Technologie

Op weg naar een API-first organisatie

api

Elk bedrijf dat een ecosysteem omarmt, moet transformeren naar een API-first strategie. Via API’s kun je data ontsluiten op een geaccepteerde manier. Met technologieën als predictive analytics, Internet-of-Things en artificial intelligence neemt de noodzaak om met API’s te maken alleen maar toe. Dit is waarom.

API’s toekomst

Ik mocht onlangs spreken op het API Platform Summit over het ecosysteem van Exact. Vorig jaar werd er verkondigt dat API’s de toekomst zijn. Dit jaar zie dat bedrijven daadwerkelijk bezig zijn met de transformatie naar een API-first mindset gebaseerd op een microservice architectuur. Hierbij worden applicaties opgeknipt in kleine services, alle ontsloten via API’s, die onafhankelijk van elkaar werken en zijn uit te breiden. Daardoor is het eenvoudiger om (onderdelen van) systemen te verbinden.

4 stappen

Het zijn vooral kleine bedrijven die makkelijk kunnen switchen. Maar voor grotere bedrijven is het lastig omdat ze zoveel systemen in gebruik hebben en omdat ze een cultuurverandering moeten ondergaan. HIervoor is een API’-first strategie noodzakelijk. Om die succesvol te adopteren binnen je bedrijf, doorloop je vier stappen.

  1. Vraag jezelf allereerst af waarom je een API-first strategie wil voeren. Iedere IT- gedreven organisatie die zijn producten wil koppelen met oplossingen van derden doet er goed aan om de API’s in te zetten en dit te communiceren..
  2. Daarna is het belangrijk om collega’s te mobiliseren om API first en in ecosystemen te denken.
  3. Vervolgens moet je interne systemen op orde brengen voor koppeling met (andere deel) oplossingen. Zo ontwikkelen steeds meer grote organisaties een service discovery laag om interne systemen automatisch te herkennen en te koppelen.
  4. Heb je intern alles op orde dan kan je de API-first strategie naar buiten uitdragen door API-first te denken en te doen.

Community

Bij Exact hebben we als koppelingspionier juist het tegenovergestelde gedaan. We hebben eerst API’s gemaakt voor koppeling met systemen van derden. Die zijn voorzien van een OAuth2 autorisatielaag voor het veilig verlenen van toegang aan externe applicaties. We hebben in vier jaar een community opgebouwd met 2000 actieve app registraties waarvan er 450 in het App Center staan. Met die basisingrediënten kan je al een hoop bereiken. Daarover vertel ik later meer.

API-architect

Ik merk dat er een gat zit tussen business en IT. De business is zich niet altijd bewust van de impact van een API. Om dit gat te dichten werken we aan customer journeys om specificaties van de API’s nog beter af te stemmen op de eindgebruiker. Zo kun je ook design thinking toepassen bij het ontwikkelen van APIs. Die sluiten daardoor naadloos aan op de wensen voor gebruikerservaring. Ik vind de gedachtegang  goed om eerst intern te kijken. Als iedereen op 1 lijn zit in de ontwikkeling van API’s kan je die visie ook naar buiten uitdragen. De ervaring is dat de adoptie van API-first denken al snel twee jaar duurt. Binnen Exact zitten we in de beginfase van een API-first mindset. Maar we hebben de developer community om er een groot succes van te maken.

Standaardisatie

Nu vraag jij je wellicht af: wat is het nut van API-first denken?  Er komt steeds meer standaardisatie waardoor het laagdrempeliger wordt om met API’s aan de slag te gaan. Internet of things en artificial intelligence gaat ook via API’s omdat de kracht van deze technologieën ontstaat door data uitwisseling. Data analyses maken uit diverse bronnen? Ook dan heb je API’s nodig. Tijdens de Exact Live Hackathon hebben 11 teams en 50 developers alleen maar gewerkt met de Exact APIs. Het resultaat is indrukwekkend.

NL Select your country