Nieuws

Exact rapporteert een EBITDA-marge van 20,1% voor eerste helft 2009

In het licht van het aanhoudend onzekere economische en ondernemingsklimaat geeft de onderneming geen specifieke vooruitzichten. Exact verwacht dat de effecten van de wereldwijde economische neergang in de komende 12 maanden zullen afnemen en verwacht verder dat de wereldwijde economie vanaf medio 2010 een geleidelijke, maar langzame verbetering laat zien in de 24 maanden die daarop volgen. Daarom blijft de onderneming zich richten op bescherming van de EBITDA en kasstromen en blijft zij zeer behoudend met betrekking tot de kosten, totdat duidelijke signalen van een verbetering van de huidige economische situatie zichtbaar zijn.

23 juli 2009 - Exact rapporteert een EBITDA-marge van 20,1% voor eerste helft 2009

DELFT, 23 juli 2009 - Vroegtijdige kostenbeparingen beperken de impact van de wereldwijde economische neergang op de winstgevendheidDelft, 23 juli 2009 – Exact Holding N.V. (Exact) maakt de resultaten over H1 2009 bekend.

 • De wereldwijde economische neergang had een negatieve impact op de omzet in alle regio's, resulterend in een daling van de totale omzet met 9,6% tot € 117,6 miljoen (H1 2008: € 130,1 miljoen) veroorzaakt door een daling van de licentie- en de serviceomzet, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door een stijging van de maintenance omzet.
 • Totale organische (1) omzet – exclusief een positief effect van wisselkoersen van € 2,3 miljoen en een bijdrage van de acquisitie van Orisoft Technology van € 1,1 miljoen – daalde met 12,2% tot € 114,2 miljoen (H1 2008: € 130,1 miljoen).
 • Totale operationele kosten daalden met € 9,6 miljoen tot € 98,1 miljoen (H1 2008: € 107,8 miljoen), een vermindering van 8,9%. Organische operationele kosten daalden met 11,6% tot € 95,3 miljoen (H1 2008: € 107,8 miljoen).
 • EBITDA bedroeg € 23,7 miljoen (H1 2008: € 26,9 miljoen), wat een EBITDA-marge betekent van 20,1% (H1 2008: 20,7%). Kostenbesparingen van meer dan € 12,5 miljoen hebben de significante impact van de wereldwijde economische neergang op de winstgevendheid beperkt.
 • EBIT bedroeg € 19,5 miljoen (H1 2008: € 22,4 miljoen), wat een EBIT-marge betekent van 16,6% (H1 2008: 17,2%).
 • Het nettoresultaat bedroeg € 15,0 miljoen (H1 2008: € 17,1 miljoen), een daling van 12,0%, voornamelijk als gevolg van een lager operationeel resultaat.
 • Ondanks het huidige economische klimaat steeg de operationele kasstroom met 15,2% tot € 27,7 miljoen (H1 2008: € 24,1 miljoen).
 • Met een netto kaspositie van € 43,3 miljoen per 30 juni 2009, heeft Exact nog steeds een zeer sterke en nagenoeg schuldenvrije balans.
 • De winst per aandeel bedroeg € 0,66 (H1 2008: € 0,69), een daling van 4,3%.
 • Een interimdividend van € 0,66 per aandeel, wat overeenkomt met een uitkering van 100% van het nettoresultaat, wordt uitbetaald op 7 augustus 2009, aan houders van gewone aandelen op 28 juli 2009 aan het eind van de handelsdag. De aandelen worden ex-dividend genoteerd op 24 juli 2009. Betaling vindt plaats door paying agent ABN AMRO Bank N.V., handelend onder de naam RBS.

(1) Organische omzet/kosten zijn gedefinieerd als omzet-/kostenontwikkeling bij constante wisselkoersen exclusief overnames.

