Nieuws

Exact rapporteert laag eencijferige omzetgroei

Delft, 28 juli 2011 – Exact Holding N.V. (“Exact”) maakt de resultaten voor H1 2011 bekend.

Op weg naar duurzame organische groei

 • De totale omzet steeg met 1,8% op een gelijke basis1 tot € 105,9 miljoen. De totaal gerapporteerde omzet daalde van € 111,7 miljoen tot € 105,9 miljoen, voornamelijk vanwege de desinvestering van Siigo in 2010.
 • Licentieomzet op een gelijke basis steeg met 4,7% tot € 20,4 miljoen (gelijke basis H1 2010: € 19,5 miljoen). Maintenance omzet op een gelijke basis steeg met 1,2% tot € 67,7 miljoen (gelijke basis H1 2010: € 66,9 miljoen). Serviceomzet op een gelijke basis steeg met 0,7% tot € 17,9 miljoen (gelijke basis H1 2010: € 17,7 miljoen).
 • EBITDA bedroeg € 21,4 miljoen, een stijging van 7,5% op een gelijke basis. De totaal gerapporteerde EBITDA daalde van € 21,9 miljoen tot € 21,4 miljoen, ook voornamelijk vanwege de desinvestering van Siigo in 2010.
 • WPA steeg tot € 0,59 per aandeel (H1 2010: € 0,52), een stijging van 13,5%. Een interimdividend van € 0,59 wordt uitbetaald.
 • Het aantal commerciële administraties in Exact Online is gestegen tot 61.700 (H1 2010: 40.800), een groei van meer dan 50% ten opzichte van H1 2010.
 • Het stroomlijnen van Exact’s internationale  netwerk van dochterondernemingen is gedurende Q2 2011 afgerond.
 • Exact verwacht eenzelfde prestatie op gelijke basis in de tweede helft van 2011 als gerealiseerd in de eerste helft en herhaalt daarom de verwachtingen voor het gehele jaar 2011.
 • Martijn Janmaat verlaat Exact als CEO per 1 september 2011. Hoewel de werving van een nieuwe CEO nog gaande is, is het nog niet duidelijk op welke termijn een nieuwe CEO wordt gevonden. Om die reden benoemt de Raad van Commissarissen de huidige CFO, Max Timmer, als interim CEO vanaf 1 september 2011. Een gefaseerde overdracht van de verantwoordelijkheden tussen Martijn Janmaat en Max Timmer zal vanaf begin augustus plaatsvinden.
(in € duizenden) op een gelijke basis1
  H1 2011 H1 2010 Verschil
Licentieomzet 20,356 19,450 4.7%
Maintenance omzet 67,683 66,878 1.2%
Service omzet 17,852 17,735 0.7%
Totale omzet 105,891 104,063 1.8%
EBITDA 21,431 19,943 7.5%
EBITDA marge 20.2% 19.2% 1.0 pts.
EBIT 17,419 14,526 19.9%
EBIT marge 16.4% 14.0% 2.4 pts.

1Cijfers op een gelijke basis zijn de gecorrigeerde cijfers voor de desinvestering van Siigo en hardware in Nederland in 2010 alsmede de deconsolidatie van Exact’s joint venture in het Midden-Oosten per 1 januari 2011 en de wisselkoersen.

(in €duizenden) gerapporteerd
  H1 2011 H1 2010 Verschil
Licentieomzet 20,356 22,160 (8.1%)
Maintenance omzet 67,683 70,298 (3.7%)
Service omzet 17,852 19,281 (7.4%)
Totale omzet 105,891 111,739 (5.2%)
EBITDA 21,431 21,866 (2.0%)
EBITDA marge 20.2% 19.6% 0.7 pts.
EBIT 17,419 16,269 7.1%
EBIT marge 16.4% 14.6% 1.9 pts.
Nettoresultaat na belasting 13,424 11,856 13.2%
Nettoresultaat marge 12.7% 10.6% 2.1 pts.
Diluted EPS* (in €) € 0.59 € 0.52 13.5%

