Nieuws

Exact rapporteert omzetgroei van 7,3% over H1 2008

Delft, 24 Juli 2008 - EBItdA steeg naar € 26.9 miljoen, wat een EBItdA-marge van 20.7% betekent

Exact Holding N.V. (Exact) maakt resultaten bekend voor H1 2008.

 • Totale omzet steeg met 7,3% tot € 130,1 miljoen (H1 2007: € 121,3 miljoen), ondanks een negatief wisselkoerseffect van € 5,5 miljoen. Bij constante wisselkoersen steeg de totale omzet met 11,8%.
 • Totale organische1) omzet groeide met 3% tot € 125,1 miljoen (H1 2007: € 121,3 miljoen).
 • EBItdA steeg naar € 26,9 miljoen (H1 2007: € 26,6 miljoen), wat een EBItdA-marge betekent van 20,7% (H1 2007: 21,9%). Bij constante wisselkoersen, exclusief Longview en exclusief een eenmalige last van € 0,6 miljoen2), steeg de EBItdA-marge naar 22,0% (H1 2007: 21,9%).
 • EBIT bedroeg € 22,4 miljoen (H1 2007: € 23,1 miljoen), wat een EBIT-marge betekent van 17,2% (H1 2007: 19,1%). Bij constante wisselkoersen, exclusief Longview en een eenmalige last2), bedroeg de EBIT-marge 19,2%.
 • Het netto-resultaat daalde met 7,9% naar € 17,1 miljoen (H1 2007: € 18,5 miljoen).
 • De winst per aandeel bedroeg € 0,69 (H1 2007: € 0,76), wat een daling van 9,2% betekent.
 • Een interim dividend van € 0,69 per aandeel, wat overeenkomt met 100% van het netto-resultaat, zal op 27 augustus 2008 worden uitbetaald.

Strategische en operationele hoogtepunten

 • Organische1) licentieomzetsteeg met 5,5% voornamelijk gedreven door een verdere penetratie van Exact Synergy in het bestaande klantenbestand en een verdere succesvolle uitvoering van Exacts “parenting-strategie”, gericht op internationale bedrijven.
 • Groei van omzet die gerelateerd is aan Exact Synergy was wederom twee-cijferig met 13%, over alle ten doel gestelde marktsegmenten.
 • Verdere organisatorische hergroepering binnen de Americas regio resulteerde in een stijging van de Americas EBItdA naar 23,1%.
 • Longview Solutions (Can), een vooraanstaande producent van CPM software, overgenomen in november 2007, is volgens plan geïntegreerd en liet een aanzienlijke verbeterding zien van de order intake, die gedeeltelijk in h2 2008 zal worden toegerekend.
 • Het totaal aantal Exact Online abonnees in Nederland steeg met 30% naar meer dan 6.000 en meer dan 1.250 boekhoudkantoren gebruiken Exact Online en bevelen het aan hun klanten aan.
 • Belangrijke contracten: Cordaid, Ortec, Imperial Tabacco Group, HD Supply, Consafe Logistics, Healthcity

Vooruitzichten

 • Als gevolg van het aanhoudende onzekere economische klimaat, stelt Exact de vooruitzichten voor de organische omzet groei van 7-9% bij naar 5-7%, maar handhaaft de EBItdA-marge van 24% voor de resultaten over het gehele jaar 2008. Dit is exclusief acquisities en exclusief het effect van wisselkoersen en onder voorbehoud van geen belangrijke wijzigingen van het economisch klimaat.
 • De Managing Board van Exact op korte termijn een inkoopprogramma voor maximaal 5% van haar eigen aandelen starten.