Strategische en operationele hoogtepunten:

 • Als gevolg van de maatregelen om de kostenstructuur van de onderneming aan te passen aan de huidige economische omstandigheden en de voortdurende kostenbeheersingsprogramma’s die vroegtijdig in 2008 zijn genomen, zijn de organische operationele kosten verminderd met 11,6%. Het totale aantal werknemers, exclusief acquisities, is in H1 2009 verder verminderd met 4% tot circa 2.300.
 • Als gevolg van toegenomen contractsvernieuwingen en een prijsindexverhoging per januari 2009, is de maintenance omzet toegenomen met 5,7% tot € 67,9 miljoen (H1 2008: € 64,2 miljoen).
 • Als gevolg van de aanhoudend zwakke markt voor nieuwe klanten en een sterke focus op de bestaande klanten, is meer dan 80% van de licentieomzet gegenereerd bij bestaande klanten.
 • In de thuismarkt Nederland heeft een wijziging van een divisie naar een functionele organisatie geleid tot een record EBITDA-marge van 48,5% (H1 2008: 42,4%).
 • De subregio Midden-Oosten is gereorganiseerd om verdere expansie mogelijk te maken en marktinitiatieven zijn ontplooid in Saoedi-Arabië en Qatar.
 • Op 27 februari 2009 heeft Exact de acquisitie van Orisoft Technology afgerond. Integratie-activiteiten zijn begonnen en de eerste “cross sell” mogelijkheden zijn reeds in H1 2009 afgerond.
 • Exact Online blijft sterk groeien. Het totale aantal abonnementen op Exact Online is met 45% gestegen tot meer dan 10.000, met als gevolg dat meer dan 27.000 administraties met Exact Online worden gevoerd.
 • In lijn met de focus op het bestaande klantenbestand zijn diverse initiatieven gelanceerd om klanten beter te bedienen en zijn nieuwe wereldwijde diensten geïntroduceerd, zoals Exact Business Process Assessment (BPA).
 • Belangrijke nieuwe contracten: Reynolds and Reynolds, Pfizer, TUI Travel PLC, Fresca Foods, Bugaboo, Teledyne Continental Motors, KFC Holdings (Malaysia) Bhd.

Vooruitzichten

Financieel resultaat

Kerncijfers

(in € duizend)   tegen constante wisselkoersen
 
H1 2009 H1 2008 Verschil H1 2009 H1 2008 Verschil
Licentieomzet 26.017 37.387 (30,4%) 25.690 37.387 (31,3%)
Maintenance omzet 67.861 64.204 5,7% 66.607 64.204 3,7%
Serviceomzet 23.734 28.543 (16,8%) 23.030 28.543 (19,3%)
Totale omzet 117.612 130.134 (9,6%) 115.327 130.134 (11,4%)
EBITDA 23.683 26.933 (12,1%) 23.272 26.933 (13,6%)
EBITDA-marge (in %) 20,1% 20,7% (0,6 pnt.) 20,2% 20,7% (0,5 pnt.)
EBIT 19.478 22.363 (12,9%) 19.125 22.363 (14,5%)
EBIT-marge (in %) 16,6% 17,2% (0,6 pnt.) 16,6% 17,2% (0,6 pnt.)
Nettoresultaat na belastingen 14.999 17.054 (12,1%) 15.065 17.054 (11,7%)
Netto winstmarge (in %) 12,8% 13,1% (0,3 pnt.) 13,1% 13,1% 0,0 pnt.
Verwaterd WPA * (in €) 0,66 0,69 (4,3%) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Verwaterde cashflow per aandeel* (in €) 1,22 1,00 22,0% n.v.t. n.v.t. n.v.t.

*Op basis van een gemiddeld verwaterd aantal uitstaande aandelen (2009: 22.81 miljoen; 2008: 24,03 miljoen)

Rajesh Patel, CEO Exact Holding N.V.:

“We waren goed voorbereid voor deze economische neergang en onze topprioriteit was bescherming van de EBITDA en de kasstromen, wat duidelijk in de H1 resultaten naar voren komt. De impact op de omzet in alle regio’s, met name in de Americas, is teleurstellend, hoewel verwacht. Maar ik ben tevreden met het aanpassingsvermogen van onze organisatie en de flexibiliteit van onze mensen, wat de vroegtijdige aanpassing van de kostenstructuur van de onderneming aan de huidige economische omstandigheden mogelijk heeft gemaakt. Als gevolg daarvan zijn we in staat geweest de significante impact van de wereldwijde economische neergang op onze winstgevendheid te beperken.

Onze organisatie is verder structureel geoptimaliseerd en we zijn financieel gezond om te investeren. Allereerst in gebieden waar wij in deze uitdagende tijden groeimogelijkheden zien, zoals bijvoorbeeld onze “parenting strategie”, die oplossingen biedt aan internationale ondernemingen om controle over de kosten te krijgen en efficienties te realiseren en “cross selling” van Exact Synergy aan ons klantenbestand . Ten tweede verhogen wij de investeringen in gebieden waarvan wij verwachten dat deze een aanzienlijke groei zullen vertonen na de economische crisis, zoals bijvoorbeeld onze SaaS oplossing, Exact Online, die ongeacht de moeilijke tijden een significante groei blijft vertonen.”