* Nettoresultaat marge

Martijn Janmaat, CEO Exact Holding N.V.:
“De resultaten voor de eerste helft van het jaar liggen in lijn met onze verwachting en de vooruitzichten die we de markt hebben gegeven. Het programma voor de implementatie van het strategisch plan gericht op organische groei, wordt vlot uitgevoerd en de eerste resultaten zijn zichtbaar, vooral in de positieve ontwikkeling van de maintenance omzet in de Benelux. We hebben de stroomlijning van ons internationale netwerk van dochterondernemingen afgerond en de eerste verticale proposities zijn op de markt geïntroduceerd. Meer proposities en nieuwe releases staan gepland om de tweede helft van 2011 te worden gelanceerd. Exact Online blijft sterk groeien in Nederland en België. Hoewel de marktomstandigheden in het tweede kwartaal meer uitdagend waren, houden we vertrouwen voor 2011 en herhalen we de vooruitzichten voor het volledige jaar.”

Financiële en operationele hoogtepunten

Omzet

Marktomstandigheden gedurende de eerste helft van 2011 zijn licht verbeterd ten opzichte van de eerste helft van 2010, maar blijven competitief en uitdagend in de meeste regio’s. Op een gelijke basis steeg de totale omzet met 1,8% tot € 105,9 miljoen (gelijke basis H1 2010: € 104,1 miljoen). Voornamelijk als resultaat van de desinvestering van Siigo in Colombia in 2010 is de totale omzet voor het eerste halfjaar van 2011 op gerapporteerde basis afgenomen met 5,2% (gerapporteerd H1 2010: € 111,7 miljoen).

In de vergelijking op gelijke basis is een bedrag van € 7,6 miljoen van de omzet van de eerste helft van 2010 afgehaald (gelijke basis H1 2010: € 104,1 miljoen en gerapporteerd H1 2010: € 111,7 miljoen), wat bestaat uit € 0,7 miljoen voor de desinvestering in de hardware in Nederland, € 4,8 miljoen voor de desinvestering van Siigo, € 0,7 miljoen voor de deconsolidatie van de joint venture in het Midden-Oosten en € 1,5 miljoen voor wisselkoersschommelingen.

Alle omzetlijnen hebben bijgedragen aan de 1,8% omzetgroei op gelijke basis, zij het dat er significante verschillen zijn tussen de regio’s. De totale omzetgroei op gelijke basis in de Benelux regio bedroeg 2,6%, in de Americas regio 6,7% en in de Specialty Brands 0,1%. Hoewel de hoofdkantoorrijke landen (Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Verenigde Staten) binnen de International regio een totale omzetgroei van 2,5% op gelijke basis hebben laten zien, liet de International regio in zijn geheel op gelijke basis een totale omzetdaling zien van 3,7%. De totale omzet binnen de International regio werd negatief beïnvloed door de herstructurering in het algemeen en door de strategische beslissing om te focussen op cross-border ERP in het bijzonder. Deze trend zet zich naar verwachting voort gedurende H2 2011.

Licentieomzet steeg op een gelijke basis met 4,7% tot € 20,4 miljoen (gelijke basis H1 2010: € 19,5 miljoen). Maintenance omzet op een gelijke basis steeg met 1,2% tot € 67,7 miljoen (gelijke basis H1 2010: € 66,9 miljoen). Serviceomzet op een gelijke basis steeg met 0,7% tot € 17,9 miljoen (gelijke basis H1 2010: € 17,7 miljoen).

EBIT/EBITDA

Totale operationele kosten exclusief afschrijvingen en amortisatie daalden van € 89,9 miljoen in H1 2010 tot € 84,5 miljoen in H1 2011, dat wil zeggen een daling van € 5,4 miljoen. De desinvesteringen van Siigo en hardware in Nederland, de deconsolidatie van de joint venture in het Midden-Oosten en wisselkoersschommelingen hebben de operationele kosten positief beïnvloed met een bedrag van € 5,7 miljoen. Verder zijn de uitgaven voor debiteuren gedaald met € 2,7 miljoen. Aan de andere kant zijn (eenmalige) operationele kosten gekoppeld aan de herstructurering gestegen van € 0,9 miljoen in H1 2010 tot € 3,2 miljoen in H1 2011 (volledig gerelateerd aan de herstructurering van International). Overige operationele kosten (inclusief R&D uitgaven) stegen met € 0,7 miljoen. Als resultaat is de EBITDA uitgekomen op € 21,4 miljoen (H1 2010: € 21,9 miljoen), een daling van 2,0%. Op een gelijke basis is de EBITDA echter gestegen met 7,5% (gelijke basis H1 2010: € 19,9 miljoen).

