Nieuws

Exact rapporteert EBITDA groei van 2,0% tot € 58,2 miljoen over 2008

Exact Holding N.V. (Exact) maakt de resultaten over 2008 bekend.

Totale omzet tegen constante wisselkoersen steeg met 5,3% tot € 265,4 miljoen

DELFT, 12 februari 2009

 • Totale omzet tegen constante wisselkoersen steeg met 5,3% tot € 265,4 miljoen (2007: € 252,1 miljoen). Inclusief een negatief effect van wisselkoersen van € 4,4 miljoen, steeg de totale omzet met 3,5% tot € 261,0 miljoen (2007: € 252,1 miljoen).
 • Totale organische1) omzet daalde met 0,6% tot € 250,5 miljoen (2007: € 252,1 miljoen).
 • EBITDA steeg naar € 58,2 miljoen (2007: € 57,0 miljoen), wat een EBITDA-marge betekent van 22,3% (2007: 22,6%). Organisch en exclusief een eenmalige last van € 0,6 miljoen2), steeg de EBITDA-marge naar 23,3% (2007: 22,6%).
 • EBIT bedroeg € 49,4 miljoen (2007: € 49,8 miljoen), wat een EBIT-marge betekent van 18,9% (2007: 19,8%). Organisch en exclusief een eenmalige last2), bedroeg de EBIT-marge 20,1%.
 • Het netto-resultaat daalde met 5,8% naar € 36,8 miljoen (2007: € 39,1 miljoen), voornamelijk door een lager financieel resultaat en een gestegen gemiddelde belastingdruk.
 • Ondanks verslechterende economische omstandigheden in 2008, bleef de operationele kasstroom hoog met € 47,1 miljoen (2007: € 48,6 miljoen).
 • Met een netto kaspositie van € 44,7 miljoen per 31 december 2008 houdt Exact een zeer sterke en haast schuldenvrije balans.
 • De winst per aandeel bedroeg € 1,54 (2007: € 1,59), wat een daling van 3,1% betekent.
 • Een slot dividenduitkering € 0,87 per aandeel zal worden voorgesteld in aanvulling op het interimdividend van € 0,69 per aandeel dat op 27 augustus 2008 is betaald, waardoor het totaal dividend voor 2008 uitkomt op € 1,56 per aandeel. Dit komt overeen met een 100% uitbetaling van het nettoresultaat in overeenstemming met het dividendbeleid.
 • Gedurende de periode van 28 juli tot en met 24 september 2008 heeft Exact een aandeleninkoopprogramma uitgevoerd en 1.219.995 (of te wel 5%) eigen aandelen ingekocht.
 • Door betaling van € 36,5 miljoen als slotdividend voor 2007 en interimdividend voor 2008 en € 25,1 miljoen voor het aandeleninkoopprogramma, heeft Exact € 61,5 miljoen aan de aandeelhouders uitgekeerd in 2008.

Strategische en operationele hoogtepunten

 • Exact heeft zich vroegtijdig voorbereid en snel gereageerd op de neergang van het economische klimaat en de kostenstructuur van de onderneming aangepast aan de huidige marktomstandigheden, wat al deels in de 2008 resultaten tot uiting komt.
 • Als een gevolg van de verdere organisatorische aanpassingen en de wereldwijde vacaturestop die in augustus 2008 is ingesteld, is het totale aantal medewerkers met ongeveer 10% verminderd, tot minder dan 2.500.
 • Ondanks moeilijke economische omstandigheden, groeide de omzet die gerelateerd is aan Exact Synergy met 4% over alle ten doel gestelde marktsegmenten.
 • De “parenting strategie” van Exact, die focust op internationale ondernemingen, blijft zeer sterk en bestendig in uitdagende tijden, wat wordt bevestigd door een organische licentie omzetgroei1) van 2,5% in de EMEA regio.
 • In het eerste jaar als een divisie van Exact, heeft Longview de order intake meer dan verdubbeld en het groepsgemiddelde in winstgevendheid bereikt.
 • Het totaal aantal Exact Online abonnees in Nederland steeg met meer dan 50% naar meer dan 7.500. Ongeveer 1.500 boekhoudkantoren gebruiken Exact Online al en bevelen het aan hun klanten aan.
 • Belangrijke contracten: Freia Science Services, Uniglobe Travel, Del Monte Foods, Mercuri International, American Foods Group, Eastman Industries.