Kerncijfers

(in € duizend) H1 2008 H1 2007 Verschil
Licentieomzet 37.387 34.650 7,9%
Maintenance omzet 64.204 62.469 2,8%
Serviceomzet 28.543 24.187 18,0%
Totale omzet 130.134 121.306 7,3%
EBItdA 26.933 26.556 1,4%
EBItdA marge (in %) 20,7 21,9 -1,2 pnt
EBIT 22.363 23.131 -3,3%
EBIT marge (in %) 17,2 19,1 -1,9 pnt
Netto resultaat na belastingen 17.054 18.525 -7,9%
Netto winstmarge  (in %) 13,0 15,3 -2,3 pnt
Verwaterd WPA * (in €) 0,69 0,76 -9,2%
Verwaterde cashflow per aandeel* (in €) 1,00 1,28 -21,9%


*Op basis van een gemiddeld verwaterd aantal uitstaande aandelen (2008: 24,03 miljoen; 2007: 24,03 miljoen)

1) Organische omzetgroei is gedefinieerd als omzetontwikkeling bij constante wisselkoersen exclusief overnames
2) De kosten gerelateerd aan de gesprekken met investeringsmaatschappijen, zoals bevestigd in het persbericht van 14 januari 2008 en bekendgemaakt als beëindigd in het persbericht van 20 maart 2008, bedroegen € 0,6 miljoen.

Financieel resultaat

Rajesh Patel, CEO Exact Holding N.V.:

“Wij blijven organische licentieomzetgroei laten zien en een stijging van de EBItdA in absolute getallen. Onze maintenanceomzet blijft groeien, wat aantoont dat onze strategie werkt, in termen van klanttevredenheid en de groei van organische licentie verkopen, zowel aan bestaande klanten als nieuwe klanten. De overname van Longview heeft, zoals verwacht, een verwaterend effect op de H1 resultaten, door onze conservatieve omzettoerekening. Echter, gebaseerd op de record order intake heb ik er vertrouwen in dat Longview, over het gehele jaar, de verwachtte groei en marge zal laten zien. Nu we het tweede halfjaar ingaan, blijft de wereldwijde economie zeer onzeker, waardoor wij de organische groei voorzichtiger benaderen en tegelijkertijd vasthouden aan onze wereldwijde marges. Wij genereren meer dan 70% van onze omzet uit onze bestaande klanten wat ons weerbaarder maakt dan anderen, maar toch geloof ik dat wij een meer behoudende aanpak moeten kiezen, wat in onze aangepaste organische groei vooruitzichten tot uitdrukking komt.”

Omzet

De totale omzet groeide van € 121,3 miljoen in H1 2007 naar € 130,1 miljoen in H1 2008, wat een stijging betekent van 7,3%. Exclusief het effect van wisselkoersen, die de omzet negatief beïnvloedden met € 5,5 miljoen, groeide de totale omzet met 11,8% naar € 135,6 miljoen (H1 2007: € 121,3 miljoen). De overname van Longview Solutions, die in november 2007 plaatsvond, voegde € 9,0 miljoen toe aan de totale omzet. De organische omzet groei– gedefinieerd als de totale omzet ontwikkeling bij constante wisselkoersen en exclusief de bijdrage van acquisities – was 3,1%. Omzet gerelateerd aan Exact Synergy groeide met 13% naar € 15,7 miljoen (H1 2007: € 13,9 miljoen).

Licentieomzet groeide met 7,9% naar € 37,4 miljoen (H1 2007: € 34,7 miljoen) en wordt voornamelijk gedreven door Nederland, EMEA en Longview. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door een verdere penetratie van Exact Synergy in het bestaande klantenbestand en de voortdurende succesvolle uitvoering van Exacts “parenting-strategie”, gericht op internationale bedrijven. Dit heeft geresulteerd in een organische licentieomzetgroei van 5,5% (H1 2007: 6,0%). Longview droeg € 2.1 miljoen bij aan de licentieomzet.

Maintenanceomzet steeg met 2,8% naar € 64,2 miljoen (H1 2007: € 62,5 miljoen). De stijging van 2,8% bevatte een bijdrage van € 2,2 miljoen door Longview Solutions, die teniet werd gedaan door een negatief wisselkoers effect op de maintenanceomzet van € 2,2 miljoen. Exclusief het negatieve wisselkoers effect groeide de maintenanceomzet met 6,3%.