Het totaal aantal medewerkers (in FTE’s)  per 30 juni 2011 bedroeg 1.796 (H1 2010: 2.184), een daling van 17,7%, voornamelijk veroorzaakt door de desinvestering van Siigo in oktober 2010. De herstructurering van de International regio heeft geleid tot een (bruto) vermindering van 111 medewerkers, waarvan er 15 – voornamelijk in consultancy en support – zijn overgeplaatst naar andere Exact support centra. Daarnaast zullen 23 van de 111 medewerkers verder werken, maar onafhankelijk van Exact, als zelfstandig reseller of subcontractor van Exact. In de hoofdkantoorrijke landen zijn wervingsacties gaande voor de versterking van de verkoop- en marketingorganisatie.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de meerderheid van de corporate kosten, inclusief kosten voor research en development en de kosten voor corporate productlijnen, toegewezen aan de regio’s. In totaal is een bedrag van € 13,8 miljoen toegewezen aan de regio’s. De enige kosten die overblijven als corporate kosten zijn holding kosten, welke € 6,3 miljoen bedroegen in H1 2011 (H1 2010: € 4,4 miljoen), inclusief € 3,2 miljoen eenmalige herstructureringskosten gerelateerd aan International.

Research en development kosten bedroegen € 11,5 miljoen (H1 2010: € 11,3 miljoen), een stijging van 1,8%. R&D kosten weergegeven als percentage van de omzet bedroegen 10,9% (H1 2010: 10,1%). De volgende generatie van Exact’s belangrijkste productlijn, Exact Globe, wordt ontwikkeld en staat gepland voor lancering in oktober 2011. Exact Globe biedt klanten een geheel nieuwe gebruikersinterface en gebruikerservaring, volledig geïntegreerde Exact Synergy-functionaliteit, aanvullende functies als actieve rapportages en dashboards, waarschuwingen en alarmen, en basis werkstromen. Exact Globe zal aanzienlijke waarde bieden binnen de huidige maintenance overeenkomsten en zal het concurrerend vermogen van het ERP-aanbod vergroten. Exact Globe wordt kosteloos aangeboden aan alle klanten met een geldige maintenance overeenkomst.

Afschrijving en amortisatie bedroegen € 4,0 miljoen (H1 2010: € 5,6 miljoen), een daling van € 1,6 miljoen, voornamelijk gedreven door de afschrijving van het bedrijfsvliegtuig in H1 2010.

Als gevolg van de lagere afschrijving en amortisatie is EBIT gestegen van € 16,3 miljoen in H1 2010 tot € 17,4 miljoen in H1 2011.

Rente en belasting

De totale financiële inkomsten bedroegen € 0,0 miljoen (H1 2010: € 0,2 miljoen). Exact heeft besloten om de volatiliteit tussen de euro en US dollar gedeeltelijk te verzachten door een bedrag van USD 1,0 miljoen per maand te hedgen vanaf 31 mei 2011, waar gebruik wordt gemaakt van een participating forward hedge-contract. Het hedge-contract loopt af op 30 december 2011.

De gemiddelde belastingdruk daalde tot 23,1% (H1 2010: 27,8%), onder andere door het effect van de Innovatiebox in Nederland.

Balans en cashflow

De balans blijft sterk. Ondanks de uitbetaling van € 32,0 miljoen slotdividend en het eenmalige extra dividend voor 2010, bedroeg de netto kaspositie € 46,6 miljoen op 30 juni 2011. De kaspositie werd positief beïnvloed door de verkoop van appartementen in Delft en door de sale & leaseback van het wagenpark in Nederland.

De operationele kasstroom bedroeg € 22,9 miljoen (H1 2010: € 27,3 miljoen).

Nettoresultaat en WPA

Het nettoresultaat bedroeg € 13,4 miljoen (H1 2010: € 11,9 miljoen), een stijging van 13,2%. De winst per aandeel bedraagt € 0,59 per aandeel (H1 2010: € 0,52 per aandeel), een stijging van 13,5%.