Omzet

De wereldwijde economische neergang had een negatieve impact op de omzet in alle regio’s, resulterend in een daling van de totale omzet met 9,6% tot € 117,6 miljoen (H1 2008: € 130,1 miljoen) veroorzaakt door een daling van de licentie- en de serviceomzet. Totale organische omzet – exclusief een positief effect van wisselkoersen van € 2,3 miljoen en een bijdrage van de acquisitie van Orisoft Technology van € 1,1 miljoen – daalde met 12,2% tot € 114,2 miljoen (H1 2008: € 130,1 miljoen). Omzet gerelateerd aan Exact Synergy daalde met 8,1%.

Licentieomzet daalde met 30,4% naar € 26,0 miljoen vergeleken met € 37,4 miljoen in H1 2008, die een record licentieomzet in juni 2008 kende, wat leidt tot een zeer hoge vergelijkingsbasis. Organische licentieomzet daalde met 32,7% tot € 25,2 miljoen (H1 2008: € 37,4 miljoen).

 • De daling in licentieomzet is voornamelijk veroorzaakt door een substantieel zwakke markt voor nieuwe klanten. Als gevolg van de onzekere economische omstandigheden, stellen bedrijven investeringen in nieuwe software uit. Bovendien zijn verkooptrajecten bij nieuwe klanten in H1 2009 gemiddeld tweemaal zo lang als in H1 2008.
 • Met uitzondering van de Americas regio, werden de add-on licentieverkopen aan bestaande klanten minder geraakt. Als gevolg hiervan bedroegen de add-on licentieverkopen meer dan 80% van de totale licentieomzet, wat de juistheid van de vroegtijdige verlegging van de focus van nieuwe klanten op bestaande klanten bevestigt.
 • De licentieomzet in het tweede kwartaal nam in absolute bedragen toe ten opzichte van het eerste kwartaal en de seizoensverdeling tussen de beide kwartalen is vergelijkbaar met de jaren voor de crisis, wat zou kunnen duiden op een stabilisering van de neergang.

Maintenance omzet steeg met 5,7% tot € 67,9 miljoen (H1 2008: € 64,2 miljoen) als gevolg van toegenomen contractsvernieuwingen en een prijsindexverhoging per januari 2009. Organische maintenance omzet steeg met 3,4% tot € 66,4 miljoen (H1 2008: € 64,2 miljoen).

Serviceomzet daalde met 16,8% tot € 23,7 miljoen (H1 2008: € 28,5 miljoen). De aanmerkelijk lagere aanwas van nieuwe klanten sinds oktober 2008 resulteerde in een daling van de implementatiediensten en een toegenomen kostenbewustzijn bij bestaande klanten had een substantiële invloed op de trainingomzet. Organische serviceomzet daalde met 20,6% tot € 22,7 miljoen (H1 2008: € 28,5 miljoen).

EBITDA en EBIT

Als gevolg van een vroegtijdige aanpassing van de kostenstructuur van de onderneming aan de huidige marktomstandigheden gedurende 2008 en voortdurende kostenbeheersingsprogramma’s, is een kostenbesparing van € 12,5 miljoen gerealiseerd in H1 2009, wat de aanzienlijke impact van de economische neergang op de winstgevendheid heeft beperkt.

EBITDA bedroeg € 23,7 miljoen (H1 2008: € 26,9 miljoen), wat een EBITDA-marge van 20,1% (H1 2008: 20,7%) betekent. EBIT bedroeg € 19,5 miljoen (H1 2008: € 22,4 miljoen) wat een EBIT-marge van 16,6% (H1 2008: 17,2%) betekent.

Het aantal werknemers exclusief de acquisitie van Orisoft Technology is in H1 2009 verder verminderd met 4% bovenop de reductie van 10% in 2008. Dit heeft geleid tot een daling van de organische personeelskosten van 14,1% ten opzichte van H1 2008. Organische marketingkosten zijn verder verminderd met 5,6% als gevolg van een verdere afname van de sponsoringactiviteiten. Verder is de marketingfocus verlegd van nieuwe klanten naar bestaande klanten, binnen de huidige budgetten. Voortdurende kostenbeheersingsprogramma’s hebben tot een vermindering van de overige operationele kosten geleid met 7,3%, oftewel € 2,3 miljoen.

