Nieuws

Exact Holding N.V.: Interim Management Statement Q1 2011

Delft, 4 mei 2011 – In het eerste kwartaal van 2011, is Exact Holding N.V. (“Exact”) succesvol gestart met de implementatie van de in december 2010 gepresenteerde herziene strategie. De omzet groeide op gelijke basis1 met 3,3%, terwijl EBITDA op gelijke basis een groei van 1,6% vertoonde. Vanuit business oogpunt bracht het eerste kwartaal van 2011 een aanhoudend sterke groei van Exact Online in de Benelux, goede voortgang in de herstructurering van het netwerk van Exact International alsmede een reeks van nieuwe klantgedreven proposities die op (het punt staan op) de markt (te) komen.

Implementatie herziene strategie in volle gang

Exact rapporteert laag eencijferige groei

Belangrijkste business hoogtepunten:

  • Exact Online vertoonde een aanhoudend sterke groei in de Benelux in het eerste kwartaal van 2011 ten opzichte van het eerste kwartaal 2010, met het totaal aantal commerciële administraties dat in Exact Online worden gevoerd van 59.300 (Q1 2010: 38.900).
  • De gezondheid van de business van Exact International zal worden hersteld door te focussen op middelgrote internationale bedrijven alsmede op een beperkt aantal hoofdkantoorrijke landen en die landen waar het merendeel van de daarbijbehorende dochterondernemingen gevestigd zijn.
  • Om de efficiency te verbeteren van de internationale delivery en support organisatie is Exact een stroomlijning van het internationale netwerk gestart, wat zal zorgen voor een consistent en betrouwbaar serviceniveau voor alle productlijnen en industrie-oplossingen. Exact continueert service en support aan al zijn klanten wereldwijd. Regionale product support centra zijn opgericht in Praag, Tsjechië, en Kuala Lumpur, Maleisië, die verantwoordelijk zijn voor de eerstelijn support, consultancy en accountmanagement voor het Exact klantenbestand in sommige landen waar Exact kantoren heeft gesloten tijdens de stroomlijning.
  • De stroomlijning, gericht op het verbeteren van het serviceniveau aan klanten wereldwijd, behelst de sluiting van meerdere vestigingen. Begin januari kondigde Exact de sluiting aan van kantoren in haar netwerk in Azië (Thailand, Vietnam, Hong Kong, Indonesië en de Filippijnen), begin april gevolgd door de aankondiging kantoren te sluiten in Rusland, Hongarije, Roemenië, Slowakije, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Portugal, Ierland, Zuid-Afrika en Marokko. De herstructureringsoperatie is op schema en verwacht wordt dat het operationele deel gedurende de zomer van 2011 afgerond wordt.
  • In het tweede kwartaal van 2011 wordt Exact’s eerste online verticale oplossing (5 – 25 FTE) gelanceerd gericht op (groot)handelbedrijven. De huidige serie van online boekhoudoplossingen voor de ondernemer wordt verder versterkt, inclusief verbeteringen op het gebied van gebruikers ervaringen. De geïntegreerde online accountancy oplossing wordt tevens uitgebreid met nieuwe functionaliteiten om de gerelateerde processen verder te optimaliseren. Verder worden separate iPhone applicaties voor Exact Online en Exact Synergy commercieel beschikbaar gemaakt. Voor Exact Globe en Exact Synergy worden nieuwe proposities en functionaliteiten gelanceerd in het tweede kwartaal voor Exact’s belangrijkste verticale segmenten: zakelijke dienstverlening, handel en productie.
  • Op 22 maart 2011 heeft Exact aangekondigd dat Martijn Janmaat (CEO van Exact) om persoonlijke redenen besloten heeft zijn contract ná 31 augustus 2011 niet voort te zetten. Het wervingsproces voor een vervanger is opgestart.

