Nieuws

Exact en HEAD gaan kennissamenwerking aan

Delft 14 maart 2014 - Exact en HEAD - de beroepsvereniging voor financiële experts in de zorg, hebben een samenwerkingscontract getekend. Het doel van de samenwerking is kennis en kunde uit te wisselen met financieel managers en hogeropgeleiden in financiële functies in de zorgsector.

Exact zal als hoofdsponsor onder andere actief deelnemen aan diverse bijeenkomsten, zowel nationaal als regionaal, die HEAD organiseert voor haar 900 leden.

Belang kennispartners voor de HEAD

HEAD richt zich op het bevorderen van deskundigheid op zowel het specifieke vakgebied -financieel, bedrijfskunde en informatiemanagement als op gebieden die aansluiten bij ontwikkelingen in de zorg zoals innovatie en IT. Dit doet de beroepsvereniging door haar leden een platform te bieden voor kenniscirculatie door kennis te halen, te brengen en te delen. Een tweede doelstelling is relatieontwikkeling door elkaar regelmatig te ontmoeten.

Kennispartners spelen hierin een belangrijke rol. Ze leveren een belangrijke bijdrage bij het ontwikkelen en delen van kennis. Dit kan bijvoorbeeld door samen met de bestuursleden, sector- of regiobijeenkomsten te organiseren, maar ook door activiteiten of opleidingen aan te bieden of samen met HEAD een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Mirjam Flantua-Ridderbos, hoofd verenigingsbureau van HEAD: “Het bewerkstelligen van grotere efficiency is naast innoveren van de dienstverlening voor veel financiële managers in de zorg een voorname peiler om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag en de krimpende budgetten. Exact is, met meer dan duizend zorgaanbieders die Exact als basis hebben voor hun financiële processen, goed vertegenwoordigd in de zorgsector. Bovendien heeft Exact in al die jaren veel kennis en expertise opgebouwd. Wij kijken ernaar uit om samen die kennis te ontsluiten en nieuwe inzichten aan onze leden over te dragen.”

Wiegert de Vos, marketing director bij Exact: “We zijn van mening dat innovatie en IT een belangrijke bijdrage kunnen leveren om de zorgsector efficiënter te laten werken.”. Zo duren sommige processen onnodig lang door menselijke tussenkomst. Door dergelijke processtappen te elimineren en te automatiseren zal de efficiency toenemen. HEAD biedt ons een platform om onze positie als leverancier van financiële software in de zorg te versterken. We zijn erg enthousiast om samen met de vereniging aan haar leden te laten zien hoe IT de financiële en administratieve kant van de zorg slimmer, efficienter en dus goedkoper kan verlopen.” 
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is Exact één van de vier hoofdsponsors, voor een periode van drie jaar.´


Over HEAD

HEAD is een beroepsvereniging gericht op het financieel management en de hoger opgeleide financiële -, bedrijfskundige - en informatie deskundigen in de zorg, en stelt zich ten doel het professioneel functioneren van haar leden te ondersteunen en te vergroten en het vakgebied te ontwikkelen en te profileren. HEAD realiseert haar missie door kennis die aanwezig is bij haar leden in te brengen in het landelijke debat en een actief netwerk te faciliteren voor en met leden, sponsors en belanghebbenden (relevante beleidsorganen, dienstverleners in de zorg en onderwijsinstellingen, internationale contacten), en daarnaast opleidingsactiviteiten aan te bieden ten behoeve van haar leden. Voor meer informatie over HEAD ga naar http://www.headonline.nl

Over Exact

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe, ExactSynergy Enterprise en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte cloud- en on-premises-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder accountancy, productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2013 bedroeg € 213 miljoen. Voor meer informatie over Exact ga naar: www.exact.nl.

 

NL Select your country