Exact betaalt een interimdividend uit van € 0,59 per aandeel, wat in lijn ligt met het dividendbeleid dat een 100% uitbetaling van het nettoresultaat voorschrijft in een jaar waarin geen materiële overname wordt gedaan. Het dividend wordt uitbetaald op dinsdag 17 augustus en aan degene die op 4 augustus 2011 aan het einde van de dag houders zijn van gewone aandelen. De aandelen worden ex-dividend genoteerd op 2 augustus 2011.

Werving nieuwe CEO

Op 21 maart 2011 heeft de Raad van Commissarissen aangekondigd dat de werving voor een nieuwe CEO was begonnen om Martijn Janmaat op te volgen per 1 september 2011. De werving is gaande en vooralsnog lijkt het onwaarschijnlijk dat er een nieuwe CEO in functie is per 1 september 2011 of kort daarna. Aangezien Martijn Janmaat Exact per 1 september 2011 verlaat en niet duidelijk is op welke termijn een nieuwe CEO gevonden wordt, benoemt de Raad van Commissarissen de huidige CFO, Max Timmer, als interim CEO vanaf 1 september 2011. Gedurende de interimperiode zal Rob Hoevens, lid van de Raad van Commissarissen, Max Timmer assisteren op enkele specifieke gebieden. Gedurende de interimperiode bestaat de Raad van Bestuur slechts uit een persoon.

Operationele resultaten in de regio’s

Benelux

(in € duizenden) gerapporteerd gelijke basis
  H1 2011 H1 2010 Verschil H1 2010 Verschil
Totale omzet 48,256 47,687 1.2% 47,013 2.6%
EBITDA 19,748 17,387 13.6% 17,202 14.8%
EBITDA marge 40.9% 36.5% 4.5 pts. 36.6% 4.3 pts.

In het eerste halfjaar is de totale omzet op een gelijke basis gestegen met 2,6% van € 47,0 miljoen tot € 48,3 miljoen.

Licentieomzet daalde op een gelijke basis met 4,9% tot € 7,5 miljoen (H1 2010: € 7,9 miljoen) vanwege verzwakking van het Nederlandse resellerkanaal. Exact’s directe verkoopkanaal echter heeft in lijn met verwachting gepresteerd. De focus en verdere uitrol van de verticalisatie onder de partners in de tweede helft van 2011 zorgen naar verwachting voor herstel van licentieomzet vanuit het resellerkanaal in Nederland.

Maintenance omzet steeg op een gelijke basis met 4,1% tot € 37,0 miljoen (gelijke basis H1 2010: € 35,6 miljoen). De groei in maintenance omzet werd zowel gedreven door de groei van Exact Online als door een verbetering van de opzeggingen.

Serviceomzet steeg op een gelijke basis met 5,2% tot € 3,7 miljoen (gelijke basis H1 2010: € 3,6 miljoen) meeliftend op de prestaties van het directe verkoopkanaal van Exact.

Gedreven door voortdurende efficiencyverbeteringen zijn de operationele kosten verder gedaald van € 29,8 miljoen tot € 28,5 miljoen. Als gevolg daarvan steeg de EBITDA op een gelijke basis van € 17,2 miljoen tot € 19,7 miljoen.

Exact Online, met zo’n 61.700 commerciële administraties in de Benelux (H1 2010: 40.800), blijft groeien met een percentage van meer dan 50%. De specifieke focus om klanten op oudere productlijnen te migreren naar Exact Online blijft succesvol, met 18% van de Exact Online klanten die gemigreerd zijn van een ander Exact product. Met Exact Online Handel is de eerste verticale oplossing voor bedrijven tot 25 medewerkers geïntroduceerd in de Benelux. Exact heeft ook Exact Online voor Accountants gelanceerd, waarmee accountants alle functionaliteiten geleverd krijgen om waarde toevoegende diensten te leveren aan hun klanten. Als vervolgstappen zullen Exact Online Zakelijke Dienstverlening en Exact Online Productie op de markt gebracht worden.

Belangrijke nieuwe contracten: Bang & Olufsen Wessels, Serco Facility Services, Streeklab, Atlantic Telecom, John Brouwers Holding BV, Taxitronic B.V., Medlon, Orbis thuiszorg.

