Nieuws

Exact Holding N.V.: Interim Management Statement Q3 2012In het derde kwartaal van 2012 genereerde Exact Holding N.V. (“Exact”) een totale gerapporteerde omzet van € 52,3 miljoen, een groei van 1,6% vergeleken met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar.

Reorganisatie verloopt sneller dan gepland. De verwachte jaarlijkse besparingen bedragen € 8,0 miljoen vanaf 2013.

• In Q3 groeide de omzet van Exact Online met 46,8% ten opzichte van dezelfde periode van het vorige jaar naar een totaal van € 3,7 miljoen voor het kwartaal en € 10,3 miljoen YTD.
• EBITDA bedroeg € 6,7 miljoen versus € 11,4 miljoen in het derde kwartaal van 2011, voornamelijk als gevolg van € 4,3 miljoen herstructureringskosten gerelateerd aan de reorganisatie zoals aangekondigd bij de publicatie van de H1 2012 resultaten.
• Terugkerende omzet op gerapporteerde basis groeide met 6,3% naar € 36,5 miljoen terwijl de niet-terugkerende omzet daalde met 7,7% naar € 15,8 miljoen
.

Business hoogtepunten
Zoals aangekondigd bij de publicatie van de H1 2012 resultaten, hebben we onze inspanningen gericht op de herstructurering en integratie van onze Benelux en International organisaties. De nieuwe business units Cloud Solutions, Business Solutions en Specialized Solutions zijn nu operationeel wat resulteert in focus, innovatie en eenvoud. De reorganisatie verloopt sneller dan gepland en we hebben onze kostenstructuur aangepast, wat leidt tot verwachte jaarlijkse besparingen van € 8,0 miljoen vanaf 2013. Dit levert ruimte op voor versnelde investeringen in toekomstige groei. Als onderdeel van de herstructurering hebben we tevens, vlak na afsluiting van het derde kwartaal, Orisoft gedesinvesteerd als een non-core business activiteit, zoals aangekondigd in een separaat persbericht op 3 oktober 2012.

Marktomstandigheden blijven moeizaam en we zien blijvende terughoudendheid bij ERP-investeringsbeslissingen bij klanten in al onze markten. Echter, we zien een positieve ontwikkeling in ons Exact Online productportfolio. Twee nieuwe oplossingen zijn toegevoegd: Exact Online Manufacturing en Exact Online CRM. De controlled release van Exact Online in het Verenigd Koninkrijk en Amerika staat gepland voor de eerste helft van 2013.

Aan de kant van Business Solutions hebben we een model met maandelijkse abonnementsvergoedingen geïntroduceerd, waarmee een aantrekkelijke financiële propositie aan alle nieuwe klanten wordt geboden.

Op 31 oktober houdt Exact haar grootste klantenevenement ooit ‘Exact Live ‘12’, waar duizenden van onze klanten, potentiële klanten en business partners discussiëren over innovatieve ontwikkelingen en participeren in kennisdeling.

Financiële hoogtepunten voor Q3 (op operationele basis 1)
In totaal is de operationele omzet voor Q3 met 2,8% gedaald naar € 52,3 miljoen vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

De omzet van Exact Online groeide met 46,8% in het derde kwartaal, vooral gedreven door de succesvolle marktintroductie van Exact Online Handel en Exact Online Uren & Facturen. Deze oplossingen zijn in 2011 geïntroduceerd, waarmee Exact uitstekend is gepositioneerd als leider in cloudoplossingen voor het mkb.

De operationele licentieomzet voor Q3 daalde met 18,5%. Deze daling was het sterkst in de Benelux en International regio’s (Business Solutions), veroorzaakt door de moeizame economische omstandigheden alsmede de impact van de aanzienlijke reorganisatie-inspanningen in deze regio’s.

De operationele maintenance omzet in het derde kwartaal heeft zich veel sterker gehouden en vertoonde een lichte daling van 0,8%. De operationele service omzet daalde met 7,3% in lijn met de daling in licentieomzet.

Kosten op een gelijke basis bleven ongeveer op hetzelfde niveau vergeleken met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar. Herstructureringskosten in het derde kwartaal bedroegen € 4,3 miljoen. In Q2 hebben we reeds € 1,7 miljoen aan herstructureringskosten verantwoord, waarmee het YTD bedrag op € 6,0 miljoen komt. We verwachten dat de totale herstructureringskosten onder de eerder genoemde € 9,1 miljoen blijven, terwijl de verwachte besparingen gelijk blijven.

De kaspositie is verminderd met € 4,8 miljoen tot € 49,1 miljoen vergeleken met 30 juni 2012, als gevolg van de uitbetaling van het interim-dividend in augustus 2012.

Year to date (negen maanden)
Op YTD basis is de gerapporteerde omzet gestegen met 2,7%. Op een operationele basis is de omzet echter gedaald met 0,5%. De YTD gerapporteerde EBITDA bedraagt € 29,7 miljoen, een daling van 9,5% vergeleken met vorig jaar. Op gelijke basis is de EBITDA gedaald met 2,7% naar € 35,9 miljoen.

Vooruitzichten 2012
De economische omstandigheden blijven uitdagend. Tegelijkertijd zijn de Benelux en International organisaties door een aanzienlijke reorganisatie gegaan. Zoals aangegeven bij de publicatie van de H1 2012 resultaten, verwacht het management een vlakke tot laagcijferige EBITDA groei voor het gehele jaar, op gelijke basis. De resultaten voor Q3 en de onzekerheden voor Q4 wijzen in de richting van de onderkant van de guidance.

Resultaten op operationele basis zijn resultaten gecorrigeerd voor buitenlandse koersschommelingen.

------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte cloud- en on premise-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2011 bedroeg € 215,6 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

Meer informatie:

Media Relations

Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema
T: 31 (0)15 711 5462 of 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

Investor Relations
Exact Holding N.V.
Onno Krap
Tel: 31 (0)15 711 5190
E: ir@exact.com

Exact Holding N.V.
Postbus 5066
2600 GB Delft

Tel: 31 (0)15 711 5000
Fax: 31 (0)15 711 5010

www.exact.com

 

Dit persbericht is een vertaling van het Engelstalige persbericht dat is terug te vinden op www.exact.com. In geval van tegenstrijdigheid is het Engelstalige persbericht leidend.

Dit document bevat bepaalde uitlatingen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst, en zijn gebaseerd op informatie en plannen die momenteel beschikbaar zijn. Door hun aard, bevatten dergelijke uitlatingen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst risico en onzekerheid omdat het factoren en gebeurtenissen in de toekomst bevatten en afhangen van omstandigheden die zich mogelijk niet zullen voordoen.

Onvoorziene factoren die de uitlatingen en verwachtingen kunnen beïnvloeden zijn wijzigingen in het uitgavenpatroon van ondernemingen in de markten waar wij actief zijn, economische, politieke en wisselkoersfluctuaties, mogelijke wetswijzigingen, wijzigingen in het niveau van salarissen van medewerkers, toekomstige acquisitie en desinvesteringen.

Exact kan daarom noch de juistheid en volledigheid van dergelijke uitlatingen en verwachtingen garanderen, noch dat dergelijke uitlatingen en verwachtingen worden gerealiseerd. Uiteindelijke resultaten kunnen substantieel verschillen. Exact weigert iedere verplichtingen te aanvaarden om uitlatingen in dit document te actualiseren.

NL Select your country