Technologie

De transitie van cloudafnemer naar cloudspecialist

Exact Online groeit en dat stelt hogere eisen aan de infrastructuur van de applicatie. Onder de motorkap zijn diverse aanpassingen gedaan om de performance en beschikbaarheid te vergroten. Daarnaast is er een Cloud Center of Excellence in oprichting, waarin alle kennis binnen Exact en zijn dochterondernemingen wordt gebundeld.

Afgelopen jaar werkte Exact Online niet altijd even snel. We hebben gekeken hoe we de performance en beschikbaarheid kunnen verhogen. De infrastructuur achter de applicatie heeft een grondige update ondergaan.

Performance tests

Daarnaast werken we aan verdere verbetering van de performance van de software. Door in een vroegtijdig stadium tijdens development al performancetests uit te voeren, hoeven we minder achteraf te corrigeren. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar diverse potentiele performance issues zijn op deze manier vermeden en diverse bestaande problemen verholpen.

Over op laatste versie van SQL

Zeer recent is hebben we alle SQL databases van Exact Online geüpgraded naar de laatste versie. Het daarvoor gecreëerde draaiboek bestaat uit honderden stappen. Het is dusdanig opgezet dat het ook bij de volgende versie te gebruiken is. Onze doelstelling is om vanaf nu zo snel mogelijk over te gaan op de laatste betrouwbare versie van alle software en tools we gebruiken voor Exact Online. Door de nieuwe opzet kan dit mogelijk met minimale hoeveelheid downtime. Dit klinkt uiteraard logisch, maar nieuwe versies van software gaan vaak gepaard met nieuwe bugs en nieuwe performance karakteristieken die we eerst goed moeten testen. Dat is in het verleden soms een reden geweest om iets langer te wachten.

Afhankelijkheid

Tot op heden is Exact voor het hosten van Exact Online op Amazon Web Services nog deels afhankelijk van een derde partij. In de praktijk is gebleken dat dat ons beperkt in de veranderingen die we willen doorvoeren en daarom hebben we besloten om het beheer van alle hosting omgevingen zelf uit te gaan voeren. Dat vergroot de mogelijkheden om zelf verbeteringen door te voeren en nieuwere technieken te hanteren. Daarnaast maakt dat de mogelijkheden groter van ons Data Science team om analyses te doen en sneller te ontwikkelen. Dat leidt uiteindelijk weer tot het sneller kunnen leveren van nieuwe functionaliteit voor eindgebruikers.

Cloud Center of Excellence

Nog een ontwikkeling die je als gewone gebruiker niet direct zult merken, is de oprichting van een Cloud Center of Excellence. Dat is een nieuw team dat voor het einde van het jaar binnen Exact gaat zorgen voor het bundelen van kennis. Ook stelt het team de spelregels op het gebied van cloud diensten en het zorgt dat al onze dienstverlening veilig en kwalitatief op hoog niveau wordt geleverd. Daarnaast stelt het tools en richtlijnen beschikbaar aan verschillende onderdelen binnen Exact. Cloud dienstverlening is onze core business geworden. Daarom hebben we dit Cloud Center ingericht. Nieuwe acquisities kunnen hier terecht voor advies en tools. Zo kunnen we echt ontzorgen.

Niet direct zichtbaar

Komende tijd zetten we in op verdere verbetering van de performance en beschikbaarheid van Exact Online. De verbeteringen zijn niet altijd zichtbaar voor de gebruikers maar 17 jaar ontwikkeling in Exact Online heeft inefficiënties opgeleverd. Die pakken we als eerste aan en dan innoveren we verder. We zijn op de goede weg en hebben veel expertise opgebouwd. Door toepassing van nieuwe technologie kan Exact Online nog jaren mee als betrouwbare bedrijfssoftware voor accountants en ondernemers.

NL Select your country