Technologie

The making of CP Factory: waarom magazijnen verdwijnen

De CP Factory, een gezamenlijk project van Festo en Exact, heeft tot doel om docenten te onderwijzen in Industry 4.0. Alleen door onderwijs kan Nederland een rol spelen bij de nieuwe trend: klantspecifiek produceren tegen lage kosten. Volgens Wim Kluiters van Festo zullen op termijn magazijnen verdwijnen en wel hierom.

Industry 4.0

De CP Factory staat in het kantoor van Festo in Delft. Die bestaat uit een aantal productiemachines die met elkaar en straks ook met de ERP-software Exact Online voor Productie zijn verbonden. Industry 4.0 staat niet op zichzelf maar bouwt voort op vorige industriële revoluties.

Geschiedenis

De eerste industriële revolutie (1784) stond in het teken van de uitvinding van de stoommachine. De eerste elektrische assemblageband ontstond in 1870 voor een slachthuis in Cincinnati in de VS en luidde de tweede industriële revolutie in. Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw groeide het gebruik van computers als hulp bij de productie (Industry 3.0).

Netwerktechnologie

Nu is de vierde industriële revolutie uitgebroken. Het tijdperk waarin machines en andere schakels in het productieproces via netwerktechnologie naadloos met elkaar communiceren. Machines krijgen orders vanuit bedrijfssoftware. Die kan weer verbonden zijn met een webshop of app waar de consument zijn product kan samenstellen. Deze netwerktechnologie borduurt voort op voorgaande industriële revoluties. Hierdoor kan het hele proces van order tot levering, sneller dan ooit terwijl de producten uniek en op maat zijn gemaakt. “Het verkooptraject en financiële traject zitten allemaal in de software gebakken”, vertelt Wim. “In de software zit ook een beetje productiefunctionaliteit maar die houdt niet meer in dan voorraadcommunicatie. Als de voorraad onder een bepaalde waarde komt, dan vraagt de machine aan de software om nieuwe toevoer. Is die bijgevuld, dan start de productie. Dat bijvullen kan straks ook volautomatisch verlopen.”

Kortere levenscyclus

De koppeling tussen productie en kantoorautomatisering was tot voorkort het magazijn. Maar omvangrijke magazijnen zijn in Industry 4.0 niet gewenst, want dan kan je niet klantspecifiek produceren. “Bovendien is de levenscyclus van producten steeds korter. Producten die je op voorraad hebt, kun je weggooien. Industry 4.0 maakt het magazijn zoals we dat nu kennen overbodig. De klant geeft een order in die gelijk wordt geproduceerd en geleverd. Dat kan als software en productiemachines samenwerken. In het magazijn liggen enkel grondstoffen en onderdelen die direct nodig zijn bij het productieproces.” De docenten die hun leerlingen Industry 4.0 moeten bijbrengen krijgen in de CP Factory eerst uitleg van de begrippen als RFID, big data, batch size one.

Wat kun je als productiebedrijf met big data?

Wim Kluiters: “Het boren van een gaatje duurt 3 seconden. Is de machine klaar, dan meldt die dit terug. Als de tijd oploopt kan je aannemen dat je boor bot raakt. Je krijgt dan een melding dat het verstandig is om de boor te vervangen. Docenten leren de machines te begrijpen en wat er gebeurt tijdens het productieproces.”

Vermenging van technieken

Augmented Reality (AR) maakt ook deel uit van de CP Factory. Op je tablet kun je een machine bekijken en begrijpen. Via pijltjes geeft je tablet exact aan op welke knoppen je moet drukken om bepaalde taken uit te voeren. Dit voorkomt fouten en bevordert de productiesnelheid. Via sensoren is de tablet verbonden met de machine. De pijl zal daardoor altijd het gewenste onderdeel aanwijzen. Ook kun je snel informatie opvragen. Wim: “Dus als de monteur langskomt om een storing te verhelpen, hoeft hij enkel zijn tablet (met camera) voor de machine te houden en krijgt direct alle aanwijzingen om de storing op te lossen. Dit verandert het werk van de operator, de ontwerp engineer en de onderhoudsmonteur.”

Communicatie

Vision camera’s monitoren de productie van de CP Factory. De informatie gebruikt de robot weer bij het oppakken en montage van de producten. Communicatie tussen de verschillende besturingen gaat via OPC UA. Dit is een standaardisatie waardoor PLC’s van verschillende fabrikanten onderling kunnen communiceren, maar ook met bedrijfssoftware zoals Exact Online voor Productie. En straks wellicht ook met webshops zodat consumenten vanuit daar producten kunnen samenstellen.

Wanneer wordt Industry 4.0 echt onderdeel van het lespakket op scholen?

Wim: “Ik verwacht dat het nog minimaal 5 jaar gaat duren. Normaal gesproken loopt het onderwijs achter op de ontwikkelingen. De leersystemen voor Industry 4.0 zijn aanwezig dus de adoptie zou snel moeten kunnen gaan. Iedereen heeft het over Industry 4.0 maar we staan aan het begin. Ik denk dat het over 10 - 15 jaar pas dé standaard is in de productie. Maar het is zaak om er nu mee te beginnen en te leren. De CP Factory moet bijdragen aan bewustwording bij docenten. Ik hoop dat ze hun bestaande bewerkingsstations op school uibreiden met Industry 4.0-toepassingen zodat studenten zich de werkwijze eigen kunnen maken.”

Author image
Tom Modderkolk

Tom is een nieuwsgierige en veelzijdige content specialist. Hij heeft een passie voor praktische toepassing van nieuwe technologie in het mkb.

NL Select your country