De corporate kosten, inclusief de kosten voor research en development (“R&D”) voor de “corporate” productlijnen en de holdingkosten, exclusief de kosten van afschrijvingen en amortisatie, bedroegen € 11,9 miljoen (H1 2008: € 11,2 miljoen). Dit is inclusief € 0,7 miljoen aan personeelskosten voor medewerkers die als gevolg van de globalisering van operationele ondersteuningsfuncties zoals HR, van regionaal naar corporate niveau zijn overgegaan.

Rente en belasting

De totale financiële baten bedroegen € 0,35 miljoen, een daling van € 0,48 miljoen (H1 2008: € 0,83 miljoen). Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een daling van de kaspositie en significant lagere rentetarieven op deposito’s. De gemiddelde belastingdruk daalde van 26,5% naar 24,3%, wat voornamelijk veroorzaakt werd door de relatief lagere bijdrage aan de winst van de Americas regio.

Balans en cashflow

Exact houdt een gezonde balans. Na uitbetaling van € 19,8 miljoen als slotdividend voor 2008 en € 6,3 miljoen aan earn-out betalingen en de acquisitie van Orisoft Technology, bedraagt de netto kaspositie per 30 juni 2009 € 43,3 miljoen.

Ondanks het huidige economische klimaat en het daarmee samenhangende negatieve impact op het betalingsgedrag, bleef het gemiddeld aantal debiteurendagen stabiel op 62 (H1 2008: 61) door een aanhoudende focus op het innen van uitstaande bedragen.

Met name door een vermindering van het werkkapitaal met € 6,1 miljoen, steeg de operationele kasstroom met 15,2% tot € 27,7 miljoen (H1 2008: € 24,1 miljoen).

Nettoresultaat en dividend

Het nettoresultaat bedroeg € 15,0 miljoen (H1 2008: € 17,1 miljoen), wat een daling betekent van 12,0%, voornamelijk veroorzaakt door een lager operationeel resultaat. De winst per aandeel daalde slechts met 4,3% tot € 0,66 (H1 2008: € 0,69) als gevolg van de vermindering van het nettoresultaat toekomende aan minderheidsdeelnemingen met € 0,4 miljoen en het effect van het aandeleninkoopprogramma gedurende H2 2008. Als gevolg van de aanhoudend sterke operationele kasstromen, steeg de cashflow per aandeel verder met 22,0% tot € 1,22 (H1 2008: € 1,00).

Op basis van de aanhoudend sterke kasstromen en ondanks de huidige economische condities, keert Exact een interimdividend van € 0,66 per aandeel uit. Dit is in overeenstemming met het dividendbeleid van een 100% uitbetaling van het nettoresultaat, in ieder jaar waarin de onderneming geen materiële acquisitie verricht. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 7 augustus 2009, aan houders van aandelen op 28 juli 2009, eind van de handelsdag. De aandelen worden vanaf 24 juli 2009 ex-dividend genoteerd. Betaling vindt plaats via de payment agent ABN AMRO N.V., handelend onder de naam RBS.

Operationele resultaten in de regio’s

De bijdrage van de regio’s aan het resultaat van H1 2009, samen met een aantal operationele hoogtepunten, worden hieronder weergegeven. De corporate kosten inclusief de R&D kosten voor de “corporate productlijnen” en de holdingkosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s (H1 2009: € 11,9 miljoen, H1 2008: € 11,2 miljoen).

Nederland

De wereldwijde economische crisis heeft, zoals verwacht, een materiële impact op de Nederlandse regio gehad in H1 2009. Vermindering in investeringen in nieuwe software door ondernemingen en langere beslissingstrajecten hebben geleid tot een omzetdaling. In lijn met deze moeilijke economische situatie lag de primaire focus onverminderd op winstgevendheid, cashflow en contacten met bestaande klanten en partners. De wijziging van een divisie naar een functionele organisatie in H2 2008, samen met de aanhoudende kostenbeheersingen, heeft geleid tot een verdere stijging van de EBITDA-marge tot 48,5% (H1 2008: 42,4%).