1) Organische omzetgroei is gedefinieerd als omzetontwikkeling bij constante wisselkoersen exclusief overnames
2) De kosten gerelateerd aan de gesprekken met investeringsmaatschappijen, zoals bevestigd in het persbericht van 14 januari 2008 en bekendgemaakt als beëindigd in het persbericht van 20 maart 2008, bedroegen € 0,6 miljoen

Vooruitzichten

In het licht van het aanhoudend onzekere economisch en ondernemingsklimaat geeft de onderneming geen specifieke vooruitzichten. Exact blijft focussen op de bescherming van de EBITDA en kasstromen en blijft zeer behoudend met betrekking tot de kosten, totdat duidelijke signalen van een verbetering van de huidige economische situatie zichtbaar zijn. De voortvarende acties die begin 2008 zijn genomen om de kostenstructuur van de onderneming aan te passen, zonder gedwongen ontslagen hebben geresulteerd in een vermindering van 10% van het aantal medewerkers en in substantiële kostenbesparingen die deels in 2008 zijn gerealiseerd en naar verwachting in 2009 hun volledig effect zullen laten zien. De voordelen van de vroegtijdige acties stellen ons in staat onze strategie uit te voeren, en verdere investeringen in onze business te doen in afwachting van een herstel.

Kerncijfers

(in € duizend)   tegen constante wisselkoersen
 
2008 2007 Verschil 2008 2007 Verschil
Licentieomzet 74.257 77.399 (4,1%) 75.532 77.399 (2,4%)
Maintenance omzet 129.630 125.213 3,5% 131.617 125.213 5,1%
Serviceomzet 57.086 49.497 15,3% 58.202 49.497 17,6%
Totale omzet 260.973 252.109 3,5% 265.351 252.109 5,3%
EBITDA 58.203 57.036 2,0% 59.117 57.036 3,6%
EBITDA-marge (in %) 22,3% 22,6% (0,3 pnt.) 22,3% 22,6% (0,3 pnt.)
EBIT 49.373 49.792 (0,8%) 50.200 49.792 0,4%
EBIT-marge (in %) 18,9% 19,8% (0,9 pnt.) 18,9% 19,8% (0,9 pnt.)
Nettoresultaat na belastingen 36.825 39.112 (5,8%) 37.228 39.112 (4,8%)
Netto winstmarge (in %) 14,1% 15,5% (1,4 pnt.) 14,0% 15,5% (1,5 pnt.)
Verwaterd WPA * (in €) 1,54 1,59 (3,1%) n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Verwaterde cashflow per aandeel* (in €) 2,00 2,02 (1,0%) n.v.t. n.v.t. n.v.t.

*Op basis van een gemiddeld verwaterd aantal uitstaande aandelen (2008: 23,62 miljoen; 2007: 24,03 miljoen)

Rajesh Patel, CEO Exact Holding N.V.:

2008 werd overschaduwd door het begin van een dramatische crisis in de wereldwijde financiële markten, met een substantiële impact op de wereldwijde economie en leidde tot ongeëvenaarde onzekerheden in het wereldwijde ondernemersklimaat.