Belangrijkste financiële hoogtepunten:

  • Omzet is in het eerste kwartaal van 2011 gedaald naar EUR 52,0 miljoen (Q1 2010: EUR 52,9 miljoen). Op gelijke basis echter vertoont de omzet een stijging van 3,3%. De groei was terug te zien in alle vier de regio’s van Exact (te weten de Benelux, International, Americas en Specialty Brands). Alle drie de omzetlijnen droegen bij aan de groei op gelijke basis.
  • EBITDA bleef robuust in het eerste kwartaal van 2011 op EUR 11,0 miljoen (Q1 2010: EUR 11,2 miljoen). Op gelijke basis vertoonde EBITDA een stijging van 1,6%.
  • Met het oog op Exact’s kaspositie (EUR 75,9 miljoen aan het einde van het eerste kwartaal van 2011) zal Exact tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 mei 2011 een eenmalig extra dividend aan zijn aandeelhouders voorstellen van EUR 0,57 per aandeel bovenop het al voorgestelde slotdividend over 2010 in lijn met het dividendbeleid van EUR 0,93 per aandeel. Dit brengt het totale einddividend over 2010 op EUR 2,02 per aandeel.
  • Het vooruitzicht voor 2011 (zijnde een laag eencijferige omzetgroei op gelijke basis gecombineerd met het vasthouden van tenminste de EBITDA van 2010 in absolute cijfers en op gelijke basis) blijft onveranderd.

Martijn Janmaat, CEO Exact Holding N.V.:

“We zijn blij te zien dat Exact’s resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2011 verbeterd zijn conform de verwachtingen. We zien nu de onderliggende business dynamiek van het bedrijf gestaag in de juiste richting bewegen. Met de hernieuwde strategische focus gericht op organische groei en de daarmee geassocieerde plannen die nu volledig in de executiefase terecht zijn gekomen, heb ik er vertrouwen in dat Exact in staat is deze positieve trend gedurende 2011 verder te kapitaliseren.”

1 Cijfers op gelijke basis zijn de gecorrigeerde cijfers voor de desinvestering van Siigo in oktober 2010 alsmede de deconsolidatie van Exact’s joint venture in het Midden-Oosten per 1 januari 2011.

----------------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact bedient sinds 1984 ondernemers met informatietechnologie. Uitgegroeid van een studentenonderneming naar een wereldwijde aanbieder van oplossingen houden tegenwoordig meer dan 1.800 medewerkers onze ondernemerszin in stand. Dagelijks helpen onze oplossingen meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven hun onderneming aan te sturen. Exact is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet bedroeg in 2010 € 228,2 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

Voor meer informatie

Media Relaties
Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema
T: 31 (0)15 711 5462 of 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

Investor Relations
Exact Holding N.V.
Jeroen Bruins Slot
T: 31 (0)15 711 5711 of 31 (0)6 2666 3660
E: ir@exact.com

Exact Holding N.V.
Postbus 5066
2600 GB Delft

T: 31 (0)15 711 5000
F: 31 (0)15 711 5010

www.exact.com

Dit document bevat bepaalde uitlatingen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst, en zijn gebaseerd op informatie en plannen die momenteel beschikbaar zijn. Door hun aard, bevatten dergelijke uitlatingen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst risico en onzekerheid omdat het factoren en gebeurtenissen in de toekomst bevatten en afhangen van omstandigheden die zich mogelijk niet zullen voordoen.

Onvoorziene factoren die de uitlatingen en verwachtingen kunnen beïnvloeden zijn wijzigingen in het uitgavenpatroon van ondernemingen in de markten waar wij actief zijn, economische, politieke en wisselkoersfluctuaties, mogelijke wetswijzigingen, wijzigingen in het niveau van salarissen van medewerkers, toekomstige acquisitie en desinvesteringen.

Exact kan daarom noch de juistheid en volledigheid van dergelijke uitlatingen en verwachtingen garanderen, noch dat dergelijke uitlatingen en verwachtingen worden gerealiseerd. Uiteindelijke resultaten kunnen substantieel verschillen. Exact weigert iedere verplichtingen te aanvaarden om uitlatingen in dit document te actualiseren.

NL Select your country