Technologie

De impact van blockchain op dienstverlening

Wat hebben een bankier, accountant en notaris gemeen? Behalve een mooi salaris, registreren en objectiveren ze alle drie transacties. De bank vervult deze rol voor geldoverschrijvingen. De accountant accordeert je jaarrekening. En de notaris passeert de koopakte van je huis.

Doordat mensen elkaar vaak wantrouwen - zeker als ze elkaar niet kennen of als het om grote belangen gaat - zijn deze objectieve ‘derde partijen’ cruciaal voor de totstandkoming van transacties. Tenminste, nu nog. Er is een technologie op komst die deze rol mogelijk gaat overnemen: blockchain. Dit is een technologie die partijen in staat stelt een betrouwbare transactie uit te voeren zónder tussenkomst van een derde partij.

Van wantrouwen naar vertrouwen

Een blockchain is een openbaar online register van transacties. Kenmerkend is dat de controle in het register niet door een centrale instantie gebeurt, maar door het het netwerk van gebruikers in die blockchain. Zodra een transactie door het netwerk als betrouwbaar wordt bestempeld, kan hij worden uitgevoerd. Hij wordt dan aan het register toegevoegd en kan nooit meer worden gewist of gewijzigd.

Het volledige en transparante overzicht van transacties dat hierdoor ontstaat, creëert het onderlinge vertrouwen. Partij 1 kan in het openbare grootboek eenvoudig nagaan of partij 2 liquide is. Zo kan de verkoop van een huis eenvoudig en snel online gebeuren zonder dat hiervoor een derde partij nodig is.

Grote investeringen

Grote banken voelen nattigheid en nemen blockchain serieus. Een internationaal consortium van 40 banken investeert in de technologie. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of ze blockchain kunnen inzetten voor directe geldoverschrijvingen. Dus niet dat er een werkdag tussenzit of nog meer dagen als je een internationale transactie doet. Ook grote IT-bedrijven als IBM, Samsung en Microsoft investeren flink in ontwikkelingen van blockchain. Het lijkt dus niet de vraag of blockchain doorbreekt, maar wanneer.

Hou het in de gaten

Eerlijk is eerlijk, veel concrete toepassingen van blockchain technologie zijn er op dit moment nog niet. De bekendste bestaande toepassing is de digitale munteenheid Bitcoin, maar de kans is groot dat je voorlopig liever nog in euro’s wordt betaald. Door de brede interesse en grote investeringen in blockchain, zullen andere concrete toepassingen niet lang op zich wachten.

Als het onderdeel van jouw business model is om - in welke vorm dan ook - op te treden als tussenpersoon, doe je er verstandig aan de ontwikkelingen op de voet te volgen. Wellicht is het verstandig je services uit te breiden, zodat je waarde voor je klanten kunt blijven toevoegen.

NL Select your country