(in € duizend)
H1 2009 Verschil H1 2009
constante
wisselkoersen
Verschil H1 2008
Totale Omzet 48.896 (8,9%) 48.896 (8,9%) 53.661
EBITDA 23.710 4,2% 23.710 4,2% 22.744
EBITDA-marge (in %) 48,5% 6,1 pnt. 48,5% 6,1 pnt. 42,4%

Corporate kosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s

Financiële en operationele hoogtepunten H1 2009

 • Totale omzet daalde met 8,9% tot € 48,9 miljoen (H1 2008: € 53,7 miljoen), veroorzaakt door een daling in licentie- en serviceomzet.
 • Als gevolg van een aanhoudend zwakke markt voor nieuwe klanten en een sterke focus op bestaande klanten, werd 84% van de licentieomzet bij bestaande klanten geboekt.
 • Maintenance omzet steeg met 2,9% als gevolg van een toename in contractsvernieuwingen en een prijsindexverhoging per januari 2009.
 • De wijziging van een divisie naar een functionele organisatie in 2008, in combinatie met aanhoudende kostenbeheersingen hebben, ondanks een daling van de totale omzet, geleid tot een structurele EBITDA stijging met 4,2% tot € 23,7 miljoen (H1 2008: € 22,7 miljoen). Dit betekent een EBITDA-marge van 48,5% (H1 2008: 42,4%).
 • In lijn met de focus op het bestaande klantenbestand zijn diverse initiatieven gelanceerd om klanten beter te bedienen en zijn nieuwe wereldwijde diensten geïntroduceerd, zoals Exact Business Process Assessment (BPA).
 • Exact Online blijft een sterke groei vertonen in Nederland. Het totale aantal abonnementen op Exact Online steeg met 46% tot meer dan 9.000, met als gevolg dat meer dan 25.000 administraties met Exact Online worden gevoerd. Nieuwe grote Exact Online klanten zijn Hogeschool van Amsterdam en CROP Registeraccountants.
 • Om Exact’s go-to-market model verder te verbeteren, is een specialisatie van Exact business partners in een aantal segmenten of industrieën gelanceerd. In lijn met deze strategie, zijn alle verkoop- en consulting activiteiten van Exact Easy Access, dat zich toelegt op warehouse management en logistiek, per 1 juli 2009 verkocht aan business partner Nobel B.V.
 • Kooijman software, geacquireerd in juni 2005 en gespecialiseerd in oplossingen voor de bouwsector, is volledig geïntegreerd en heeft een naamswijziging in Exact ondergaan.
 • Traditionele sponsoractiviteiten zijn verder verminderd en de marketingfocus is verlegd naar het ondersteunen van ondernemerschapprogramma’s, zoals “Week van de Ondernemer” en “Breaking Out”.
 • Belangrijke nieuwe contracten: Tiggeloven, Evides, Stadsregio Arnhem-Nijmegen.

EMEA

De economische neergang heeft een materiële impact gehad op alle landen binnen de regio EMEA met de grootste impact op Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten, wat heeft geleid tot een omzetdaling van licenties en services. De onzekere economische omstandigheden maakten dat ondernemingen investeringen uitstellen en heeft ertoe geleid dat verkooptrajecten met nieuwe klanten gemiddeld twee keer zo lang zijn als in H1 2008. Vroegtijdige maatregelen om de kostenstructuur in lijn te brengen met de huidige economische omstandigheden, die in 2008 zijn genomen, in combinatie met behoudendheid ten aanzien van kosten en een focus op winstgevendheid, hebben geleid tot een toegenomen EBITDA-marge van 23,7% (H1 2008: 21,0%).


(in € duizend)
H1 2009 Verschil H1 2009
constante
wisselkoersen
Verschil H1 2008
Totale Omzet 28.496 (13,6%) 29.274 (11,2%) 32.976
EBITDA 6.765 (2,5%) 6.993 0,7% 6.941
EBITDA-marge (in %) 23,7% 2,7 pnt. 23,9% 2,9 pnt. 21,0%

