Stem op Clarus Administraties voor de Cloud Award 2021

Van ‘Clarus Advies’ naar ‘Clarus Kees’

Clarus is in de afgelopen jaren bezig met een ommezwaai van een kantoor dat vooral fiscale planning aanbood aan particulieren en hun onderliggende ondernemingen (Stamrecht BV's) naar een allround administratiekantoor (one-stop-shop). Dit nadat het stamrecht fiscaal werd afgeschaft en Clarus ondanks deze wetswijziging een groei doormaakte. Clarus groeit nog steeds en ziet jaarlijks een organische verschuiving in het klantenbestand waarbij het aantal Stamrecht BV’s qua aantal grofweg gelijk blijft maar er aanzienlijke groei is bij de actievere BV’s (ondernemers, veelal starters). Voor deze ondernemers heeft Clarus een nieuwe website ontwikkeld (www.claruskees.nl) die geheel in het teken staat van hoe de meest moderne software ingezet wordt en het deze ondernemers makkelijker gemaakt wordt.

Alle uitingen zijn er op dat deel van de site vooral op gericht om starters duidelijk te maken dat software erg bepalend is geworden tegenwoordig en de oude rol van de boekhouder meer adviserend is. Dit is dan ook een van de redenen dat Clarus zoveel nieuwe klanten werft en deze ommezwaai succesvol uit heeft kunnen rollen. De nieuwe klanten komen via deze site maar vooral ook door doorverwijzing uit het bestaande klantenbestand.

NL Select your country