Sinds het begin van 2008 is de Managing Board van Exact voorbereid op een neergang in het economisch klimaat en heeft het de kostenstructuur van de onderneming aangepast aan de huidige marktomstandigheden. Als gevolg van een verdere organisatorische hergroepering in de Americas en Netherlands regio’s en een wereldwijde vacaturestop vanaf augustus 2008, is het totale aantal medewerkers met ongeveer 10% gereduceerd tot minder dan 2.500. In aanvulling daarop zijn vroeg in 2008 kostenbesparingsprogramma’s op het gebied van reizen en algemene uitgaven ingesteld.

Gegeven het verslechterende economische klimaat, hebben we een solide prestatie gehad in de meeste regio’s tot en met het derde kwartaal. Hoewel wij een vermindering in licentieomzet zagen bij nieuwe klanten, stelde een vroegtijdige verlegging van de focus ons in staat om dat voor een groot gedeelte te compenseren door extra omzet van bestaande klanten. Oktober was de eerste maand waarin wij een aanzienlijke impact ondervonden van de huidige economische omstandigheden op licentieomzet. Verslechterende omstandigheden in november en december hebben geleid tot een omzet in het vierde kwartaal die aanzienlijk onder het voorgaande jaar lag.

Doordat het merendeel van onze omzet met onze bestaande klanten wordt gegenereerd, wordt Exact maar in beperkte mate getroffen door de ontwikkelingen in de intake van nieuwe klanten, welke typisch als eerste wordt getroffen in een neergaande economie. Tezamen met op tijd genomen acties en een zorgvuldige uitvoering van kostenbesparingsmaatregelen en ondanks dramatische marktomstandigheden in het vierde kwartaal, zijn we in staat geweest de EBITDA van vorig jaar te overtreffen en onze kasstromen op een vergelijkbaar, zeer hoog niveau te houden.

Exact heeft ook snel op het huidig economische klimaat gereageerd met een aanbod van oplossingen, gericht op het benutten van kansen die een economische neergang biedt. Onder de paraplu van "Exact Solutions for Challenging Times" zijn al voor de zomer van 2008 diverse specifieke oplossingen ontworpen die klanten helpen het moeilijke economische klimaat te doorstaan. Deze oplossingen richten zich op de specifieke uitdagingen voor kleine en middelgrote ondernemingen in een economische neergang en zijn gericht op het verbeteren van inzicht in en controle over de onderneming, in kostenreductie, het maximaliseren van de kasstromen en het verbeteren van klantrelaties.

Met name onze "parenting strategie" blijft sterk en bestand in uitdagende tijden, daar het internationale ondernemingen de mogelijkheid biedt controle te verbeteren en efficiëntie te bereiken door hun software oplossingen voor hun kleine tot middelgrote ondernemingen te standaardiseren. Verder hebben we, ondanks de economische neergang, een aanhoudend sterke prestatie gezien van ons SaaS product Exact Online, wat onze focus en investeringen op dat gebied bevestigt.

Omzet

De totale omzet tegen constante wisselkoersen groeide van € 252,1 miljoen in 2007 naar € 265,4 miljoen in 2008, wat een stijging betekent van 5,3%. Inclusief het effect van wisselkoersen, die de omzet negatief beïnvloedden met € 4,4 miljoen, groeide de totale omzet van € 252,1 miljoen in 2007 naar € 261,0 miljoen in 2008, wat een stijging betekent van 3,5%. De overname van Longview Solutions, die in november 2007 plaatsvond, voegde € 18,5 miljoen toe aan de totale omzet. De organische omzet – gedefinieerd als de totale omzetontwikkeling bij constante wisselkoersen en exclusief de bijdrage van acquisities – daalde met 0,6%. Omzet gerelateerd aan Exact Synergy groeide met 4% naar € 32,9 miljoen (2007: € 31,5 miljoen).

Licentieomzet daalde met 4,1% naar € 74,3 miljoen (2007: € 77,4 miljoen), voornamelijk veroorzaakt door een substantiële impact van de huidige economische omstandigheden welke hebben geleid tot een licentieomzetdaling in het vierde kwartaal 2008, vergeleken met een zeer sterke prestatie in het vierde kwartaal 2007. Organische licentieomzet daalde met 5,9% (2007: 7,5% toename). Longview droeg € 4,4 miljoen bij aan de licentieomzet.

