Technologie

Blockchain, een onuitwisbare kralenketting

Blockchain

Je hoort regelmatig over Bitcoin. Die gehypte digitale munteenheid waarvan je niet precies weet wat je er mee zou moeten. Minder bekend, maar met veel meer potentie, is de technologie achter Bitcoin: Blockchain. Een blockchain is in feite een publiek grootboek. Het is een gedistribueerde database waar talloze nodes (gebruikers) toegang tot hebben en wijzigingen in kunnen aanbrengen. Een voorgestelde transactie wordt pas doorgevoerd als de andere nodes in meerderheid goedkeuring geven. Er wordt dan als het ware een nieuw block aan de chain toegevoegd.

Een nieuwe manier om data op te slaan

Blockchain is daarmee meer dan een betalingssysteem. Het heeft de potentie om de manier te veranderen waarop data veilig wordt opgeslagen. Data in een blockchain ligt voor altijd vast en is niet meer aan te passen. Doordat de data geen directe eigenaar heeft en niet veranderd kan worden kan het als integer worden beschouwd. Hiermee zouden trusted third parties, zoals banken of notarissen, mogelijk niet meer nodig zijn.

Zoeken naar toepassingen

Ondanks de grote potentie van blockchain zoekt de industrie nog naar praktische toepassingen. Banken en notarissen onderzoeken blockchain volop, omdat ze het zien als een bedreiging van hun bestaande business model. Ook wordt er gedacht aan toepassingen op het gebied van contractmanagement, het vastleggen van getekende documenten, of identiteitsmanagement, het vastleggen van je identiteit. Het lijkt een kwestie van tijd voordat blockchain een belangrijke rol inneemt in ons dagelijks leven.

NL Select your country