Nieuws

Exact Holding N.V.: Interim Management Statement Q3 2011

Delft, 2 november 2011 – In het derde kwartaal van 2011 behaalde Exact Holding N.V. (“Exact”) een totale omzet van € 51,4 miljoen (op een gelijke basis1 Q3 2010: € 51,2 miljoen), een groei van 0,6%. EBITDA bleef stabiel op € 11,4 miljoen (gelijke basis Q3 2010: € 11,4 miljoen). Exact blijft goede vorderingen maken met de aangescherpte strategie die in december 2010 is gepresenteerd met voortdurende groei van Exact Online, uitbreiding van het aantal nieuwe proposities en een toegenomen focus op Exact’s International regio.

Belangrijkste business hoogtepunten:

  • Exact Online blijft sterk groeien in Nederland en België. Het aantal commerciële administraties dat in Exact Online wordt gevoerd is meer dan 65.000. In Nederland is het aantal commerciële administraties met 50% toegenomen tot meer dan 59.000 (Q3 2010: 39.900), en in België is het aantal commerciële administraties gegroeid met 47% tot meer dan 5.900 (Q3 2010: 4.000).
  • Nieuwe versies van oplossingen voor productie en zakelijke dienstverlening zijn in het derde kwartaal op de markt gebracht. De voorbereidingen voor de introductie van Exact Globe en Exact Online Uren & Facturen in Q4 zijn in volle gang. In Exact Globe wordt, voor bestaande klanten gratis als onderdeel van het onderhoudscontract, basisfunctionaliteiten van Exact Synergy en verbeterde mogelijkheden voor dashboards en signalering toegevoegd.  Na de lancering eerder dit jaar van Exact Online Handel is Exact Online Uren & Facturen de volgende verticale oplossing die Exact in het vierde kwartaal op de markt brengt, specifiek gericht op de kleinere zakelijke dienstverlener in de Benelux.
  • Na de afronding van het herstructureringsprogramma aan het einde van H1 2011, richt Exact’s International regio zich op cross-border ERP in geselecteerde gebieden en specifieke marktsegmenten. Ondanks de sluiting van 19 vestigingen vertoont de licentieomzet in de regio groei ten opzichte van Q3 2010 (op gelijke basis).

Belangrijkste financiële hoogtepunten:

  • Licentieomzet op een gelijke basis is vergelijkbaar met Q3 2010 ( 0,1%). De regio’s Americas en International, en de Special Brands Lohn XL en Longview vertonen groei, terwijl de licentieomzet in de Benelux is gedaald.
  • Maintenance-omzet is ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2010 op een gelijke basis gestegen met 1,3%, voornamelijk vanwege een lager klantverloop en de voortdurende groei van Exact Online in de Benelux.
  • De voorziene negatieve invloed van de herstructurering van de regio International komt voornamelijk tot uitdrukking in de serviceomzet. Op een gelijke basis daalde deze ten opzichte van Q3 2010 met 1,6%.
  • Operationele kosten op gelijke basis kwamen licht hoger uit dan in hetzelfde kwartaal in 2010.
  • De lichte toename in zowel omzet als operationele kosten resulteerden in een vlakke EBITDA van € 11,4 miljoen op gelijke basis (Q3 2010: € 11,4 miljoen).
  • Op gerapporteerde basis daalde de omzet van € 56,0 miljoen in Q3 2010 tot € 51,4 miljoen in Q3 2011. De gerapporteerde EBITDA daalde van € 12,4 miljoen in Q3 2010 tot € 11,4 miljoen in Q3 2011. Beide dalingen zijn voornamelijk toe te schrijven aan de desinvestering in Siigo, de deconsolidatie van de joint venture in het Midden-Oosten - beiden afgerond in 2010 – en de invloed van wisselkoersschommelingen.
  • De netto kaspositie bedraagt € 36,9 miljoen aan het eind van Q3 (Q3 2010 € 40,1 miljoen).

De prestaties in Q3 2011 zijn in lijn met de verwachtingen van het management. Aan het einde van het derde kwartaal en aan het begin van het vierde kwartaal, echter, zijn de macro-economische marktcondities iets uitdagender geworden wat de omzet in Q4 van 2011 zou kunnen beïnvloeden. Het management houdt vast aan de vooruitzichten voor het jaar 2011 van lage ééncijferige groei op gelijke basis, gecombineerd met het vasthouden van tenminste de absolute EBITDA 2010 op gelijke basis.

Cijfers op een gelijke basis zijn de gecorrigeerde cijfers voor de desinvestering van Siigo en hardware in Nederland in 2010 alsmede de deconsolidatie van Exact’s joint venture in het Midden-Oosten per 1 januari 2011 en de wisselkoersen.

------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte SaaS- en on premise-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2010 bedroeg € 228,2 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com

Meer informatie

Media Relations
Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema
T: 31 (0)15 711 5462 of 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

Investor Relations
Exact Holding N.V.
Jeroen Bruins Slot
T: 31 (0)15 711 5711 of 31 (0)6 2666 3660
E: ir@exact.com

Exact Holding N.V.
Postbus 5066
2600 GB Delft
Nederland

T: 31 (0)15 711 5000
F: 31 (0)15 711 5010

www.exact.com

Dit document bevat bepaalde uitlatingen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst, en zijn gebaseerd op informatie en plannen die momenteel beschikbaar zijn. Door hun aard, bevatten dergelijke uitlatingen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst risico en onzekerheid omdat het factoren en gebeurtenissen in de toekomst bevatten en afhangen van omstandigheden die zich mogelijk niet zullen voordoen.

Onvoorziene factoren die de uitlatingen en verwachtingen kunnen beïnvloeden zijn wijzigingen in het uitgavenpatroon van ondernemingen in de markten waar wij actief zijn, economische, politieke en wisselkoersfluctuaties, mogelijke wetswijzigingen, wijzigingen in het niveau van salarissen van medewerkers, toekomstige acquisitie en desinvesteringen.

Exact kan daarom noch de juistheid en volledigheid van dergelijke uitlatingen en verwachtingen garanderen, noch dat dergelijke uitlatingen en verwachtingen worden gerealiseerd. Uiteindelijke resultaten kunnen substantieel verschillen. Exact weigert iedere verplichtingen te aanvaarden om uitlatingen in dit document te actualiseren.

NL Select your country