Maintenance omzet steeg met 3,5% naar € 129,6 miljoen (2007: € 125,2 miljoen). De stijging van 3,5% was inclusief een bijdrage van € 4,7 miljoen door Longview Solutions, die deels teniet werd gedaan door een negatief wisselkoerseffect op de maintenance omzet van € 2,0 miljoen. Exclusief het negatieve wisselkoers effect groeide de maintenance omzet met 5,1%.

Serviceomzet steeg met 15,3% naar € 57,1 miljoen (2007: € 49,5 miljoen) gedreven door de bijdrage van Longview Solutions van € 9,4 miljoen. Exclusief het effect van wisselkoersen, die de serviceomzet negatief beïnvloedden met € 1,1 miljoen, steeg de serviceomzet met 17,6% to € 58,2 miljoen (2007: € 49,5 miljoen).

EBITDA

Als gevolg van een vroegtijdige aanpassing van de kostenstructuur van de onderneming aan de huidige marktomstandigheden is de EBITDA gestegen naar € 58,2 miljoen (2007: € 57,0 miljoen), wat een EBITDA- marge van 22,3% (2007: 22,6%) betekent. Dit was inclusief een eenmalige last van € 0,6 miljoen voor de kosten gerelateerd aan de gesprekken met investeringsmaatschappijen welke in het persbericht van 14 januari 2008 zijn bevestigd en waarvan de beëindiging werd aangekondigd in het persbericht van 20 maart 2008.

De overname van Longview Solutions droeg € 4,3 miljoen bij aan de EBITDA, wat een EBITDA-marge betekent van 23,5%. Organisch en exclusief de eenmalige last van € 0,6 miljoen, steeg de EBITDA-marge naar 23,3% (2007: 22,6%).

EBIT bedroeg € 49,4 miljoen (2007: € 49,8 miljoen) wat een EBIT-marge van 18,9% (2007: 19,8%) betekent. Organisch en exclusief de eenmalige last van € 0.6 miljoen, bedroeg de EBIT € 50,4 miljoen (2007: € 49,8 miljoen), wat een EBIT-marge betekent van 20,1% (2007: 19,8%).

De totale operationele kosten stegen met 4,6% naar € 211,6 miljoen (2007: € 202,3 miljoen). Personeelskosten bedroegen € 135,7 miljoen (2007: € 126,8 miljoen), wat een stijging van 7,0% betekent. De overname van Longview Solutions voegde € 15,0 miljoen toe aan de personeelskosten. Exclusief overnames en een positief wisselkoerseffect van € 2,5 miljoen, bleven de personeelskosten op hetzelfde niveau als in 2007. Marketing- en verkoop gerelateerde kosten daalden met 10,6% naar € 13,2 miljoen (2007: € 14,8 miljoen) voornamelijk door verminderde sponsoringactiviteiten.

De corporate kosten, inclusief de kosten voor research en development ("R&D") voor de "corporate" productlijnen en de holdingkosten, stegen met € 6,9 miljoen naar € 27,4 miljoen (2007: € 20,5 miljoen). Dit is inclusief een eenmalige last van € 0,6 miljoen voor de kosten gerelateerd aan de gesprekken met investeringsmaatschappijen en een stijging van de afschrijvingen van immateriële activa van € 1,4 miljoen. De resterende stijging van € 4,9 miljoen werd veroorzaakt door een uitbreiding van de hoofdkantoorinfrastructuur, die het gevolg was van de organisatorische herstructurering van strategische groepen naar geografische regio’s wat tot een daling van regionale kosten en een verhoging van operationele efficiëntie heeft geleid.