Serviceomzet steeg met 18,0% naar € 28,5 miljoen (H1 2007: € 24,2 miljoen) en wordt voornamelijk gedreven door de bijdrage van Longview Solutions van € 4,7 miljoen. Exclusief het effect van wisselkoersen, die de serviceomzet negatief beïnvloedden met € 1,7 miljoen, steeg de serviceomzet met 24,9% to € 30,2 miljoen (H1 2007: € 24,2 miljoen).

EBItdA

EBItdA steeg naar € 26,9 miljoen (H1 2007: € 26,6 miljoen), wat een EBItdA-marge van 20,7% (H1 2007: 21,9%) betekent. Dit was inclusief een eenmalige last van € 0,6 miljoen voor de kosten gerelateerd aan de gesprekken met investeringsmaatschappijen welke in het persbericht van 14 januari 2008 zijn bevestigd en waarvan de beëindiging werd aangekondigd in het persbericht van 20 maart 2008.

Als het gevolg van een verbeterde winstgevendheid in de Americas regio, hadden de wisselkoersen een negatief effect op de EBItdA van € 0,9 miljoen. De overname van Longview Solutions droeg € 0,9 miljoen bij aan de EBItdA, maar had een negatieve invloed op de EBItdA-marge.

Bij constante wisselkoersen, exclusief Longview Solutions en de eenmalige last van € 0,6 miljoen, steeg de EBItdA naar 22,0% (H1 2007: 21,9%).

EBIT bedroeg € 22,4 miljoen (H1 2007: € 23,1 miljoen) wat een EBIT-marge van 17,2% (H1 2007: 19,1%) betekent. Exclusief Longview Solutions en de eenmalige last van € 0.6 miljoen, bleef de EBIT stabiel op € 23,1 miljoen (H1 2007: € 23,1 miljoen), wat een EBIT-marge betekent van 19,1% (H1 2007: 19,1%).

De totale operationele kosten stegen met 9,8% naar € 107,8 miljoen (H1 2007: € 98,2 miljoen). Personeelskosten bedroegen € 69,7 miljoen (H1 2007: € 61,9 miljoen), wat een stijging van 12,6% betekent. De overname van Longview Solutions voegde € 6,7 miljoen toe aan de personeelskosten. Exclusief overnames en een positief wisselkoerseffect van € 4,1 miljoen, stegen de personeelskosten met 5,2%. Marketing- en verkoop gerelateerde kosten daalden met 13,4% naar € 6,9 miljoen (H1 2007: € 8,0 miljoen) voornamelijk door verminderde sponsoring activiteiten.

De R&D-kosten (“R&D”) voor de “corporate” productlijnen en de holdingkosten stegen met € 3,9 miljoen naar € 13,3 miljoen (H1 2007: € 9,4 miljoen). Dit is inclusief een eenmalige last van € 0,6 miljoen voor de kosten gerelateerd aan de gesprekken met investeringsmaatschappijen en een stijging van de afschrijvingen van immateriële activa van € 1,2 miljoen. De resterende stijging van € 2,1 miljoen werd veroorzaakt door een uitbreiding van de hoofdkantoorinfrastructuur, die het gevolg was van de organisatorische herstructurering van strategische groepen naar geografische regio’s, hetgeen tot verhoogde operationele efficiëntie heeft geleid.

Rente en belasting

Het nettoresultaat bedroeg € 17,1 miljoen (H1 2007: € 18,5 miljoen), wat een daling betekent van 7,9%.

De winst per aandeel daalde met 9,2% naar € 0,69 (H1 2007: € 0,76).

Gelet op het resultaat over het eerste half jaar en de aanhoudend sterke kasstromen, zal Exact een interim cash dividend uitbetalen van € 0.69 per aandeel. Dit is in lijn met het dividendbeleid van de onderneming om 100% van het netto-resultaat uit te keren in enig jaar waarin er geen materiële overname wordt gedaan. Het interim-dividend zal worden uitbetaald in augustus 2008.

Met de overgebleven kaspositie na uitbetaling van het interim-dividend en de schuldenloze balans, blijft Exact over voldoende investeringscapaciteit beschikken voor overnames.

