Support

Product updates 418/263 beschikbaar voor Exact Compact klanten en Exact partners

Product updates 418/263 beschikbaar

In de komende weken worden de nieuwe product updates 418 en 263 beschikbaar gemaakt. Deze worden gefaseerd uitgerold. Vanaf vandaag kan de eerste groep klanten deze nieuwe product updates downloaden. Zij zijn hierover per e-mail op de hoogte gesteld. De beschikbaarheid van deze product updates voor andere licenties volgt in de komende weken. Houd het supportblog in de gaten voor meer informatie.

Wie kan de nieuwe product updates downloaden?

Product update 418 en 263 zijn nu beschikbaar voor Exact Compact klanten en Exact partners.

Wat is er nieuw?

Exact Compact

In Exact Compact zijn verschillende verbeteringen beschikbaar. Meer informatie is te lezen in de volledige release notes van product update 418 voor Exact Compact.

Exact Synergy

In Exact Synergy zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot Social Collaboration zoals onder andere:

  • Verbeteringen aan diverse lay-outs
  • Verbeteringen aan Mijn groepen
  • Verbeteringen met betrekking tot het reageren op berichten op de tijdlijn
  • Verbeteringen met betrekking tot het delen van berichten
  • Verbeteringen aan de poll-functionaliteit
  • De mogelijkheid om berichten te verbergen en weer zichtbaar te maken
  • De mogelijkheid om documenten vanuit OneDrive en Team Sites toe te voegen
  • De mogelijkheid om in één keer terug naar boven te gaan door middel van de knop Terug naar boven

Verder is het mogelijk gemaakt om Best Practices-bestanden te importeren, is de lay-out van de monitorsectie verbeterd, zijn er diverse verbeteringen met betrekking tot de widgets doorgevoerd en is het nu mogelijk om Entiteiten te selecteren bij het zoeken met de optie Alle.

Voor meer informatie over deze wijzigingen en andere verbeteringen in deze product update kun je de release notes van product update 263 raadplegen.

Exact Globe

Voor alle informatie over de wijzigingen en verbeteringen in Exact Globe kun je de release notes van product update 418 raadplegen.

Systeemeisen

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe product updates correct werken en dat de prestaties goed zijn, dienen de servers en werkstations te voldoen aan een minimale configuratie. Voor een overzicht van de systeemeisen kun je onderstaande links raadplegen.

Systeemeisen voor Exact Compact
Systeemeisen voor Exact Synergy
Systeemeisen voor Exact Globe

NL Select your country