WExACT | Exact & Partners voor KiKa

Bezoek hier de website

Bij Exact maken we graag een verschil. Voor onze eigen medewerkers en relaties, maar ook voor de gehele samenleving. Alleen zo kunnen we dromen waarmaken en blijvend waarde toevoegen. En deze uitzonderlijke turbulente tijden vragen om een moment van reflectie. Hoe en waar kunnen we een nog groter verschil maken? Het antwoord is WExACT | Exact & Partners voor Kika. De volledige opbrengst van deze sportmiddag gaat naar KiKa.

Programma:  

15.00u Ontvangst

16.00u Sport activiteiten op het strand

18.00u Uitgebreide barbeque

20.00u Einde

NL Select your country