Rente en belasting

De totale financiële baten bedroegen € 0,8 miljoen, een daling van € 1,8 miljoen (2007: € 2,6 miljoen). Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een daling van de kaspositie door de overname van Longview Solutions en de dividenduitkeringen voor 2007 en de interimdividenduitkering in 2008 en de uitvoering van het aandeleninkoopprogramma. De gemiddelde belastingdruk steeg van 25,4% naar 26,6%, wat voornamelijk veroorzaakt werd door de verhoogde winstgevendheid van de Americas regio.

Balans en cashflow

Exact blijft een gezonde balans houden. Na uitbetaling van € 36,5 miljoen als slotdividend voor 2007 en interimdividend voor 2008 en € 25,1 miljoen voor het aandeleninkoopprogramma, bedraagt de nettokaspositie per 31 december 2008 € 44,7 miljoen.

Een verhoogde focus compenseerde de effecten van de huidige economische omstandigheden op debiteuren incasso en hield het gemiddeld aantal debiteurendagen stabiel op 62 (2007: 62).

Ondanks de verslechterende economische omstandigheden in 2008, bleef de operationele kasstroom hoog met € 47,1 miljoen (2007: € 48,6 miljoen).

Nettoresultaat en dividend

Het nettoresultaat bedroeg € 36,8 miljoen (2007: € 39,1 miljoen), wat een daling betekent van 5,8%, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door een lager financieel resultaat en een verhoogde gemiddelde belastingdruk. De winst per aandeel daalde met 3,1% naar € 1,54 (2007: € 1,59).

Gelet op de aanhoudend sterke kasstromen en de bewezen staat van dienst van de onderneming om winst in cash om te zetten, stelt het management voor om, ondanks het huidige economische klimaat, 100% van het nettoresultaat over 2008 uit te keren.

Als gevolg van het aandeleninkoopprogramma in 2008 is het aantal dividendgerechtigde uitstaande aandelen ultimo 2008 verminderd, wat resulteert in een aanvullende dividenduitkering van € 0,02 per aandeel in vergelijking met de winst per aandeel. Een slotdividend van € 0,87 per aandeel zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2009 worden voorgesteld, in aanvulling op het interimdividend van € 0,69 per aandeel dat op 27 augustus 2008 is uitbetaald en wat resulteert in een dividend over 2008 van € 1,56 per aandeel. Dit betekent een 100% uitbetaling van het netto-resultaat, in overeenstemming met het dividend beleid.

Inkoop eigen aandelen

Gebaseerd op de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2008, en met instemming van de Raad van Commissarissen, heeft Exact een inkoopprogramma van eigen aandelen uitgevoerd, wat is aangekondigd op 24 juli 2008.

In de periode van 28 juli tot en met 24 september 2008 heeft Exact onder het aandeleninkoopprogramma 1.219.995 eigen aandelen (wat overeenkomt met 5%) ingekocht, tegen een gemiddelde prijs van € 20,53 per aandeel.

Het aandeleninkoopprogramma is uitgevoerd door ING Wholesale Banking, die de aankoopbeslissingen met betrekking tot de Exact aandelen onafhankelijk van en zonder invloed van Exact ten aanzien van het moment van de aankoop heeft gemaakt.

De ingekochte aandelen worden aangehouden voor algemene ondernemingsdoeleinden en zijn niet stem- en niet dividendgerechtigd. Dat laatste heeft een positief effect op de winst per aandeel op de resterende uitstaande aandelen.

Operationele resultaten in de regio’s

De bijdrage aan het resultaat van 2008 op regionaal niveau, samen met een aantal operationele hoogtepunten, worden hieronder weergegeven. De corporate kosten inclusief de R&D kosten voor de “corporate productlijnen” en de holdingkosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s (2008: € 27,4 miljoen, 2007: € 20,5 miljoen).

