Globe

Projecten – Onderhanden werk (2/2)

In de voorgaande blogpost heeft u kunnen lezen wat Onderhanden werk (OHW) is en hoe u dit kunt genereren. In deze tweede blogpost over Onderhanden werk zullen we de verschillende Onderhanden werk methodes bespreken.

Kostenerkenning

Wanneer u uw onderhanden werk voor verschillende projecten in een specifieke periode wilt verwerken en de mutatie van het onderhanden werk wilt laten bepalen op basis van het percentage van gereedheid op basis van de gebudgetteerde en gerealiseerde kosten, dan kunt u de OHW methode Percentage gereed kostenerkenning selecteren op het tabblad Basis in het projectonderhoud.

Omzeterkenning

Als u uw onderhanden werk voor verschillende projecten in een specifieke periode wilt verwerken en de mutatie van het onderhanden werk wilt laten bepalen op basis van het percentage van gereedheid gebaseerd op de gebudgetteerde en gerealiseerde omzet, dan kunt u de OHW methode Percentage gereed omzeterkenning selecteren.

Afgehandelde contractmethode

Wanneer u uw onderhanden werk voor een project wilt verwerken waarbij het onmogelijk is om een goede inschatting te maken van het proces, dan is het te verwachten dat de omzet van het project hoger zal zijn dan de kosten. In dit geval dient de omzet te worden herkend op basis van de werkelijke kosten. Dit wordt de Afgehandelde contract methode genoemd.

Te factureren

Wanneer het onderhanden werk van een project berekend moet worden op basis van de omzet dat gefactureerd dient te worden, dan kunt u gebruik maken van de OHW methode Te factureren.

OHW kosten en opbrengsten overboeken

Als het in uw situatie wenselijk is om het onderhanden werk van de kosten en opbrengsten op aparte grootboekrekeningen te registeren waarbij eventueel zelfs onderscheid gemaakt dient te worden tussen het gebruikte project, artikel, kostenplaats en kostendrager, dan kunt u gebruik maken van de OHW methode OHW kosten en opbrengsten overboeken.

Met deze methode kunt u de onderhanden werk kosten en opbrengsten op de balansrekeningen boeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de tussenrekeningen Overboeken opbrengst naar OHW en Overboeken kosten naar OHW. Wanneer het project is afgehandeld kunt u het onderhanden werk kosten en opbrengsten laten vrijvallen en wordt het weer teruggeboekt op de winst en verlies rekeningen.

OHW kosten en opbrengsten

Wanneer u wel wilt dat het onderhanden werk van de kosten en opbrengsten op aparte grootboekrekeningen geregistreerd wordt, maar dat er geen gebruik wordt gemaakt van de tussenrekeningen Overboeken opbrengst naar OHW en Overboeken kosten naar OHW, dan kunt u kiezen voor de OHW methode OHW kosten en opbrengsten. Naast het onderscheid tussen de kosten en opbrengsten die op aparte grootboekrekeningen worden geboekt, biedt deze onderhanden werk methode ook detailinformatie met betrekking tot de gebruikte kostenplaatsen en kostendragers.

Opmerking: Deze onderhanden werk methode is alléén beschikbaar in Exact Globe en niet in Exact Synergy (Enterprise). Wanneer u tevens met Exact Synergy (Enterprise) werkt en u gebruikt deze onderhanden werk methode dient u de projecten in Exact Globe te onderhouden en niet in Exact (Synergy) Enterprise.

Percentage gereed kostenerkenning (budget) en Percentage gereed omzeterkenning (budget)

Wanneer u E-budget in uw licentie heeft kunt u tevens de methodes Percentage gereed kostenerkenning (budget) en Percentage gereed omzeterkenning (budget) selecteren. Voor meer informatie over de verschillende Onderhanden werk methoden, zie Onderhanden werk (OHW) in een project administratie.

Volgende keer

In de laatste blogpost over Projecten zullen we de laatste stap uit het proces bespreken: het afronden van projecten.

NL Select your country