Corporate kosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s

Financiële en operationele hoogtepunten H1 2009

 • De totale omzet tegen constante wisselkoersen daalde met 11,2% tot € 29,3 miljoen (H1 2008: € 33,0 miljoen), veroorzaakt door een daling van de licentie- en serviceomzet.
 • De “parenting strategie” van Exact, die focust op internationale ondernemingen, blijft de voornaamste aanjager van de licentieomzet met een toegenomen omzetbijdrage van bestaande internationale klanten.
 • Maintenance omzet steeg met 2,9% als gevolg van een hoog aantal contractsvernieuwingen en een prijsindexverhoging per januari 2009.
 • Maatregelen die vroegtijdig in 2008 zijn genomen in combinatie met voortdurende kostenbeheersingen hebben, ondanks een daling van de totale omzet, geleid tot een lichte stijging van de EBITDA tegen constante wisselkoersen tot € 7,0 miljoen (H1 2008: € 6,9 miljoen). Dit betekent een EBITDA-marge tegen constante wisselkoersen van 23,9% (H1 2008: 21,0%).
 • In lijn met de focus op het bestaande klantenbestand zijn diverse initiatieven gelanceerd om de klanten beter te bedienen en zijn nieuwe wereldwijde diensten, zoals Exact Business Process Assessment (BPA) en aanvullende supportaanbiedingen geïntroduceerd.
 • De subregio Midden-Oosten is gereorganiseerd om verdere expansie mogelijk te maken en marktinitiatieven zijn ontplooid in Saoedi-Arabië en Qatar.
 • In België blijft Exact Online een sterke groei vertonen. Het totale aantal abonnementen op Exact Online groeide met meer dan 40% tot meer dan 1.200, met als gevolg dat meer dan 2.500 administraties met Exact Online worden gevoerd.
 • Belangrijke nieuwe contracten: Reynolds and Reynolds, Drinks Union, EUROFARMS. Satel, Océ.

Americas (exclusief Longview)

Als de regio waar de wereldwijde economische crisis begon, blijft de regio Americas het meest beïnvloed door de economische neergang. Een aanhoudende daling van nieuwe software-investeringen ging met name in het eerste kwartaal gepaard met een substantiële afname van add-on verkopen aan het bestaande klantenbestand, wat licht herstelde tegen het einde van H1. Substantiële kostenbesparingen als gevolg van de vroegtijdige acties in 2008 en aanvullende maatregelen in H1 werden meer dan teniet gedaan door een substantiële omzetdaling, leidend tot een verlaagde EBITDA-marge tegen constante wisselkoersen van 15,2% (H1 2008: 23,1%).

 


(in € duizend)
H1 2009 Verschil H1 2009
constante
wisselkoersen
Verschil H1 2008
Totale Omzet 26.851 (10,7%) 24.592 (18,3%) 30.084
EBITDA 3.945 (43,2%) 3.732 (46,3%) 6.951
EBITDA-marge (in %) 14,7% (8,4 pnt.) 15,2% (7,9 pnt.) 23,1%

Corporate kosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s

Financiële en operationele hoogtepunten H1 2009

 • Totale omzet daalde met 10,7% tot € 26,9 miljoen (H1 2008: € 30,1 miljoen). Totale omzet tegen constante wisselkoersen daalde met 18,3% tot € 24,6 miljoen (H1 2008: € 30,1 miljoen) veroorzaakt door een daling van licentie- en serviceomzet.
 • Ondanks een negatieve impact van een substantiële daling van licentieomzet, steeg de maintenance omzet tegen constante wisselkoersen licht met 0,7% als gevolg van hogere contractsvernieuwingen.
 • Maatregelen die vroegtijdig in 2008 zijn genomen om de kostenstructuur in lijn te brengen met de economische omstandigheden hebben geresulteerd in kostenbesparingen van 9,4% in vergelijking met H1 2008, welke besparingen meer dan teniet zijn gedaan door de omzetdaling. Als gevolg daarvan, daalde de EBITDA tegen constante wisselkoersen met 46,3% tot € 3,7 miljoen (H1 2008: € 7,0 miljoen). Dit betekent een EBITDA-marge tegen constante wisselkoersen van 15,2% (H1 2008: 23,1%)
 • Ondanks het moeilijke economische klimaat wordt de focus op de in 2008 opgestarte nieuwe strategische initiatieven met betrekking tot de “corporate productlijnen” Exact Globe en Exact Synergy, inclusief de introductie van Exact’s “parenting strategie” voortgezet.
 • Nieuwe “product roadmaps” met een sterke nadruk op de “corporate productlijnen” Exact Globe en Exact Synergy, die eind 2008 zijn geïntroduceerd, zijn goed ontvangen en hebben een positieve invloed op de contractsvernieuwingen gehad.
 • In lijn met de focus op het bestaande klantenbestand zijn diverse bestaande initiatieven om de bestaande klanten beter te bedienen uitgebreid en zijn nieuwe wereldwijde diensten geïntroduceerd, zoals Exact Business Process Assessment (BPA).
 • Belangrijke nieuwe contracten: Fresca Foods, Bugaboo, LSA-Cleanpart, Metal-Tech en Teledyne Continental Motors.