Netherlands


(in € miljoen)
2008 Verschil 2008
constante
wisselkoersen
Verschil 2007
Totale Omzet 106,9 (2,9%) 106,9 (2,9%) 110,1
EBITDA 47,0 (3,9%) 47,0 (3,9%) 48,9
EBITDA marge (in %) 44,0% (0,4 pnt.) 44,0% (0,4 pnt.) 44,4%

Corporate kosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s

 • Na een sterk resultaat over het eerste half jaar, zijn licentie- en serviceomzet substantieel getroffen door de huidige economische omstandigheden, wat resulteerde in een omzet daling in het vierde kwartaal vergeleken met een zeer sterke prestatie in het vierde kwartaal 2007. Daardoor daalde de totale organische omzet met 2,9% naar € 106,9 miljoen (2007: € 110,1 miljoen).
 • Voordurende aandacht op het behouden van klanten heeft geleid tot een stijging van de maintenance omzet met 1,5%.
 • Als onderdeel van de verdere organisatorische hergroepering is de organisatiestructuur gewijzigd van een divisiestructuur in een functioneel model, wat geresulteerd heeft in een verbeterde go-to-market strategie, een verbetering in kostenefficiënties en een substantiële verlaging van het personeelsaantal.
 • Kostenbesparingen zijn doorgevoerd om de hoge winstgevendheid zeker te stellen. Exclusief eenmalige kosten voor herstructurering van € 0,45 miljoen, bleef de EBITDA-marge met 44,4% op het hoge niveau van 2007.
 • Het totale aantal Exact Online abonnementen steeg met meer dan 50% naar ruim 7.500. Ongeveer 1.500 accountants en boekhoudkantoren gebruiken Exact Online al en bevelen het aan hun klanten aan.
 • Ondanks verslechterende marktomstandigheden, bleef de licentieomzet uit het dealerkanaal op hetzelfde niveau als in 2007, wat loyaliteit en vertrouwen van het dealerkanaal wederom bevestigt.
 • Verschillende nieuwe business partners die andere ERP oplossingen verkopen, zijn gecontracteerd voor de verkoop Exact Synergy in 2008.
 • Exact is door CRF gekozen tot een van de Top IT werkgevers in Nederland.
 • Belangrijke contracten: Cordaid, Freia Science Services B.V, VTL, Uniglobe Travel.

EMEA


(in € miljoen)
2008 Verschil 2008
constante
wisselkoersen
Verschil 2007
Totale Omzet 67,2 3,0% 67,7 3,8% 65,3
EBITDA 15,8 20,8% 15,9 22,0% 13,0
EBITDA marge (in %) 23,5% 3,5 pnt. 23,5% 3,5 pts. 20,0%
De corporate kosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s.
 • De “parenting strategie” van Exact, die focust op internationale ondernemingen, blijft zeer sterk en bestendig in uitdagende tijden, wat wordt bevestigd door een organische licentieomzetgroei1) van 2,5% in de EMEA regio.
 • Exact Synergy speelt in toenemende mate een belangrijke rol binnen de “parenting strategie” en resulteerde in een groei van de Exact Synergy gerelateerde omzet van 10,4%, hetgeen een 15,2% bijdrage in de totale omzet betekent.
 • De organisatorische hergroepering in 2007 heeft geleid tot productiviteits- en efficiencyvoordelen door de hele regio. Tezamen met de kostenbesparingen, die in 2008 zijn doorgevoerd, heeft dit geleid in een substantiële EBITDA groei van 20,8% tot € 15,8 miljoen (2007: € 13,0 miljoen), wat een EBITDA-marge van 23,5% (2007: 20,0%) betekent.
 • Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde kantoor van Longview Solutions is geïntegreerd in de EMEA regio and opereert als een competentie centrum waardoor er “cross-selling” plaatsvindt van Longview Solutions-oplossingen in de EMEA-regio, hetgeen al heeft geleid tot meerdere contracten.
 • Belangrijke contracten: Del Monte Foods, Pyroban, Trinity, Consafe Logistics, Mercuri International.