Inkoop eigen aandelen

Gebaseerd op de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2008, en met instemming van de Raad van Commissarissen, zal Exact op korte termijn een inkoopprogramma van eigen aandelen starten. Exact zal tot maximaal 5% van de uitstaande aandelen (circa 1,2 miljoen aandelen) inkopen. Op basis van de slotkoers van 23 juli 2008, zal het aandeleninkoopprogramma een maximale waarde van ongeveer € 22,9 miljoen hebben en zal worden betaald uit de bestaande kasreserves van de onderneming. De ingekochte aandelen zullen voor algemene bedrijfsdoeleinden worden gebruikt, waaronder maar niet uitsluitend begrepen M&A activiteiten. Het inkoopprogramma zal door een bank worden uitgevoerd.

Balans en cash flow

Exact blijft een gezonde balans houden. Na uitbetaling van € 19,9 miljoen als slot dividend voor 2007, bedraagt de netto-kaspositie per 30 juni 2008 € 68,3 miljoen.

Het gemiddeld aantal debiteurendagen daalde van 62 op 31 december 2007 naar 61 op 30 juni 2008.

De operationele kasstroom bedroeg € 24,1 miljoen (H1 2007: € 30,7 miljoen). Het werkkapitaal steeg met € 2,5 miljoen als gevolg van een stijging van vooruitbetaalde gelden en een verbetering van de crediteurenpositie.

Operationele resultaten in de regio’s

De bijdrage aan het resultaat van H1 2008 op regionaal niveau, samen met een aantal operationele hoogtepunten, worden hieronder weergegeven. De R&D kosten voor de “corporate productlijnen” en de holdingkosten zijn niet verwerkt in de EBItdA en EBIT van de regio’s (H1 2008: € 12,7 miljoen, H1 2007: € 9,4 miljoen).

Netherlands


(in € miljoen)
H1 2008 Verschil H1 2008
constante
wisselkoersen
Verschil H1 2007
Totale Omzet 53,7 2,5% 53,7 2,5% 52,3
EBItdA 22,7 1,1% 22,7 1,1% 22,3
EBItdA marge (in %) 42,4% - 0,6 pnt 42,4% - 0,6 pnt 42,6%
EBIT 22,0 1,5% 22,0 1,5% 21,7
EBIT marge (in %) 41,0% - 0,4 pnt 41,0% - 0,4 pnt 41,0%

De R&D kosten voor de “corporate” product lijnen en de holdingkosten zijn niet verwerkt in de EBItdA en de EBIT van de regio’s
 • Organische licentieomzet groeide met 6,5% tot € 13,7 miljoen (H1 2007: € 12,9 miljoen).
 • Licentieomzet vanuit het dealer kanaal groeide verder met 9,3%, wat de partner loyaliteit en het partner vertrouwen bevestigt.
 • Voordurende aandacht op het behouden van klanten heeft het aantal klanten met maintenance verder vergroot.
 • Het totale aantal Exact Online abonnementen steeg met 30% tot meer dan 6.000 en meer dan 1.250 accountants en boekhoudkantoren gebruiken Exact Online en bevelen het aan hun klanten aan.
 • De langer dan verwachtte verkoop trajecten in het hogere segment van de MKB markt hebben geresulteerd in resultaten die in dit segment onder de verwachting van management lagen.
 • Exact is door CRF uitgeroepen tot een van de Top ICT werkgevers in Nederland.
 • Belangrijke contracten: Cordaid, Arcadis, Ortec International.