International

(in € duizenden) gerapporteerd gelijke basis
  H1 2011 H1 2010 Verschil H1 2010 Verschil
Totale omzet 21,436 22,924 (6.5%) 22,268 (3.7%)
EBITDA 408 (915) N/A (1,002) N/A
EBITDA marge 1.9% (4.0%) 5.9 pts. (4.5%) 6.4 pts.

In het eerste halfjaar is de totale omzet op een gelijke basis gedaald met 3,7% van € 22,3 miljoen tot € 21,4 miljoen.

Zoals was voorzien op basis van de strategische beslissingen die in 2010 zijn genomen, had de herstructurering van Exact’s International regio enige impact op de omzetontwikkeling in H1 2011. De hoofdkantoorrijke landen (Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten) lieten in H1 2011 een totale omzetgroei van 2,5% zien, wat de strategische keuzes bevestigt die gemaakt zijn in 2010. De positieve ontwikkeling in de hoofdkantoorrijke landen compenseerde echter niet de negatieve effecten van de herstructurering gedurende het eerste halfjaar en de totale omzet op een gelijke basis daalde met 3,7%. Aangezien de International regio buiten de hoofdkantoorrijke landen de focus moet verleggen op cross-border ERP zal deze trend zich naar verwachting voortzetten gedurende H2 2011.

Op een gelijke basis is de licentieomzet gedaald met 1,2% tot € 5,0 miljoen (H1 2010: € 5,1 miljoen). Maintenance omzet op een gelijke basis daalde met 3,7% tot € 11,8 miljoen (H1 2010: € 12,2 miljoen), hoewel er geen opzeggingen van maintenance zijn geweest die specifiek gerelateerd zijn aan het herstructureringsprogramma. Serviceomzet op een gelijke basis daalde met 6,4% tot € 4,6 miljoen (H1 2010: € 4,9 miljoen).

De Exact International cross-border ERP-aanpak, dat hoofdkantoren van multinationals en hun dochterondernemingen target met een enkele ERP-oplossing, is ook gelanceerd in de Verenigde Staten. Een specifiek team is opgestart en begonnen met het benaderen van hoofdkantoren in de Verenigde Staten, waarvan wordt verwacht dat dit zal leiden tot eerste contracten in H2 2011.

Operationele kosten daalden met € 2,2 miljoen op een gelijke basis, voornamelijk als gevolg van lagere dubieuze debiteurenkosten. Netto is de EBITDA op een gelijke basis gestegen van € -1,0 miljoen tot € 0,4 miljoen.

Belangrijke nieuwe contracten: Hong Australia Corporation Pty Ltd., VERBUND, Lukoil International GmbH, Omni Gear, Astellas Pharma Europa Ltd., Lim & Co. GmbH, HZPC Holland B.V., Ajinomoto Poland Sp. z.o.o., Planète Bleue.

Americas

(in € duizenden) gerapporteerd gelijke basis
  H1 2011 H1 2010 Verschil H1 2010 Verschil
Totale omzet 22,062 21,875 0.9% 20,669 6.7%
EBITDA 5,659 6,087 (7.0%) 5,712 (0.9%)
EBITDA marge 25.7% 27.8% (2.2 pts.) 27.6% (2.0 pts.)

In het eerste halfjaar is de totale omzet op een gelijke basis gestegen met 6,7% van € 20,7 tot € 22,1 miljoen.

Licentieomzet op een gelijke basis steeg met 32,8% tot € 5,2 miljoen (H1 2010: € 3,9 miljoen). Sterke cross en deep sell over de gehele portfolio en nieuwe klanten, met name voor JobBOSS, hebben bijgedragen aan de stijging van licentieomzet.

Maintenance omzet op een gelijke basis daalde met 2,8% tot € 12,0 miljoen (gelijke basis H1 2010: € 12,4 miljoen). Hoewel het aantal vernieuwingen stabiel is gebleven, daalde maintenance omzet vanwege een striktere toepassing van het beleid ten aanzien van facturatie van contractvernieuwingen.

Serviceomzet liet een stijging van 10,3% zien op een gelijke basis tot € 4,8 miljoen (H1 2010: € 4,4 miljoen) als direct gevolg van de 32,8% groei aan licentieomzet.

