Overig

Exact Financials btw-wijziging

Het hoge btw-tarief van 19% wordt met ingang van 1 oktober 2012 verhoogd naar 21%. Om deze overgang soepel te laten verlopen heeft de overheid een overgangsregeling in het leven geroepen. Hierin is bepaald dat de datum van levering bepalend is voor de keuze van het percentage (19% of 21%). Het nieuwe tarief van 21% is van toepassing als leveringen en/of diensten op of na 1 oktober 2012 verricht worden. Leveringen en/of diensten die voor 1 oktober 2012 geleverd (blijven) worden belast met 19%. Het moment van factureren heeft daarbij dus geen invloed.

Exact Financials is vanaf release 3.54.8 voorbereid op de btw-verhoging, Exact Financials Enterprise vanaf 7.03.16. Beide releases zijn reeds beschikbaar.

Bepaling conversie scenario
De geplande btw-wijziging is met name een inrichtingsvraagstuk. Wat de juiste manier is om met de wijziging om te gaan kan verschillen per administratie. Er zijn drie scenario’s met betrekking tot de btw 2012 conversie:

  1. Aanpassing van het btw-percentage in de bestaande btw-codes.

  1. De creatie van een nieuwe btw-code of codes voor 21%.

  1. Het vernummeren van de bestaande 19% btw-code(s).Wij raden u aan om in overleg met een consultant te bepalen hoe u het beste met de btw-verhoging kunt omgaan.

Scenario's

1. Handmatige aanpassing btw-percentage
In dit scenario past u de bestaande btw-codes met 19% aan naar 21%.

Voordelen:

  • Geen impact op stamgegevens en koppelingen met externe applicaties.

  • Simpel en snelNadelen:

  • Het is over het algemeen niet realistisch alle processtromen rond 01-10-2012 "leeg" te hebben.

  • Voor facturen van 21% die ontvangen worden voor dat het percentage aangepast is moet een nieuwe btw-code aangemaakt worden.

  • Voor facturen van 19% die ontvangen worden nadat het percentage aangepast is moet een nieuwe btw-code aangemaakt worden.

  • Financiële overzichten minder eenduidig te interpreteren2. Het aanmaken van een nieuwe btw-code voor 21%
Inrichtingswijziging, mogelijk in samenwerking met consultancy, waarbij een nieuwe btw-code aangemaakt wordt van 21%. Elke nieuwe btw-code dient aan de btw-vakken gekoppeld te worden. Overal waar een btw-code (hoog) gebruikt wordt, dient nagegaan te worden of dit gewijzigd moet worden.

Voordelen:

  • 100% auditability. Duidelijke scheiding tussen het gebruik van oude en nieuwe codes.

  • Geen onduidelijkheid over het boeken van vroege of late facturen.

  • Geen conversies.Nadelen:

  • Bij handmatige wijziging van aan stamgegevens gekoppelde btw-codes, kan er sprake zijn van veel werk.

  • Heeft u een interface middels data import lopen en de aangeleverde data kan niet worden gewijzigd, dan bent u genoodzaakt een EDIS koppeling te bouwen.3. Het vernummeren van mutaties voor btw-code 19%
Via deze inrichtingswijziging, wordt een nieuwe btw-code voor 19% aangemaakt en kunnen alle verwijzingen binnen stamgegevens en mutaties vernummerd worden. Dit scenario wordt in samenwerking met een consultant uitgevoerd.

Hierbinnen zijn vier situaties te onderscheiden:

  • Volledige vernummering van de ‘oude’ btw-codes (btw-code, stamgegevens en mutaties).

  • Vernummering van alleen de referentiële stamgegevens met de ‘oude’ btw-codes.

  • Vernummering van alleen de mutaties met de ‘oude’ btw-codes.

  • Combinatie van de voorgaande sub scenario’s.Vragen
Voor vragen of ondersteuning met betrekking tot de btw-wijziging kunt u contact opnemen met onze Support afdeling.

 

Picture credits

NL Select your country