EMEA


(in € miljoen)
H1 2008 Verschil H1 2008
constante
wisselkoersen
Verschil H1 2007
Totale Omzet 33,0 3,6% 33,3 4,7% 31,8
EBItdA 6,9 18,1% 7,0 19,9% 5,9
EBItdA marge (in %) 21,0%  2,5 pnt 21,2%  2,7 pnt 18,5%
EBIT 6,4 23,2% 6,5 30,6% 5,2
EBIT marge (in %) 19,4%  3,1 pnt 19,5%  3,2 pnt 16,3%

De R&D kosten voor de “corporate” product lijnen en de holdingkosten zijn niet verwerkt in de EBItdA en de EBIT van de regio’s.
 • Organische licentieomzet steeg met 11,0% tot € 10,2 miljoen (H1 2007: € 9,2 miljoen) voornamelijk door de voortdurende succesvolle uitvoering van Exacts “parenting” strategie, gericht op internationale ondernemingen en Exact Synergy.
 • Exact Synergy gerelateerde omzet steeg met 34%, wat een bijdrage aan de totale omzet van 16% betekent.
 • Voortdurende focus op het behoud van klanten resulteerde in een verdere groei van het aantal klanten met maintenance.
 • EBIT is substantieel gestegen met 23,2%, wat de efficiency verbetering door de organisatorische hergroepering in 2007 bevestigt.
 • Het in de UK gevestigde kantoor van Longview Solutions is geïntegreerd in de EMEA regio and opereert als een competentie centrum voor de “cross sell” van Longview Solutions in de EMEA regio.
 • Belangrijke contracten: Consafe Logistics, Tacoma, Healthcity, Mercuri International, Hanjin Logistics, MARMITE International.

Americas (exclusief Longview)


(in € miljoen)
H1 2008 Verschil H1 2008
constante
wisselkoersen
Verschil H1 2007
Totale Omzet 30,1 -8,9% 33,9 2,7% 33,0
EBItdA 7,0 23,3% 7,9 40,2% 5,6
EBItdA marge (in %) 23,1%  6,0 pnt 23,2%  6,2 pnt 17,1%
EBIT 6,4 26,3% 7,2 43,9% 5,0
EBIT marge (in %) 21,1%  5,9 pnt 21,4%  6,2 pnt 15,2%

De R&D kosten voor de “corporate” product lijnen en de holdingkosten zijn niet verwerkt in de EBItdA en de EBIT van de regio’s.
 • Organische licentieomzet bleef als verwacht stabiel op € 10,4 miljoen (H1 2007: € 10,5 miljoen).
 • Organische maintenance omzet steeg met 3,7% als gevolg van de vergrote focus op klantenbinding en gedegen uitvoering van programma’s om de klant terug te winnen.
 • Verdere organisatorische stroomlijning heeft geresulteerd in een significante stijging van de EBItdA marge tot 23,1% (H1 2007: 17,1%).
 • Gebaseerd op Exacts corporate strategie, zijn nieuwe groei initiatieven voor h2 2008 en 2009 opgestart, met een sterke nadruk op de “corporate” product lijnen Exact Globe, Exact Synergy en Exact Business Analytics.
 • Meer dan 1.100 klanten en partners bezochten de klanten conferentie “Engage” in Las Vegas, wat de sterke klanten loyaliteit en betrokkenheid in Noord Amerika bevestigde.
 • In Latijns Amerika bleef Siigo groeien, zowel in licentie- als in totale omzet.

APAC


(in € miljoen)
H1 2008 Verschil H1 2008
constante
wisselkoersen
Verschil H1 2007
Totale Omzet 4,5 7,9% 4,7 13,9% 4,1
EBItdA 0,6 - 13,2% 0,7 - 3,6% 0,7
EBItdA marge (in %) 13,2% - 8,3 pnt 13,9% - 2,5 pnt 16,4%
EBIT 0,5 - 42,7% 0,5 -13,1% 0,6
EBIT marge (in %) 10,6% - 4,3 pnt 11,4%  -3,5 pnt 14,9%

De R&D kosten voor de “corporate” product lijnen en de holdingkosten zijn niet verwerkt in de EBItdA en de EBIT van de regio’s.
 • Organische licentieomzet groeide met 10,5% naar € 2,2 miljoen (H1 2007: € 2,0 miljoen) voornamelijk gedreven door nieuwe klanten in Thailand, China en de Filippijnen.
 • Serviceomzet steeg met 27,1% als gevolg van de sterke ontwikkeling van nieuwe business activiteiten in h2 2007.
 • Gecentraliseerde organisatie voor tweedelijns support opgezet in Kuala Lumpur, om klanten een betere en efficiëntere service te bieden in de APAC-regio.
 • Belangrijke contracten: Yorkshire, Singapore Jamco, CMC Biotech, Flowco Limited, Tianjin IHC Technical Service.