Operationele kosten stegen in lijn met de gestegen omzet als resultaat van een verhoging van de commerciële activiteiten in alle categorieën. Als gevolg is de EBITDA gelijk gebleven ten opzichte van H1 2010 op € 5,7 miljoen.

Belangrijke nieuwe contracten: Rocket, Leevac, Starr Manufacturing Inc., Corning Netoptix, Accrotool Inc., Neucel Specialty Cellulose, Azmark Aero systems, Teltech Communications LLC.

Specialty Brands

(in € duizenden) gerapporteerd gelijke basis
  H1 2011 H1 2010 Verschil H1 2010 Verschil
Totale omzet 14,147 14,483 (2.3%) 14,129 0.1%
EBITDA 1,933 2,811 (31.2%) 2,440 (20.8%)
EBITDA marge 13.7% 19.4% (5.7 pts.) 17.3% (3.6 pts.)

Vanwege de andere aard van de businesses zijn de bedrijven Longview (Canada), Lohn XL (Duitsland) en Orisoft (Zuidoost Azië) sinds 1 januari 2011 afgescheiden van de andere operationele regio’s. Gezamenlijk vormen deze Specialty Brands.

In het eerste halfjaar bleef de totale omzet op een gelijke basis stabiel op € 14,1 miljoen (gelijke basis H1 2010: € 14,1 miljoen). Operationele kosten stegen met € 0,5 miljoen van € 11,7 miljoen tot € 12,2 miljoen, onder andere vanwege de verhoogde investeringen van Lohn XL die horen bij de ontwikkeling van een ‘next generation’ product. Als gevolg is de EBITDA op een gelijke basis gedaald van € 2,4 miljoen tot € 1,9 miljoen.

Longview realiseerde een licentiegroei op een gelijke basis van 19,0%. Als gevolg van het voortdurend toenemende klantenbestand van Longview en het lage verloop, is maintenance op een gelijke basis gestegen met 5,0%. Services op een vergelijkbare basis zijn aan de andere kant gedaald met 11,4%, vanwege een eenmalige niet-factureerbare implementatieondersteuning met betrekking tot een recente lancering van een nieuw product. Aanhoudende interesse werd gezien voor Longview’s tax-aanbod, in toenemende mate ook in Europa. In het algemeen laat de vraag naar licenties met een bepaalde looptijd een toenemende trend zien.

Bij Lohn XL heeft een gestegen focus op klantretentieprogramma’s de neergaande lijn in maintenance omzet van de laatste jaren gestopt. Verder heeft een toename in sales- en marketingprogramma’s geresulteerd in aantrekkelijke en competitieve klantenwinsten. Een grote productherlancering wordt voorbereid voor 2012 (€ 0,5 miljoen R&D kosten in 2011). Verder zijn er succesvolle stappen gezet bij het betreden van het BPO-segment, dat wil zeggen het op geïntegreerde manier aanbieden van zowel payroll gerelateerde software als diensten.

Belangrijke nieuwe contracten Longview: Time Warner, Baylor University, MTV Networks, Home Depot, Sun National Bank.

Belangrijke nieuwe contracten Lohn XL: Hagemeyer Deutschland GmbH & Co. KG, ARTHREX Medizinische Instrumente GmbH, Bürstner GmbH

Exact heeft vandaag het “Interim Financial Report of the Board of Managing Directors for the six months ended June 30, 2011” gepubliceerd. Dit kan worden gevonden op www.exact.com.

------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte SaaS- en on premise-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2010 bedroeg € 228,2 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com

Meer informatie

Media Relations
Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema
T: 31 (0)15 711 5462 of 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

Investor Relations
Exact Holding N.V.
Jeroen Bruins Slot
T: 31 (0)15 711 5711 of 31 (0)6 2666 3660
E: ir@exact.com

Exact Holding N.V.
Postbus 5066
2600 GB Delft
Nederland

T: 31 (0)15 711 5000
F: 31 (0)15 711 5010

www.exact.com

 • Download Press release - Financial results H1 2011 - NL (227 KB)
 • Download Press release - Financial results H1 2011 (284.22 KB)
 • Download Interim Financial Statement 2011 H1 (944.4 KB)
NL Select your country