Americas (exclusief Longview)


(in € miljoen)
2008 Verschil 2008
constante
wisselkoersen
Verschil 2007
Totale Omzet 60,1 (8,2%) 63,8 (2,5%) 65,5
EBITDA 13,0 18,6% 13,8 26,3% 11,0
EBITDA marge (in %) 21,6% 4,9 pnt. 21,7% 5,0 pnt. 16,7%

De corporate kosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s.

 • De Americas regio was de eerste regio die is geraakt door de verslechterende economische omstandigheden, wat heeft geleid tot een daling van de totale organische omzet met 3,2%.
 • Organische maintenance omzet steeg met 2,1% als gevolg van de vergrote aandacht voor klantenbinding en gedegen uitvoering van programma’s om de klant terug te winnen.
 • Gebaseerd op Exact’s corporate strategie, zijn nieuwe strategische groei-initiatieven in 2008 opgestart, met een sterke nadruk op de “corporate productlijnen” Exact Globe, Exact Synergy en Exact Business Analytics, inclusief de introductie van Exact’s “parenting strategie” in de Americas regio.
 • Als onderdeel van de verdere organisatorische hergroepering is de organisatiestructuur veranderd van een regionaal divisiemodel in een landelijk functioneel model. Samen met de kostenbesparingen, die begin 2008 zijn doorgevoerd, heeft dit geleid tot een substantiële stijging van de EBITDA van 18,6% tot € 13,0 miljoen (2007: € 11,0 miljoen), wat een EBITDA-marge van 21,6% (2007: 16,7%) betekent.
 • Belangrijke contracten: ITW Sexton, America Foods Group, Ace Manufacturing, Spectrum Lighting, Eastman Industries en Neurotherm.

APAC


(in € miljoen)
2008 Verschil 2008
constante
wisselkoersen
Verschil 2007
Totale Omzet 9,0 (0,7%) 9,2 1,8% 9,0
EBITDA 1,5 (20,0%) 1,5 (18,7%) 1,9
EBITDA marge (in %) 16,7% (4,1 pnt.) 16,6% (4,2 pts.) 20,8%
De corporate kosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s.
 • De totale organische omzet groeide met 1,8%, mede doordat APAC de laatste regio was die door de verslechterende economische omstandigheden werd getroffen.
 • Serviceomzet groeide met 15,8% als gevolg van de sterke licentieomzet groei in de tweede helft van 2007 en de eerste helft van 2008.
 • Op basis van de groeimogelijkheden in de regio en het beperkte risicoprofiel van de regio, zijn de kostenbesparingen minder stringent doorgevoerd in de zomer van 2008. In combinatie met een omzet in het vierde kwartaal die onder de initiële verwachtingen lag, leidde dit tot een lagere EBITDA-marge van 16,7% (2007: 20,8%). Aanvullende kostenbesparingen om een verhoogde winstgevendheid voor 2009 te verzekeren, zijn inmiddels genomen.
 • Een gecentraliseerde organisatie voor tweedelijns support is opgezet in Kuala Lumpur, om klanten een betere en efficiëntere service te bieden in de APAC-regio.
 • In november 2008 heeft Exact een openbaar bod uitgebracht op alle uitstaande aandelen van Orisoft Technology (“Orisoft”), een vooraanstaande Aziatische HRM software leverancier, met zetel in Kuala Lumpur, Maleisië. Het openbare bod is gestand gedaan op 16 januari 2009, nadat 94,64% van de uitstaande aandelen in Orisoft aan Exact zijn aangeboden. De overname zal naar verwachting in februari 2009 worden afgerond.
 • Belangrijke contracten: Horwath Malaysia, Senpac Industries, RDA Microelectronics, Smith Interconnect Components, Sumicarrier Singapore.