Longview Solutions

In november 2007 heeft Exact Longview Solutions (Can) overgenomen, een vooraanstaande producent van corporate performance management (CPM) software oplossingen. Deze de grootste overname in de geschiedenis van Exact, versterkt deze strategische overname Exacts business empowerment software portfolio door toevoeging van Longviews krachtige CPM platform en versnelt het Exacts expansie naar de bovenkant van de MKB markt. Longview profiteert op haar beurt van Exacts financiële kracht en geografische spreiding, waardoor Longview zijn aanbod van “best in class” CPM-software en -diensten aan de enterprise markt, verder kan uitbreiden naar het MKB-segment.

Financiële en operationele hoogtepunten voor 2008 zijn de volgende:

 • Totale omzet bedroeg € 9,0 miljoen en de EBItdA bedroeg € 0,9 miljoen, hetgeen een EBItdA-marge van 10,5% betekent.
 • Voortdurende investeringen van bestaande klanten en een sterke toename van nieuwe klanten resulteerden in de sterkste order portefeuille in de geschiedenis.
 • Als gevolg van het behoudende beleid ten aanzien van omzet toerekening, is een substantieel deel van de geboekte orders nog niet als omzet genomen.
 • Belangrijke contracten: Edgen Murray, HD Supply, Integrys Energy Group, Imperial Tobacco Group PLC.
 • Veelbelovende “cross selling” activiteiten opgezet tussen Longview Solutions en Exact EMEA, resulterend in eerste successen.
 • Integratie van Longviews back office met de Americas regio verloopt volgens plan.

Vooruitzichten

Als gevolg van het aanhoudend onzekere economische klimaat, stelt Exact haar vooruitzichten voor de organische omzet groei bij van 7-9% naar 5-7%, maar handhaaft de EBItdA-marge van 24% voor de resultaten voor het gehele jaar 2008. Dit is exclusief acquisities en het effect van wisselkoersen en onder voorbehoud van geen belangrijke wijziging van het economische klimaat. Indien zich een dergelijke wijziging voordoet, zal de Managing Board de mogelijke impact beoordelen en waar nodig de markt informeren.

Download de PDF, met dit persbericht en de geconsolideerde financiële informatie onder IFRS (“Consolidated Financial Information Under IFRS”), waarop geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.

Over Exact Software

Exact Software werd in 1984 opgericht en is een internationaal vooraanstaande producent van zakelijke software oplossingen voor kleine, middelgrote en grote organisaties. Naast traditionele, geïntegreerde oplossingen voor Enterprise Resource Planning (ERP) ontwikkelt zij daaraan gerelateerde oplossingen, zoals Human Resource Management (HRM), Customer Relationship Management (CRM), Project Management, Business Analytics en Elektronische Workflow.

Exact heeft zijn hoofdkantoor in Delft en vestigingen in Europa, het Midden-Oosten, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Azië, Australië en Afrika. Met ongeveer 2750 medewerkers, vestigingen in ruim 40 landen en oplossingen die beschikbaar zijn in 40 talen bedient Exact momenteel klanten in meer dan 125 landen.

In 2007 bedroeg de omzet € 252,1 miljoen. Sinds juni 1999 is Exact Holding N.V. genoteerd aan de Eurolist bij Euronext Amsterdam.

Meer informatie

Media Relations
Leoni Janssen
Edelman
T: 31 20 3010980
M: 31 6 24 60 3632
E: leoni.janssen@edelman.com

Investor Relations
Jeroen Bruins Slot
Exact Holding N.V.
T: 31 (0)15 711 5075
M: 31 (0)6 2666 3660
E: ir@exact.com
W: www.exact.com

Exact Holding N.V.
Poortweg 6
2612 PA DELFT
Zuid-Holland
Netherlands

T: 31 15 2613714
F: 31 15 2625461
W: www.exact.com

NL Select your country