Nieuws

Exact Holding N.V.: Interim Management Statement Q1 2012

Delft, 25 april 2012 – In het eerste kwartaal van 2012 heeft Exact Holding N.V. (“Exact”) een totale omzet behaald van € 54,0 miljoen, een groei van 3,8% (de onderliggende omzet1 groeide met 1,7%). EBITDA kwam uit op € 11,6 miljoen, een groei van 5,3% (de onderliggende EBITDA steeg met 3,4%). De terugkerende omzet groeide, net als in 2011, sneller dan de niet-terugkerende omzet (4,4% tegen 2,5%). Exact Online blijft sterk groeien. Het aantal commerciële administraties nam toe tot ruim 79.900, een groei van meer dan 35%. De daarbij behorende jaarlijkse contract waarde kwam per 31 maart 2012 uit op € 13,1 miljoen, een groei van meer dan 46%.

Belangrijkste business hoogtepunten:

  • Exact Online Handel en Exact Online Uren & Facturen, de SaaS-oplossingen voor bedrijven tot twintig medewerkers in respectievelijk groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening, worden goed ontvangen door de markt. Aan het eind van het eerste kwartaal waren er 315 klanten voor Exact Online Handel en 119 klanten voor Exact Online Uren & Facturen. De ontwikkeling van Exact Online Productie ligt goed op schema. Deze derde SaaS-oplossing is gericht op kleine en middelgrote productiebedrijven en wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2012 op de markt gebracht.
  • Service Management en Configurator, belangrijke nieuwe functionaliteiten voor Exact Synergy, zijn op de markt gebracht. De nieuwe versie van LohnXL, voorzien van een volledig nieuwe gebruikersinterface, wordt op korte termijn op de markt gebracht en de 7.1.1 release van Longview is gelanceerd in het eerste kwartaal van 2012. In de regio Americas is Macola Pro geïntroduceerd, een gehoste ERP-oplossing voor productiebedrijven die op basis van abonnementsvorm wordt afgenomen.
  • Erik van der Meijden wordt genomineerd voor aanstelling tot CEO en lid van de raad van bestuur tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2012. Max Timmer, CEO op interim basis, treedt af als lid van de Raad van Bestuur en verlaat Exact.

Belangrijke financiële hoogtepunten (onderliggende cijfers):

  • Licentieomzet nam af met 2,7%, ondanks de groei in licentieomzet van Longview en LohnXL, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011. In de Benelux nam de licentieomzet af met 5,2%. Deze daling is volledig toe te schrijven aan het directe verkoopkanaal, het partnerkanaal presteerde in lijn met het eerste kwartaal van 2011. In de regio International werd de licentieomzet negatief beïnvloed door het effect van de herstructurering die is uitgevoerd in de eerste helft van 2011, en in het algemeen door het binnenhalen van een lager aantal nieuwe klanten. In de regio Americas nam de licentieomzet licht af te opzichte van het eerste kwartaal van 2011.
  • De maintenance omzet nam toe met 2,3%, voornamelijk gedreven door de groei van Exact Online.
  • Service omzet nam toe met 3,4%, gedreven door een sterke groei van service-omzet bij Longview en LohnXL.
  • De operationele uitgaven namen toe met 1,2% (bij een omzet groei van 1,7%), waardoor de EBITDA toenam met 3,4%.
  • Vergeleken met de situatie op 31 december 2011 nam de kaspositie toe met € 19.0 miljoen tot € 72.8 miljoen. Het gemiddeld aantal debiteurendagen nam af met zes dagen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011.

De prestaties in het eerste kwartaal liggen in lijn met de verwachtingen van het management. Het management houdt vast aan de vooruitzichten voor het volledige jaar van laag eencijferige groei van de onderliggende omzet en onderliggende EBITDA, op voorwaarde dat de huidige economische situatie niet verslechtert ten opzichte van de tweede helft van 2011.

Onderliggende cijfers zijn cijfers gecorrigeerd voor de wisselkoersen.

------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte SaaS- en on premise-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2011 bedroeg € 215,6 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

Meer informatie:

Media Relations

Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema
T: 31 (0)15 711 5462 or 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

Investor Relations

Exact Holding N.V.
Jeroen Bruins Slot
T: 31 (0)15 711 5075 of 31 (0)6 2666 3660
E: ir@exact.com

Exact Holding N.V.
P.O. Box 5066
2600 GB Delft
The Netherlands

Tel: 31 (0)15 711 5000
Fax: 31 (0)15 711 5010

www.exact.com


Dit persbericht is een vertaling van het Engelstalige persbericht dat is terug te vinden op www.exact.com. In geval van tegenstrijdigheid is het Engelstalige persbericht leidend.

Dit document bevat bepaalde uitlatingen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst, en zijn gebaseerd op informatie en plannen die momenteel beschikbaar zijn. Door hun aard, bevatten dergelijke uitlatingen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst risico en onzekerheid omdat het factoren en gebeurtenissen in de toekomst bevatten en afhangen van omstandigheden die zich mogelijk niet zullen voordoen.

Onvoorziene factoren die de uitlatingen en verwachtingen kunnen beïnvloeden zijn wijzigingen in het uitgavenpatroon van ondernemingen in de markten waar wij actief zijn, economische, politieke en wisselkoersfluctuaties, mogelijke wetswijzigingen, wijzigingen in het niveau van salarissen van medewerkers, toekomstige acquisitie en desinvesteringen.

Exact kan daarom noch de juistheid en volledigheid van dergelijke uitlatingen en verwachtingen garanderen, noch dat dergelijke uitlatingen en verwachtingen worden gerealiseerd. Uiteindelijke resultaten kunnen substantieel verschillen. Exact weigert iedere verplichtingen te aanvaarden om uitlatingen in dit document te actualiseren.

NL Select your country