Longview

In november 2007 heeft Exact Longview Solutions (Can) overgenomen, een vooraanstaande producent van corporate performance management (CPM) software oplossingen. Deze grootste strategische overname in de geschiedenis van Exact, versterkt Exact’s business empowerment software portfolio door toevoeging van Longviews krachtige CPM platform en versnelt Exact’s expansie naar de bovenkant van de MKB-markt. Longview profiteert op haar beurt van Exacts financiële kracht en geografische spreiding, waardoor Longview zijn aanbod van “best in class” CPM-software en -diensten aan de enterprise markt, verder kan uitbreiden naar het MKB-segment.


(in € miljoen)
2008 2008
constante
wisselkoersen
Totale Omzet 17,8 17,6
EBITDA 4,2 4,3
EBITDA marge (in %) 23,7% 24,3%
De corporate kosten zijn niet verwerkt in de EBITDA van de regio’s. De cijfers zijn exclusief de cijfers van Longview UK, die in de cijfers van EMEA worden gerapporteerd. Longview Solutions is in november 2007 overgenomen.

Financiële en operationele hoogtepunten voor 2008 zijn de volgende:

 • In het eerste volledige jaar als een divisie van Exact, bedroeg de totale omzet € 17,8 miljoen.
 • Licentieomzet order intake is in 2008 meer dan verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is het resultaat van voortdurende investeringen van bestaande klanten en een sterke toename van nieuwe klanten, vooral rondom Longview’s tax-oplossing.
 • Als gevolg van het behoudende beleid ten aanzien van omzettoerekening, is de toename van de order intake nog niet volledig in de omzet tot uitdrukking gekomen.
 • Met een EBITDA van € 4,2 miljoen, hetgeen een EBITDA-marge van 23,7% betekent, heeft Longview het toegezegde groepsgemiddelde ten aanzien van marge bereikt.
 • Stevige cross-selling activiteiten ontplooid tussen Longview Solutions en Exact EMEA die in eerste successen hebben geresulteerd.
 • Integratie van Longviews back office met de Americas regio verloopt volgens plan.
 • De implementatie van de eerste pilot klant van Khalix 7, de nieuwe versie van Longview’s CPM suite, is in het vierde kwartaal 2008 van start gegaan.
 • Longview Solutions is opgenomen in de “Visionaries” Quandrant voor Corporate Management Suites door de leidende analisten van firma Gartner Inc.
 • Belangrijke contracten: Edgen Murray, HD Supply, Integrys Energy Group, Imperial Tobacco Group.

Over Exact Software

Exact Software werd in 1984 opgericht en is een internationaal vooraanstaande producent van zakelijke software. Naast traditionele, geïntegreerde oplossingen voor enterprise resource planning (ERP) ontwikkelt Exact Software daaraan gerelateerde oplossingen voor onder andere human resource management (HRM), customer relationship management (CRM), corporate performance management (CPM), project management en elektronische workflow.

Exact Software heeft zijn hoofdkantoor in Delft en onderhoudt daarnaast een netwerk van vestigingen in Europa, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Australië en Afrika. Met ongeveer 2.400 medewerkers, vestigingen in ruim 40 landen en oplossingen die beschikbaar zijn in 40 talen bedient Exact Software momenteel klanten in meer dan 125 landen.

In 2008 bedroeg de omzet € 261.0 miljoen. Sinds juni 1999 is Exact Holding NV genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam.

Meer informatie

Media Relations
Leoni Janssen
Edelman
T: 31 20 3010980
M: 31 6 24 60 3632
E: leoni.janssen@edelman.com

Investor Relations
Jeroen Bruins Slot
Exact Holding N.V.
T: 31 (0)15 711 5075
M: 31 (0)6 2666 3660
E: ir@exact.com
W: www.exact.com

Exact Holding N.V.
Poortweg 6
2612 PA DELFT
Zuid-Holland
Netherlands

T: 31 15 2613714
F: 31 15 2625461
W: www.exact.com

NL Select your country