Longview Solutions

Met name actief in Noord-Amerika, ondervond Longview een zware impact van de moeilijke economische condities in die regio. De traditionele CPM markt wordt geconfronteerd met een vertraging en uitstel van investeringen gecombineerd met prijsdruk en gemiddeld lagere contractwaarden. Aan de andere kant stijgt de vraag naar Longview’s “tax solution”, die voornamelijk wordt verkocht als een tijdsgebonden licentie. De regels met betrekking tot omzettoerekening verhinderen dat een substantieel deel van de licentie orderwaarde al op dit moment aan de omzet kan worden toegerekend.(in € duizend)
H1 2009 Verschil H1 2009
constante
wisselkoersen
Verschil H1 2008
Totale Omzet 8.057 (9,9%) 7.507 (16,1%) 8.945
EBITDA 673 (28,3%) 232 (75,3%) 938
EBITDA-marge (in %) 9,5% (2,1 pnt.) 3,1% (7,4 pnt.) 10,5%

Corporate kosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s

Financiële en operationele hoogtepunten H1 2009

 • Totale omzet daalde met 9,9% tot € 8,1 miljoen (H1 2008: € 8,9 miljoen). Totale omzet tegen constante wisselkoersen daalde met 16,1% tot € 7,5 miljoen (H1 2008: € 8,9 miljoen), veroorzaakt door een daling in licentie- en serviceomzet.
 • Als gevolg van Longview’s beleid ten aanzien van omzettoerekening, is een substantieel deel van de licentie order intake nog niet aan de omzet toegerekend.
 • EBITDA bedroeg € 0,7 miljoen (H1 2008: € 0,9 miljoen), wat een EBITDA-marge betekent van 8,4% (H1 2008: 10,5%).
 • Een aantal Longview klanten heeft hun CPM oplossing in het eerste half jaar uitgebreid, door aanvullende business processen te implementeren, zich voor te bereiden op IFRS gereedheid (Canada) en door Longview’s vooruitstrevende dashboard rapportagecapaciteiten te gebruiken.
 • Pilotactiviteiten rondom Khalix 7, de nieuwe versie van Longview Solutions’s CPM suite, is in H1 2009 voortgezet en het product zal naar verwachting eind van het derde kwartaal commercieel verkrijgbaar zijn.
 • Longview en Exact hebben hun eerste “parenting” klant gecontracteerd, welke Exact Globe als de ERP-oplossing gekozen heeft voor haar kleinere vestigingen.
 • Belangrijke nieuwe contracten: Meridian Lightweight Technologies, Pfizer, A.O. Smith and TUI Travel PLC.

Over Exact Software

Exact Software werd in 1984 opgericht en is een internationaal vooraanstaande producent van zakelijke software. Naast traditionele, geïntegreerde oplossingen voor enterprise resource planning (ERP) ontwikkelt Exact Software daaraan gerelateerde oplossingen voor onder andere human resource management (HRM), customer relationship management (CRM), corporate performance management (CPM), project management en elektronische workflow.

Exact Software heeft zijn hoofdkantoor in Delft en onderhoudt daarnaast een netwerk van vestigingen in Europa, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Australië en Afrika. Met ongeveer 2.400 medewerkers, vestigingen in ruim 40 landen en oplossingen die beschikbaar zijn in 40 talen bedient Exact Software momenteel klanten in meer dan 125 landen.

In 2008 bedroeg de omzet € 261.0 miljoen. Sinds juni 1999 is Exact Holding NV genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam.

Meer informatie

Media Relations
Anneloes Roeleveld
Edelman
T: 31 (0)20 3010980
M: 31 (0)6 2085 5789
E: anneloes.roeleveld@edelman.com
W: www.edelman.com

Investor Relations
Jeroen Bruins Slot
Exact Holding N.V.
T: 31 (0)15 711 5075
M: 31 (0)6 2666 3660
E: ir@exact.com
W: www.exact.com

Exact Holding N.V.
Poortweg 6
2612 PA DELFT
Zuid-Holland
Netherlands

T: 31 15 2613714
F: 31 15 2625461
W: www.exact.com

NL Select your country