Nieuws

Administratieve rompslomp ‘ramp’ voor 38% mkb-productiebedrijven

Delft, 5 september 2013 – 2 op de 5 mkb’ers (38%) in de productie geeft aan teveel tijd, en daarmee geld, kwijt te zijn aan administratieve rompslomp. Vooral de boekhouding kan efficiënter bij productiebedrijven. Vaak hebben ze weinig grip op hun bedrijfsinformatie. En dat terwijl het op orde hebben van de financiële administratie noodzaak is om te kunnen groeien. Door al het administratieve gedoe houdt een kwart van de mkb’ers onvoldoende tijd over om te besteden aan hun core business. Zo blijkt uit het onlangs in opdracht van Exact uitgevoerde ‘cloudonderzoek in het mkb’ door IT-onderzoeksbureau Pb7.

Onderzoek: core business in het gedrang bij kwart mkb’ers door slechte boekhouding

Ruim eenderde (36%) van de mkb’ers in de productie geeft aan dat er vaak gegevens dubbel worden ingevoerd in de administratie. Dat valt voor een belangrijk deel te verklaren door de administratieve druk. Deze wordt dan ook door 36% als grootste uitdaging ervaren bij de boekhouding. Andere uitdagingen in de administratie zijn: een goede financiële prognose maken (29%), ervoor zorgen dat klanten sneller betalen (27%), minder waardevolle tijd en geld hoeven te besteden aan administratie (26%) en het vervangen van het huidige softwarepakket (24%).  

Slechts 13% actief in de cloud

Volgens Marcel van de Sandt, Product Marketing Director van Exact toont het onderzoek aan dat de efficiency van de administratie bij veel bedrijven voor verbetering vatbaar is. 23% van de productiebedrijven geeft dat ook zelf aan. “Over het algemeen hebben productiebedrijven  weliswaar een eigen boekhouder in dienst die nauw samenwerkt met de accountant, maar de focus ligt dan vaak vooral op het uitvoeren van de (dagelijkse) administratieve taken en waarschijnlijk wat minder op efficiencyverbetering. Daarnaast zie je dat er slechts door 13% van de mkb-productiebedrijven wordt gewerkt met cloud  / SaaS (Software as a Service). Voor veel ondernemers is werken in de cloud nog onbekend terrein, terwijl een cloud-oplossing voor een gering bedrag per maand de administratie en processen kan vereenvoudigen, en medewerkers en accountant eenvoudig online laat samenwerken. Ook kunnen ondernemers in de maakindustrie meer toegevoegde waarde leveren aan klanten en hebben zij veel beter inzicht in marges. Aan ons de taak om bedrijven te wijzen op de voordelen van het werken in de cloud. En daar zijn we druk mee bezig.”

------------------------

Exact. And it all comes together.

Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan 100.000 lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming.

Exact ontwikkelt gerichte cloud- en on-premises-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder accountancy, productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2012 bedroeg € 217,1 miljoen.

Voor meer informatie over Exact ga naar www.exact.com.

Meer informatie:

Media Relations

Exact Holding N.V.
Jelle Zuidema 
T: 31 (0)15 711 5462 of 31 (0)6 4179 4588
E: jelle.zuidema@exact.com

NL Select your country