.

Operating expenses on a reported basis increased by 1.3% to € 58.1 million, from € 57.3 million. This increase was mainly due to expenses incurred for the customer event Exact Live’12. EBITDA fell by 0.1% to € 39.6 million (FY 2011: € 39.7 million).

 

International

Total reported revenue fell by 11.8% to € 36.8 million in 2012, from € 41.7 million in 2011 (operational basis: -/- 13.6%). The decline in operational revenue was mainly due to the effect of the realignment of the internal organization. The restructuring program was completed in the third quarter and the new end-to-end business unit structure will facilitate the return to sustainable growth.

Reported license revenue declined by 32.5% to € 7.1 million, from € 10.6 million (operational basis: -/- 34.0%). Reported maintenance revenue increased by 1.4% to € 23.4 million (operational basis: -/- 0.5%). Reported service revenue dropped by 22.7% to € 6.2 million (operational basis: -/- 24.3%).

Reported operating expenses were down 13.5% at € 34.9 million, compared with € 40.3 million in 2011 (operational basis: -/- 15.3%), primarily as a result of the full-year saving effect of the restructuring programs carried out. EBITDA increased by 35.4% to € 1.9 million (FY 2011: € 1.4 million).

 

Americas

Reported revenue for the America’s increased by 5.5% to € 48.4 million, from € 45.8 million (operational basis: -/- 2.3%). The operational drop was driven by a decline of 8.3% at Exact Macola, which was partly offset by a 10.2% increase in revenue from Exact JobBOSS.

License revenue on a reported basis was 2.6% lower at € 10.4 million, compared  with    € 10.7 million (operational basis: -/- 9.9%). There was weakness in the license revenue of Exact Macola in 2012, which was partly offset by license revenue growth at Exact JobBOSS. The maintenance revenue on a reported basis increased by 9.5% to € 27.3 million from € 24.9 million (operational basis: 1.3%). This increase was the result of a modest price hike in some product ranges as of January 1, 2012, as well as ongoing stable attrition rates. Service revenue on a reported basis was up 4.4% at € 10.7 million, from € 10.2 million (operational basis: -/- 3.3%). The decrease on an operational basis was mainly due to less license deals from Exact Macola.

Reported operating expenses increased by 8.5% to € 36.2 million, from € 33.4 million (operational basis: 0.3%). Reported EBITDA fell by 2.3% to € 12.1 million. (operational basis: 9.3%). The decline in operational revenue was driven by the decline in license revenue.

 

Longview

Total reported revenue increased by 15.1% to € 21.3 million, from € 18.5 million (operational basis: 6.5%). The increase in total operational revenue was driven by increased services revenue ( 21.2%) and increased maintenance revenue ( 11.2%).

Reported license revenue growth declined by 17.5% (operational: -/- 23.6%), as the challenging market circumstances led to the postponement of investments by (potential) customers. Reported maintenance revenue increased by 19.9% to € 7.5 million (operational basis: 11.2%), driven by stable, low attrition rates. Service revenue increased by 31.4 % to € 9.9 million (operational basis: 21.2%).

Reported operating expenses, excluding depreciation and amortization, increased by 44.3% to € 23.1 million, from € 16.0 million (operational basis: 34.2%). The increase is primarily driven by increased personnel and outwork expenses and has various reasons. Current year includes expenses related to the new tax proposition after the go-live early in 2012. These costs cannot be capitalized as they are considered to be maintenance. Furthermore, the year under review included restructuring expenses to streamline the organization, increased consulting costs for services work and finally included investments to gain a footprint in Europe.

Reported EBITDA fell by € 4.3 million to a loss of € 1.7 million (operational basis: -/- 162.9%). The drop in EBITDA on an operational basis was driven by the higher operating expenses.

 

Other (Exact Lohn and Orisoft)

Total reported revenue for the Other segment increased by 3.1% on a reported basis to   € 12.9 million, from € 12.5 million (operational basis: 2.0%).

Exact Lohn showed 8.4% revenue growth in 2012. The revenue growth resulted from increased marketing, as well as from the next generation Lohn XL proposition that was launched in the second quarter of 2012. The initiatives aimed at hosted solutions and BPO (outsourced payroll services) are gaining traction and we expect them to grow further in the near future. Orisoft was divested on October 9, 2012, for an amount of      € 1.2 million in a management buy-out. Prior to the divestment, the assets of Orisoft were impaired by € 2.2 million to the expected sales price.

Reported operating expenses increased by 9.0% to € 11.1 million, from € 10.1 million (operational basis: 7.4%). Operating expenses on an operational basis increased on account of additional investments in Exact Lohn. Reported EBITDA fell 21.9% to € 1.9 million (operational basis:-/- 21.6%), due to the decline in revenue.

 

 

------------------------

 

Exact. And it all comes together.

 

Exact is a leading global supplier of business software. Since we began in 1984, our focus has shifted from supporting financial processes to providing a complete ERP offering for small and medium-sized businesses. Innovative solutions such as Exact Globe, Exact Synergy and Exact Online support over 100,000 customers – local and international companies – in the daily management of their business.

Exact develops industry-specific on-premise and cloud solutions for manufacturing, wholesale and distribution, professional services, small business, and accountancy. Exact is headquartered in Delft, the Netherlands, and has been listed on the NYSE Euronext Amsterdam since June 1999. The company booked revenues of € 217.1 million in 2012.

For further information about Exact, visit www.exact.com.

 

Voor meer informatie

Media Relations
Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema 
T: 31 (0)15 711 5462 or 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

Investor Relations
Exact Holding N.V.
Onno Krap
T: 31 (0)15 711 5190
E: ir@exact.com

Citigate First Financial
Claire Verhagen
T: 31 (0) 20 575 4010 or 31(0)6 5051 6325
E: Claire.Verhagen@citigateff.nl

Exact Holding N.V.
P.O. Box 5066
2600 GB Delft
The Netherlands

Tel: 31 (0)15 711 5000
Fax: 31 (0)15711 5010

www.exact.com

 

 

 

NL Select your country